INFORMACJE ZE SPÓŁEK

16 milionów dofinansowania na rozbudowę sieci
(Enea Operator)

Enea Operator wybuduje nową stację transformatorową110/15 kV w Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej (KSSSE), która leży na zachodzie Lubuskiego w południowej części Słubic w pobliżu autostrady A2 i dwóch miejsc obsługi podróżujących (MOP „Gnilec” i MOP „Sosna”). Inwestycja wspomoże rozwój gospodarczy regionu słubickiego i umożliwi instalację rozbudowanej infrastruktury stacji ładowania pojazdów elektrycznych oraz przyłączenie do sieci nowych firm. Wartość projektu dofinansowanego przez NFOŚiGW to ponad 27 mln zł.

Wartość projektu dofinansowanego przez NFOŚiGW to ponad 27 mln zł
Zdjęcie: Enea Operator

Dotacja pochodzi z programu priorytetowego „Rozwój infrastruktury elektroenergetycznej na potrzeby rozwoju stacji ładowania pojazdów elektrycznych” z Funduszu Modernizacyjnego. Autostrada A2 jest częścią europejskiej sieci TEN-T. Dofinansowanie stanowi około 60 proc. całkowitych kosztów inwestycji spółki Enea Operator. Stacja zapewni również istotną poprawę warunków sieciowych. Dzięki budowie nowego Głównego Punktu Zasilania inwestorom KSSSE zostaną zagwarantowane nowe możliwości przyłączeniowe oraz dostarczanie energii z pewnego i nieprzerwanego źródła, co wpłynie pozytywnie na rozwój gospodarczy regionu. GPZ zapewni również znaczący wzrost pewności zasilania odbiorców, m.in. poprzez skrócenie linii średniego napięcia. Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom smart grid ewentualne awarie będą szybko lokalizowane i usuwane, aby przywrócić ciągłość zasilania – wpłynie to na poprawę tzw. współczynników niezawodności dostaw energii. Korzyścią wynikającą z nowej inwestycji będzie również możliwość prowadzenia modernizacji infrastruktury wysokiego i średniego napięcia w istniejącej stacji 110/15 kV Słubice, przy zachowaniu jakości i ciągłości zasilania obecnych odbiorców, poprzez możliwość pełnego rezerwowania mocy. Funkcjonowanie nowej stacji pozwoli na szersze przyłączenia do sieci energetycznej instalacji OZE i przyczyni się do zmniejszenia strat energii w systemie energetycznym. Zakończenie inwestycji zaplanowano na pierwsze półrocze 2026 roku.

Budowa smart grid ukończona
(Energa-Operator)

Energa-Operator zakończyła montaż wszystkich z planowanych w ramach projektu smart grid 1799 zdalnie sterowanych rozłączników na słupach sieci średniego napięcia, a także wszystkich z 1148 rozdzielnic rozdziału wtórnego w stacjach SN/nn. Oznacza to, że etap prac terenowych związanych z powstaniem pierwszego w Polsce kompleksowego systemu sterowania siecią SN właśnie się zakończył. Obiekty, których dotyczył montaż urządzeń, zostały również doposażone w zestawy telesterowania. Łączność zapewniono dzięki zastosowaniu modemów telekomunikacyjnych TETRA.

Zdalny nadzór oraz sterowanie siecią średniego napięcia, jakie umożliwia nowy system, to przede wszystkim znaczny wzrost niezawodności dostaw energii elektrycznej. Pozwoli on na szybszą lokalizację ewentualnych miejsc uszkodzeń i przyczyn awarii. Zdalnie będzie można też tak zmienić konfigurację sieci elektroenergetycznej, aby błyskawicznie zasilić pozbawionych energii odbiorców za pomocą linii, które nie uległy uszkodzeniom. Część działań, jeszcze do niedawna wymagających wysłania w teren brygady Pogotowia Energetycznego, będzie mógł zrealizować dyspozytor za pomocą kilku kliknięć komputerowej myszki. Co ważne, dzięki wdrożeniu innowacyjnych rozwiązań teleinformatycznych, takich jak moduł FDIR, wykonywanie przełączeń na sieci będzie mogło zostać w znacznym stopniu zautomatyzowane. Wszystko to pozwoli na jeszcze większe skrócenie czasu potrzebnego na przywrócenie dostaw energii odbiorcom podczas ewentualnych awarii, a także ograniczenie liczby dotkniętych nimi osób do minimum.

Obiekty, których dotyczył montaż urządzeń, zostały doposażone w zestawy telesterowania
Zdjęcie: Energa-Operator

Oszczędności uzyskane podczas prowadzonych postępowań zakupowych umożliwiły rozszerzenie zakresu projektu o kolejne 600 rozłączników i tyle samo modemów TETRA. Dzięki projektowi smart grid sieć SN zarządzana przez spółkę Energa-Operator wyposażona jest w sumie w blisko 8 tys. zdalnie sterowanych rozłączników napowietrznych. Obecnie, jako część projektu smart grid, prowadzone są prace związane z pierwszym etapem wdrożenia najnowszej generacji centralnego systemu zarządzania ruchem sieci elektroenergetycznej SCADA/ADMS. Zakończenie tego etapu wdrożenia
planowane jest na koniec 2023 roku. Projekt smart grid uzyskał dofinansowanie Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w wysokości ponad 166 mln zł.

Ponad 300 uczestników warsztatów dla wykonawców
(PGE Dystrybucja)

Spółka PGE Dystrybucja po raz drugi zorganizowała warsztaty dla wykonawców. Wzięło w nich udział ponad 300 uczestników. Wydarzenie odbyło się online z możliwością udziału na żywo w Lubelskim Centrum Konferencyjnym. Wychodząc naprzeciw potrzebom potencjalnych partnerów biznesowych, przedstawiciele operatora przygotowali prezentacje poruszające wiele zagadnień, m.in. rozwój rynku wykonawców w zakresie realizacji inwestycji ze szczególnym uwzględnieniem programu kablowania sieci w spółce PGE Dystrybucja. Organizatorzy przedstawili najbliższe plany inwestycyjne i modernizacyjne oraz omówili proces zakupowy, wyjaśniając szczegółowo zasady prowadzonych postępowań przetargowych. Podczas spotkania zapoznano uczestników warsztatów z potencjałem technicznym firmy i planowanymi pracami eksploatacyjnymi. Omówiono też model pracy i rozwoju sieci dystrybucyjnej z wykorzystaniem rozproszonych źródeł energii. Warsztaty dla wykonawców są stałym i sprawdzonym elementem procesu inwestycyjnego w PGE, a ich forma w transparentny sposób objaśnia skomplikowany proces przetargowy i ułatwia wykonawcom skuteczny udział w organizowanych przez spółki postępowaniach.

Organizatorzy przedstawili najbliższe plany inwestycyjne i modernizacyjne

Próby napięciowe na linii 400 kV Kozienice-Miłosna
(PSE)

Polskie Sieci Elektroenergetyczne sfinalizowały główny etap prac budowlanych nowej linii 400 kV Kozienice-Miłosna. Z końcem marca stanęły ostatnie z blisko 200 słupów linii, na których zawisło ponad 1,3 tys. km przewodów. Do budowy użyto około 6 tys. ton stali i 10 tys. m3 betonu. Obecnie na linii trwają próby napięciowe.

Budowa dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kV Kozienice-Miłosna ma fundamentalne znaczeniu dla bezpieczeństwa energetycznego na Mazowszu. Zapewni bowiem wyprowadzenie mocy z Elektrowni Kozienice i przesłanie jej do odbiorców w centralnej oraz północno-wschodniej Polsce. Nowoczesne połączenie najwyższych napięć zastąpi infrastrukturę eksploatowaną od ponad 50 lat.

Prace budowlane ruszyły w październiku 2021 roku. Zgodnie z harmonogramem wykonawca zdemontował starą linię, postawił nowe słupy i rozwiesił nowe przewody. Żeby przyspieszyć cały proces, prace związane z demontażem istniejących konstrukcji i budową nowych słupów były prowadzone w tym samym czasie. Nowa linia o długości 71,8 km powstała w śladzie dotychczasowej na obszarze 10 gmin po dwóch stronach Wisły. Łącznie zbudowano 196 słupów, które wykonano z 5 tys. ton stali. Na słupach zawieszono 65 tys. izolatorów i około 1343 km przewodów fazowych. 61 słupów – w związku z wymogami lotnictwa – wyposażono w system oświetlenia przeszkodowego.

W ramach prowadzonych prac wykorzystywane były najnowsze technologie, w tym drony.
Zdjęcie: PSE

W ramach prowadzonych prac wykorzystywane były najnowsze technologie, w tym drony. Bezzałogowce zastosowano do przygotowania przeciągania przewodów fazowych i odgromowych, jak również do monitoringu postępu prowadzonych prac. Zakończenie całego zadania, wraz z przekazaniem linii do eksploatacji, planowane jest na pierwszy kwartał 2025 roku.

Blisko milion liczników zdalnych
(Energa-Operator)

Energa-Opeator nie zwalnia tempa wdrażania liczników zdalnego odczytu w swojej sieci. Spółka ogłosiła przetarg na zakup kolejnych fabrycznie nowych tego typu urządzeń. Energa-Operator planuje objąć zdalnym pomiarem wszystkich swoich klientów do 2026 roku. Obecnie korzysta z niego już ponad 2,2 mln odbiorców przyłączonych do sieci operatora. Ogłoszony przetarg obejmuje sukcesywne dostawy liczników zdalnego odczytu wraz z modemami komunikacji zastępczej do wszystkich oddziałów spółki w latach 2024-2025. Liczba zamówionych urządzeń wynosi 946 507, w tym:

  • 413 602 liczników jednofazowych, dwukierunkowych, wielotaryfowych z zegarem wewnętrznym i profilem obciążenia o następujących parametrach: napięcie odniesienia 230 V, prąd bazowy max 5 A, prąd rozszerzony min. 40 A
  • 532 905 liczników trójfazowych, dwukierunkowych, wielotaryfowych z zegarem wewnętrznym i profilem obciążenia (parametry: napięcie odniesienia 3x 230/400 V, prąd bazowy max 5 A, prąd rozszerzony min. 80 A).

Przetarg przewiduje także dostawę 47 352 modemów komunikacji zastępczej GSM do zastosowania w licznikach jednofazowych i trójfazowych, wszędzie tam, gdzie infrastruktura do transmisji danych z wykorzystaniem linii elektroenergetycznej (PLC) nie została jeszcze przygotowana.

Montaż zdalnych liczników to tylko część z niezbędnych działań, które mają na celu przygotowanie spółki do pełnego wykorzystania ich możliwości. Obecnie Energa-Operator pracuje również nad dostosowaniem systemów informatycznych i telekomunikacyjnych do współpracy z powstającym Centralnym Systemem Informacji Rynku Energii.

Nowa sieć energetyczna w Mińsku Mazowieckim
(PGE Dystrybucja)

PGE Dystrybucja przebudowuje sieci elektroenergetyczne w Mińsku Mazowieckim. Rezultatem prowadzonych i planowanych inwestycji będzie zwiększenie pewności i bezpieczeństwa dostaw prądu dla lokalnych odbiorców. Spółka zainwestuje w podwarszawskiej gminie około 20 mln zł.

W ramach prowadzonych prac energetycy zastępują napowietrzne sieci średniego i niskiego napięcia liniami kablowymi prowadzonymi pod ziemią. Realizacja inwestycji zwiększy udział linii kablowych w mieście z około 50 do niemal 90 proc. Przebudową objęto napowietrzne wyprowadzenia linii SN ze stacji 110/15 kV Mińsk Mazowiecki, znajdujące się w północno-zachodniej części miasta. Kosztem niemal 9,3 mln zł skablowanych zostanie sześć linii, a cztery napowietrzne stacje transformatorowe zostaną wymienione na wnętrzowe. Łączna długość ciągów podziemnych osiągnie niemal 12 km. Wynikiem tej inwestycji będzie odseparowanie linii SN zasilających mniejsze miejscowości gminne i przebiegających przez obszary leśne od linii zasilających odbiorców mińskich.

Dla mieszkańców Mińska zostanie wybudowana oddzielna linia kablowa SN zasilana bezpośrednio z GPZ-u, co pozwoli uniknąć awaryjnych wyłączeń prądu. Realizacja kompleksowej przebudowy zwiększy również możliwości przyłączeniowe dla rozwijającej się zabudowy mieszkaniowej. Kompleksowa inwestycja obejmie połączeniem pierścieniowym aż 35 stacji transformatorowych zasilanych z trzech linii SN. Pozwoli to na ograniczenie przerw awaryjnych, poprzez drugostronne zasilanie stacji.

Warszawski oddział PGE Dystrybucja w 2022 roku przeznaczył na inwestycje ponad 500 mln zł. Bieżący rok zapowiada się jeszcze lepiej – na projekty modernizacyjne, przyłączeniowe czy budowę nowej sieci zaplanowano około 630 mln zł.

Nowa stacja umożliwi rozwój OZE w aglomeracji poznańskiej
(Enea Operator)

Enea Operator wybudowała nową stację energetyczną (GPZ) 110/15 kV w Suchym Lesie, znajdującym się w bezpośrednim sąsiedztwie Poznania. Inwestycja przyczyni się do rozwoju energetyki odnawialnej w zachodniej Polsce, poprzez wzrost potencjału sieci w zakresie przyłączania nowych OZE.

Zastosowane przez spółkę nowoczesne rozwiązania techniczne zwiększają również niezawodność dostaw energii elektrycznej do odbiorców w gminie Suchy Las i sąsiednich miejscowościach. Priorytetem projektu było dostosowanie potencjału sieci operatora dla nowych przyłączeń źródeł wytwórczych takich jak farmy fotowoltaiczne i wiatrowe na poziomie ponad 30 MW.

Realizacja projektu zwiększyła również możliwość przyłączenia odbiorców, zwłaszcza przemysłowych, o dużym zapotrzebowaniu na moc i energię, którzy przyłączani są bezpośrednio do GPZ (Główny Punkt Zasilający).

W nowym GPZ wdrożono liczne funkcjonalności inteligentnej infrastruktury elektroenergetycznej (smart grid), takie jak monitoring obciążenia sieci w czasie rzeczywistym wraz z wizualizacją, automatyczną identyfikacją błędów (z systemem naprawczym), dynamiczną rekonfiguracją sieci dla optymalizacji jej funkcjonowania czy kontrolą przepływu mocy czynnej i biernej. Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom technicznym możliwy jest również bieżący monitoring i ocena stanu urządzeń, optymalizacja rozdziału mocy oraz pomiar obciążenia w czasie rzeczywistym. Nowy GPZ Suchy Las wyposażono m.in. w napowietrzną, dwusekcyjną, jednosystemową rozdzielnię wysokiego napięcia 110 kV, dwa stanowiska dla transformatorów wysokiego napięcia na średnie 110/15 kV wraz z transformatorami o mocy 25 MVA każdy. Stacja ma 22-polową rozdzielnicę 15 kV, po dwa stanowiska wnętrzowe zespołów uziemiających, a także powiązania średniego napięcia 15 kV realizowane liniami energetycznymi w kierunku Kiekrza, Złotnik oraz Poznania.

Całkowity koszt budowy obiektu to niemal 17,8 mln zł, z czego ponad 9,8 mln zł pochodzi z Unii Europejskiej.

Nowy specjalistyczny tabor
(PGE Dystrybucja)

Nowe samochody terenowe trafiły do zespołów Pogotowia Energetycznego działających w sześciu oddziałach PGE Dystrybucja. 143 specjalistyczne i w pełni wyposażone pojazdy usprawnią obsługę odbiorców energii elektrycznej i poprawią komfort pracowników usuwających awarie.

Nowe pojazdy Pogotowia Energetycznego przebudowano tak, żeby sprostać wymaganiom operatora. Zostały wyposażone m.in. w specjalnie skonstruowaną, lekką zabudowę kontenerową osadzoną na niezależnej ramie. Wewnątrz kontenera umieszczono wysokiej klasy narzędzia niezbędne przy usuwaniu awarii. Urządzenia techniczne umieszczono w szafkach i boksach. Zastosowanie takich rozwiązań zapewnia łatwą organizację wyposażenia, optymalizację przestrzeni oraz gwarantuje bezpieczny i uporządkowany transport towarów w komorze ładunkowej.

Nabyte samochody wyposażono dodatkowo w wyciągarki elektryczne, sygnalizację świetlną oraz zewnętrzne punkty oświetlenia przestrzeni roboczej po bokach pojazdów. Zastosowane modyfikacje poprawią bezpieczeństwo energetyków, umożliwiając przemieszczanie się i prowadzenie prac w najcięższych warunkach terenowych i pogodowych.

Nowe pojazdy Pogotowia Energetycznego przebudowano tak, żeby sprostać wymaganiom operatora.
Zdjęcie: PGE Dystrybucja

Nowoczesna, a zarazem sprawdzona technologia napędzająca wszystkie koła pojazdu, w połączeniu z profesjonalną wyciągarką sprawiają, że samochody bez zbędnego ryzyka dotrą w nawet najbardziej niedostępne miejsca. Dodatkowe oświetlenie jest w stanie dokładnie pokryć obszary dotknięte awariami i – co najważniejsze – sprawia, że ekipy naprawcze są z daleka widoczne nawet przy kiepskiej pogodzie.

Dofinansowanie na rozwój sieci elektroenergetycznej
(Stoen Operator)

Stoen Operator podpisał umowę o dotację z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach projektu priorytetowego 4.6 „Rozwój infrastruktury elektroenergetycznej na potrzeby rozwoju stacji ładowania samochodów elektrycznych”. Głównym celem działania jest rozbudowa sieci dystrybucyjnej na terenie dzielnicy Wawer, co zwiększy potencjał do przyłączania dodatkowych źródeł OZE oraz rozwój infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych.

Umowa podpisana w ramach Funduszu Modernizacyjnego jest ważnym elementem w rozbudowie sieci dystrybucyjnej. Całkowity koszt realizacji tej inwestycji został wyceniony na 32,7 mln zł, a otrzymana wartość dofinansowania wyniosła ponad 19 mln zł.

Projekt rozwoju wawerskiej sieci dystrybucyjnej obejmuje dwa kluczowe elementy: budowę stacji RPZ Falenica oraz zainstalowanie systemu monitoringu DGA na transformatorach 110/15 kV na budowanej stacji oraz w 4 innych obiektach. Realizacja projektu Stoen Operator, poprzez budowę kolejnej stacji 110/15 kV na terenie dzielnicy Wawer, zapewni zwiększony potencjał dla dołączania kolejnych odnawialnych źródeł energii oraz dogodne warunki dalszej rozbudowy punktów ładowania „elektryków”. Projektowana stacja elektroenergetyczna z rozdzielnicą 110 kV w technologii wnętrzowej GIS zasilana będzie dwoma liniami kablowymi WN oraz powiązana z siecią dystrybucyjną liniami kablowymi średniego napięcia.

Natomiast system monitoringu DGA zakłada instalację urządzeń do zdalnego monitorowania gazów rozpuszczonych w estrach na transformatorach 110/15 kV w oparciu o analizę DGA. System ten zostanie zamontowany na stacjach RPZ Falenica, RPZ Śródmieście, RPZ Batory, RPZ Ochota i RPZ Służewiec.

Budowa stacji RPZ Falenica już się rozpoczęła, a zakończenie projektu zaplanowano na październik 2023 roku.

Informacje ze spółek opracowała: Marzanna Kierzkowska

Czytaj dalej