INFORMACJE ZE SPÓŁEK

Bezpieczeństwo energetyczne Dolnego Śląska
(Tauron Dystrybucja)

Tauron Dystrybucja i 16 Dolnośląska Brygada Obrony Terytorialnej podpisały porozumienie o współpracy w zakresie obronności państwa i bezpieczeństwa energetycznego mieszkańców województwa dolnośląskiego. Wspólne szkolenia, wymiana doświadczeń i doskonalenie procedur, mają przede wszystkim usprawnić działania podczas energetycznych awarii masowych i w sytuacjach kryzysowych. Jesienią ubiegłego roku odbyły się manewry służb w podwrocławskich Siechnicach, a w kolejnych miesiącach planowana jest realizacja podobnych w pięciu dolnośląskich powiatach. Podczas organizowanych ćwiczeń terytorialsi szkolą się i nabierają doświadczeń od specjalistów, którzy mają wiedzę o energetyce i działaniach w sytuacjach kryzysowych.

Rozbudowa lotniska Pyrzowice
(Tauron Dystrybucja)

Stacja elektroenergetyczna 110 kV Pyrzowice Lotnisko oraz linia zasilająca – to inwestycje sieciowe umożliwiające rozbudowę portu. Prace obejmują budowę stacji 110/20 kV Pyrzowice Lotnisko, poprowadzenie dwóch linii kablowych wysokiego napięcia o łącznej długości 24 km pomiędzy trzema stacjami: Miasteczko-Pyrzowice Lotnisko-Siewierz oraz 9 km linii kablowej średniego napięcia. Przy realizacji projektu do tej pory przygotowano prawie 24 km infrastruktury do zaciągnięcia i połączenia kabli wysokiego napięcia. Nowa na polskim rynku technologia hydraulicznego zaciągania kabli wysokiego napięcia o przekroju żyły 800 mm po raz pierwszy w naszym kraju zostanie wykorzystana na tak długich odcinkach. Metoda zapewnia optymalne warunki budowy linii kablowych, a w przyszłości bezawaryjną pracę sieci. Budżet całego przedsięwzięcia po stronie spółki Tauron Dystrybucji to blisko 100 mln zł.

Nowa stacja elektroenergetyczna w Poznaniu
(Enea Operator)

Enea Operator zakończyła budowę kolejnej stacji transformującej wysokie napięcie na średnie. GPZ Towarowa mieści się w Poznaniu na terenie Wolnych Torów, głównego obszaru inwestycyjnego w centrum miasta. Nowa stacja zwiększy niezawodność dostaw energii w stolicy Wielkopolski.

Enea Operator zakończyła budowę kolejnej stacji transformującej wysokie napięcie na średnie

Enea Operator w ramach inwestycji GPZ Towarowa wdrożyła również funkcjonalności inteligentnej infrastruktury elektroenergetycznej (smart grids) takie jak monitoring czy pomiar obciążenia sieci w czasie rzeczywistym, automatyczną identyfikację błędów, rekonfigurację sieci dla zoptymalizowania jej funkcjonowania, a także bieżący monitoring i ocenę stanu urządzeń. Prace związane z budową i wyposażeniem GPZ Towarowa trwały od jesieni 2021 roku. Zakres robót objął budowę nietypowej, wnętrzowej – trzeciej tego rodzaju w Poznaniu – stacji elektroenergetycznej składającej się z pięciopolowej rozdzielnicy 110 kV, 60-polowej czterosekcyjnej rozdzielni 15 kV oraz dwóch stanowisk dla transformatorów wysokiego napięcia na średnie wraz z transformatorami o mocy 40 MVA każdy. Z nowego obiektu wyprowadzono dziewięć linii kablowych średniego napięcia o łącznej długości około 2,7 km. Inwestycja przyczyni się nie tylko do poprawy efektywności działania tego systemu poprzez zminimalizowanie zagrożeń wystąpienia awarii w sieci elektroenergetycznej, ale również do zagospodarowania terenu Wolnych Torów. Łączny koszt wyniósł 35 mln zł.

Mapy dla mazurskich żeglarzy
(PGE Dystrybucja)

PGE Dystrybucja udostępniła sternikom mapy szlaków żeglownych z naniesionymi liniami energetycznymi. To kontynuacja ubiegłorocznej kampanii służącej poprawie bezpieczeństwa wodniaków na Mazurach i Suwalszczyźnie. Spółka w ten sposób zwraca uwagę mieszkańców i turystów na konieczność zachowania czujności i rozwagi przy korzystaniu z wakacyjnych sportów wodnych w pobliżu linii energetycznych. Pomimo wielu prowadzonych przez PGE inwestycji i ciągłego ograniczania liczby skrzyżowań napowietrznej sieci energetycznej z drogami wodnymi, wciąż jest wiele miejsc, gdzie należy uważać i stosować się do znaków, przepisów i dobrych praktyk żeglarskich.

Mapy szlaków żeglownych z naniesionymi liniami energetycznymi dostępne są na stronie przedsiębiorstwa. W ubiegłym roku PGE Dystrybucja rozpoczęła kampanię informacyjną wśród żeglarzy i turystów w północno-wschodniej Polsce, aby poprawić bezpieczeństwo podczas wypoczynku nad jeziorami. W ramach kampanii wykonano wyraźne oznaczenie skrzyżowań dróg żeglownych z liniami energetycznymi oraz udostępniono mapy najważniejszych szlaków wraz z opisem potencjalnych zagrożeń. Przygotowane mapy są istotną informacją dla sterników, aby mogli zawczasu przygotować się do złożenia masztu – bez narażania załogi na ewentualne ryzyko porażenia prądem.

Od wielu lat białostocki oddział spółki PGE Dystrybucja realizuje inwestycje służące bezpieczeństwu wypoczywających nad akwenami. Tylko w Rejonie Energetycznym Ełk przez ostatnie 10 lat firma przeniosła kable pod powierzchnię wody lub wymieniła na izolowane około 15 linii przecinających zbiorniki wodne, kanały i rzeki m.in. w Ełku, Węgorzewie, Piszu, Orzyszu, Giżycku, Mikołajkach czy Rynu. Do 2025 roku zaplanowano modernizację 20 kolejnych odcinków linii kolizyjnych dla ruchu żeglarskiego.

Nowy GPZ z instalacją fotowoltaiczną
(Energa-Operator)

Energa-Operator ukończyła budowę kolejnego Głównego Punktu Zasilania na Mazowszu. Stacja elektroenergetyczna w Drobinie zwiększy potencjał przyłączeniowy dla odbiorców energii elektrycznej, a także dla OZE. Nowy obiekt pozwoli również na dalszy rozwój jednej z największych firm branży spożywczej w Polsce. GPZ w Drobinie wyposażono w instalację fotowoltaiczną, z której energia wykorzystywana jest na potrzeby własne obiektu, co pozwala na uzyskanie oszczędności i ma wpływ na redukcję emisji CO2 do atmosfery.

GPZ ma funkcjonalności inteligentnej infrastruktury elektroenergetycznej
Zdjęcie: Energa-Operator

Inwestycja prowadzona była systemem gospodarczym. Prace objęły zarówno budowę samej stacji transformatorowej 110/15 kV, jak i dwutorowej linii kablowej 110 kV, za pomocą której obiekt przyłączono do sieci wysokiego napięcia, a także utworzenie jego powiązań z siecią średniego napięcia. Nowe linie elektroenergetyczne pozwoliły na zmianę topologii sieci WN i SN, a przez to optymalizację rozpływów mocy i obciążeń w sieciach średnich napięć.

Dotychczasowe linie elektroenergetyczne podzielono na krótsze odcinki, co znacznie przyspieszy lokalizowanie i usuwanie awarii, a tym samym przywrócenie zasilania dla odbiorców. Proces inwestycyjny przeprowadzono w niecałe dwa lata, mimo utrudnień związanych z pandemią COVID-19.

GPZ w Drobinie wyposażony jest w nowoczesne, cyfrowe technologie automatyki zabezpieczeniowej oraz telemechaniki pozwalające na pełne zdalne sterowanie oraz nadzorowanie prawidłowej pracy urządzeń. Ma funkcjonalności inteligentnej infrastruktury elektroenergetycznej (smart grid), które umożliwiają szybką rekonfigurację sieci dla zoptymalizowania jej funkcjonowania i minimalizacji przerw w zasileniu użytkowników w przypadku wystąpienia awarii. Rozdzielnię 110 kV zbudowano w układzie H5 umożliwiającym dwustronne zasilanie obiektu. Posiada dwa transformatory 110/15 kV o mocy 25 MWA każdy. Rozdzielnica 15 kV ma 22 pola z możliwością rozbudowy o kolejne, dzięki czemu, po podłączeniu obecnych odbiorców, dysponuje jeszcze bardzo dużym potencjałem przyłączeniowym.

W Bydgoszczy powstanie magazyn energii na sieci nn
(Enea Operator)

Enea Operator podpisała umowę z konsorcjum spółek Apator SA i NRG Projekt Sp. z o.o. na budowę magazynu energii, który stanie w pobliżu stacji transformatorowej przy ul. Zimorodkowej w Bydgoszczy. Inwestycję poprzedziła kilkuletnia współpraca spółki z kadrą naukową Uniwersytetu Zielonogórskiego przy programie EnergyStore.

Magazyn będzie wykonany w technologii litowo-jonowej, o mocy nominalnej nie mniejszej niż 50 kW i pojemności minimum 200 kWh. Biuro Inicjatyw Innowacyjnych spółki Enea Operator opracowało kilka algorytmów pracy magazynu, które będą miały zastosowanie w realizowanym projekcie. Magazyn energii na niskim napięciu, który powstanie w Bydgoszczy będzie miał za zadanie przede wszystkim stabilizację mocy odnawialnych źródeł energii przyłączonych na tym obszarze do sieci, zrównoważenie, czyli kompensację poboru mocy biernej oraz regulację napięcia mocą czynną i bierną.

Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach programu Horyzont 2020 – ramowego programu Komisji Europejskiej w zakresie badań naukowych i innowacji. Obok polskich podmiotów – spółki Enea Operator, Instytutu Energetyki i Bydgoszczy – w prace zaangażowane są ośrodki naukowe z Włoch, Hiszpanii, Niemiec, Portugalii, Irlandii i Norwegii. W ramach eNeuron realizowane są cztery pilotaże: w Bydgoszczy (sieć średniego oraz niskiego napięcia), w Norwegii w Skagerak Energy Lab, Portugalii w Bazie Marynarki Wojennej w Lizbonie i we Włoszech na Politechnice Marche w Ankonie.

Inwestycje na Podlasiu
(PGE Dystrybucja)

PGE Dystrybucja w celu poprawienia zasilania odbiorców na wsi planuje inwestycje o wartości około 8 mln zł. Spółka rozpoczęła już prace m.in. w Rejonie Energetycznym Bielsk Podlaski, gdzie około 15 proc. powierzchni zajmują kompleksy leśne, takie jak Puszcza Białowieska i Mielnicka. Prace modernizacyjne prowadzone są także na południu województwa podlaskiego, m.in. w gminach Mielnik w powiecie siemiatyckim i Dubicze Cerkiewne w powiecie hajnowskim. Zostanie tam wybudowanych około 14 km linii kablowych kosztem demontażu 12 km linii napowietrznych. Dodatkowo powstaną trzy nowe, kontenerowe stacje transformatorowe oraz tyle samo stacji słupowych.

Dar dla OSP w Wielączy
(PGE Dystrybucja)

Przekazany pojazd ułatwi i przyspieszy pracę
strażaków ochotników

PGE Dystrybucja przekazała kolejny już samochód na potrzeby służb i instytucji społecznych. Tym razem terenowe auto trafiło do jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Wielączy. Pojazd wcześniej był wykorzystywany przy zadaniach związanych z usuwaniem awarii i prowadzeniu prac eksploatacyjnych. Decyzję o jego przekazaniu podjęto w związku z wymianą taboru i bardzo dobrym stanem terenówki. W samochodzie dokonano wszelkich napraw oraz odświeżono lakier i wnętrze. Spółka ma nadzieję, że przekazany pojazd ułatwi i przyspieszy pracę strażaków ochotników. Ochotnicza Straż Pożarna będzie wykorzystywała auto podczas akcji ratunkowych.

Targi pracy w Częstochowie
(Tauron Dystrybucja)

Tauron Dystrybucja, jako jeden z największych pracodawców w południowej Polsce, wziął udział w targach pracy zorganizowanych przez Politechnikę Częstochowską.

Tamtejszy oddział spółki zacieśnia współpracę z biurem karier uczelni, prezentując studentom i absolwentom te stanowiska, na które poszukiwani są pracownicy, np. elektromonterskie czy związane z telekomunikacją i siecią OT.

Spółka przygotowała specjalny kod QR, który odsyła do aktualnych rekrutacji. Podczas targów jej przedstawiciele odpowiadali na szczegółowe pytania dotyczące poszczególnych stanowisk i realizowanych na nich zadań, przedstawiali wymagania i oczekiwania pracodawcy. Informowano o praktykach, prelekcjach, udostępnianiu materiałów do prac dyplomowych.

Energetyka potrzebuje dobrych pracowników, szczególnie tych z wykształceniem kierunkowym technicznym i elektrycznym. Dlatego Tauron Dystrybucja wspiera kształcenie przyszłych kadr. Trzydzieści trzy szkoły zawodowe z Polski południowej są objęte porozumieniami o współpracy. Dotyczy ona organizacji praktyk zawodowych, szkoleń, wyjazdów dydaktycznych oraz wyposażenia pracowni elektrycznych w sprzęt i pomoce naukowe. W ten sposób, już na etapie kształcenia zawodowego, firma wspiera młodzież w przygotowaniach do podjęcia pracy, np. jako elektromonter,
poznania sposobu i narzędzi pracy w energetyce zawodowej.

AI i uczenie maszynowe w archiwizacji umów i aktów notarialnych
(Stoen Operator)

Wdrożona niedawno platforma iDoc to kolejny etap transformacji cyfrowej spółki Stoen Operator
Zdjęcie: Adobe Stock.

Stoen Operator, we współpracy z firmą Globema, wdraża platformę iDoc, która optymalizuje pracę w zakresie danych z umów obligacyjnych i aktów notarialnych. Rozwiązanie wykorzystuje mechanizmy sztucznej inteligencji (AI) i uczenia maszynowego (ML), dzięki czemu spółka skróciła czas poświęcany na archiwizację dokumentów dotyczących nieruchomości o 60 proc. Wdrożona niedawno platforma iDoc to kolejny etap systematycznie prowadzonej transformacji cyfrowej spółki Stoen Operator. Innowacyjna usługa znacząco usprawniła prace zespołu Regulacji Prawnej ieruchomości stołecznego operatora sieci dystrybucyjnej. W ramach wykonywanych obowiązków pracownicy tego działu co miesiąc wprowadzali ręcznie dane do bazy tytułów prawnych do nieruchomości pochodzące ze 150 umów obligacyjnych i aktów notarialnych. Zadanie to było monotonne i powtarzalne, co powodowało spadek motywacji osób odpowiedzialnych za jego realizację. Ponadto ręczne wprowadzanie danych rodziło też problem wysokiego prawdopodobieństwa pojawienia się błędów i niestandaryzowanego formatu wprowadzanych danych. Wykorzystanie iDoc pozwoliło zaoszczędzić 25 z 40 godzin roboczych (63 proc. czasu) poświęcanych na archiwizację dokumentów dotyczących nieruchomości. Teraz ten czas pracownicy mogą przeznaczyć m.in. na zadania związane z procesami regulacji nieruchomości, a tym samym przyspieszyć proces inwestycyjny.

iDoc to platforma informatyczna, która wykorzystuje mechanizmy AI oraz i ML. Dzięki nim automatycznie przetwarza różne rodzaje dokumentów wraz z załącznikami. Platforma kategoryzuje je i identyfikuje ich poszczególne atrybuty. System iDoc odczytuje oraz kategoryzuje treści z zeskanowanych stron dokumentów prawnych, takich jak akty notarialne oraz różnego rodzaju umowy obligacyjne.

Wyuczone modele AI kategoryzują rodzaje dokumentów oraz rozpoznają i interpretują ponad 30 informacji różnego typu. Po przetworzeniu dokumentów przez iDoc, użytkownik ma możliwość weryfikacji odczytanych wartości. Jeśli wszystko się zgadza, akceptuje i przekazuje dane wraz z otagowanym dokumentem do wewnętrznej bazy firmowej.

Wdrożenie iDoc pozwoliło spółce Stoen Operator przyspieszyć i uprościć kategoryzację umów, zastąpić tradycyjną analizę dokumentów ich cyfrową interpretacją, zautomatyzować manualne uzupełnianie danych w systemie IT i zapewnić większą bezbłędność danych umieszczonych w bazie. Wprowadzenie standardowego formatu danych pozwala wykorzystywać je innym systemom, a przyspieszona aktualizacja informacji usprawnia pracę procesów inwestycyjnych i eksploatacyjnych. Dodatkowo spółka osiągnęła realne korzyści w zakresie motywacji pracowników oraz znacząco skróciła czas poświęcany na wdrażanie nowo zatrudnionych osób.

Zespół wzbogaca również swoje kompetencje w obszarze pracy z technologią AI. Stoen Operator, w kolejnych etapach, będzie usprawniał procesy obsługi decyzji o zajęcie pasa drogowego (przy pomocy wersji iDoc Decyzje). Następnym działaniem, w których zastosowanie znajdzie iDoc (iDoc Dokumentacja Techniczna), będzie uzupełnianie bazy urządzeń infrastruktury w systemie GIS z inwestycji.

Innowacyjne kształcenie elektryków
(Enea Operator)

Enea Operator po raz drugi zorganizowała konferencję upowszechniającą, realizowaną w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego Program Edukacja. Jej pierwsza część odbyła się na nowoczesnym poligonie energetycznym w Łagowie, gdzie uczniowie szkoły technicznej zaprezentowali moduł ćwiczeniowy kursu „Montaż energetyczny”, co spotkało się z uznaniem ze strony organizatorów i prelegentów.

Enea Operator zorganizowała konferencję w ramach programu „Innowacyjne kształcenie elektryków dostosowane do branży energetycznej”
Zdjęcie: Enea Operator

Wykładowcy z Uniwersytetu Zielonogórskiego, spółki Enea Operator, Instytutu Badań Edukacyjnych oraz Politechniki Poznańskiej zaprezentowali rezultaty programu „Innowacyjne kształcenie elektryków dostosowane do branży energetycznej”. Zaproszeni goście oraz przedstawiciele uczelni wyższych dzielili się swoimi doświadczeniami i rezultatami współpracy przy projekcie edukacyjnym, opowiadając m.in. o wykorzystaniu filmów interaktywnych w nauczaniu przedmiotów zawodowych, zastosowaniu programu MATLAB w elektrotechnice czy korzyściach płynących z wykorzystania VR w kształceniu przyszłych specjalistów.

Enea Operator od kilku lat współpracuje ze szkołami technicznymi z obszaru swojego działania, które kształcą uczniów na kierunkach energetycznych oraz elektrycznych. Program patronacki dla dwunastu placówek, z którymi spółka nawiązała współpracę, to przede wszystkim wsparcie w procesie kształcenia, w tym praktyki zawodowe, co służy promowaniu patrona jako pracodawcy, z którym warto wiązać zawodową przyszłość.

Współpraca przy tworzeniu lubelskich klastrów
(PGE Dystrybucja)

PGE Dystrybucja podpisała porozumienia o utworzeniu Lubelskiego Klastra Wodorowego i Lubelskiego Klastra Gospodarki Obiegu Zamkniętego. Dokumenty sygnowano podczas Samorządowego Kongresu Trójmorza, organizowanego w ramach Forum Gospodarczego, a ich stronami, obok spółki PGE Dystrybucja byli: województwo lubelskie, Lubelski Węgiel „Bogdanka” SA, Lubelski Park Naukowo-Technologiczny SA, Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” SA. Klastry służyć mają ochronie środowiska oraz zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego mieszkańcom Lubelskiego poprzez stworzenie obszaru korzystającego z czystej, przyjaznej dla środowiska energii.

PGE Dystrybucja podpisała porozumienia o utworzeniu Lubelskiego Klastra Wodorowego i Lubelskiego Klastra Gospodarki Obiegu Zamkniętego
Zdjęcie: PGE Dystrybucja

Lubelski Klaster Wodorowy ma za zadanie nawiązać stałą sieć współpracy opartej na transferze wiedzy, technologii i rozwiązań innowacyjnych w celu produkcji wodoru w procesie elektrolizy z wykorzystaniem energii z odnawialnych źródeł. Z kolei celem Lubelskiego Klastra Gospodarki Obiegu Zamkniętego (GOZ) jest stworzenie otoczenia biznesowego i technologicznego dla realizacji polityki zrównoważonego rozwoju oraz poprawy jakości stanu środowiska. PGE Dystrybucja ma w tych przedsięwzięciach ściśle wyznaczone zadania, m.in. dbałość o nieprzerwane dostawy energii elektrycznej do odbiorców, ale także zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego na obszarze
ponad 40 proc. kraju.

Nowa infrastruktura w skarżyskim oddziale
(PGE Dystrybucja)

PGE Dystrybucja buduje nowoczesne GPZ-y na terenie Oddziału Skarżysko-Kamienna. W trakcie realizacji są dwie duże inwestycje, których łączny koszt wyniesie ponad 23 mln zł. GPZ będzie całkowicie dostosowany do wymogów ochrony środowiska, m.in. poprzez budowę nowych mis olejowych pod transformatorami mocy. Po stronie wysokiego napięcia zaprojektowano obiekt napowietrzny w układzie H5 z pięcioma gazowymi wyłącznikami 110 kV, dwa pola liniowe 110 kV Pińczów i Proszowice, jedno pole łącznika szyn oraz dwa pola transformatorów mocy 16 MVA. Po stronie średniego napięcia zostanie zaś zmodernizowana 32-polowa rozdzielnia wnętrzowa 15 kV. Tu zainstalowana będzie nowa aparatura pierwotna oraz zabezpieczenia cyfrowe.

Na terenie działania Rejonu Energetycznego Grójec PGE Dystrybucja kończy natomiast budowę GPZ Ferrero w Belsku Dużym. Obiekt powstał w odpowiedzi na rosnące potrzeby lokalnego przedsiębiorstwa. Obecnie moc zapotrzebowana przez zakład wynosi 17 MW, dzięki powstaniu nowej stacji 110/15 kV GPZ Ferrero zwiększy się moc umowna do około 30 MW. Wybudowano wnętrzową rozdzielnię 110 kV typu GIS w izolacji SF6. Umieszczono w niej dwa transformatory o mocy 40 MVA każdy. Obiekt obecnie jest zasilany linią kablową 110 kV wyprowadzoną z powstałego w 2022 roku GPZ 110/15 kV Grójec 2. Docelowo stacja zasilana będzie drugostronnie z GPZ-u 110/15 kV Błędów.

Stację 110/15 kV Ferrero wybudowała PGE Dystrybucja we współpracy z firmą Ferrero. Po stronie spółki są dwa pola liniowe 110 kV i jedno łącznika szyn 110 kV. Ferrero zaś odpowiedzialne jest za dwa pola transformatorów mocy 110/15 kV 40 MVA. Rozdzielnia SN 15 kV jest własnością firmy Ferrero.

Informacje ze spółek opracowała: Marzanna Kierzkowska

Czytaj dalej