INFORMACJE ZE SPÓŁEK

W wizerunkowym spocie wideo
(Stoen Operator)

Stoen Operator pełni kluczową rolę w utrzymaniu ciągłości dostaw energii elektrycznej dla Warszawy, zapewniając bezpieczne i niezawodne funkcjonowanie sieci elektroenergetycznej. Spółka udostępniła właśnie krótki film, w którym pokazuje, jak troszczy się o zapewnienie energii elektrycznej mieszkańcom stolicy i okolic. W materiale można zobaczyć, jak ważną rolę w działaniu systemu dystrybucji energii elektrycznej odgrywa spółka i jej specjaliści, najważniejsze elementy codziennej pracy zespołów terenowych warszawskiego OSD i poznać najważniejsze zadania stołecznego operatora.

Wideo, podobnie jak wcześniejsza animacja, dostępne jest na stronie internetowej www.stoen.pl.

Wirtualne pokazy
(Enea Operator)

Jak wyglądają od środka skomplikowane obiekty energetyczne? Jak znaleźć miejsce awarii na sieci? Jak ją usunąć? Tego wszystkiego można się było dowiedzieć w Zielonej Górze na winobraniowym stoisku spółki Enea Operator i naukowców z Uniwersytetu Zielonogórskiego.

W trakcie specjalnych pokazów pod hasłem „Elektrotechnika zaprasza do matriksa” prezentowano m.in. najnowszą technologię VR pozwalającą na przeniesienie się do świata wirtualnej rzeczywistości. Tego typu programy wykorzystywane są m.in. do szkoleń przyszłych i obecnych pracowników. Są też jednym z elementów promocji uczelni i mają zachęcić młodych ludzi do studiowania na kierunkach elektrotechnicznych. Instytut Automatyki, Elektroniki i Elektrotechniki Uniwersytetu Zielonogórskiego współpracuje ze spółką Enea Operator od 2015 roku.

Dotacja na blisko 65 milionów złotych
(Energa-Operator)

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przyznał spółce Energa-Operator dofinansowanie w wysokości blisko 65 mln zł na zakup liczników zdalnego odczytu. Projekt „Zakup jedno- i trójfazowych liczników zdalnego odczytu wraz z modemami komunikacji zastępczej LTE w Energa-Operator SA – dostawy w latach 2023-2024” obejmuje zakup ponad 457 tys. liczników zdalnego odczytu, a także przeszło 23 tys. modemów komunikacji zastępczej LTE. Wysokość przyznanego dofinansowania wynosi odpowiednio 50 proc. dla samych urządzeń LZO oraz 100 proc. dla modemów LTE. Termin ukończenia realizacji projektu planowany jest na trzeci kwartał 2024 roku.

Projekt obejmuje zakup ponad 457 tys. liczników zdalnego odczytu, a także przeszło 23 tys. modemów komunikacji zastępczej LTE

Montowane obecnie przez spółkę Energa-Operator LZO to liczniki dwukierunkowe (mierzące zarówno ilość energii pobieranej, jak i wprowadzanej do sieci) przystosowane również do potrzeb prosumentów korzystających z mikroinstalacji OZE.

Nowoczesna pracownia w Mysłowicach
(Tauron)

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 im. Gustawa Morcinka w Mysłowicach rozpoczęli naukę w nowej, multimedialnej pracowni stworzonej dzięki wsparciu spółki Tauron. Sala edukacyjna do nauki przedmiotów ścisłych powstała w ramach projektu „Zielone laboratoria Taurona”. Jego celem jest zapewnienie uczniom i nauczycielom lepszego dostępu do nowoczesnych materiałów i technologii. Dzięki projektowi, Tauron wprowadza nowe technologie i wdraża praktyczną naukę do szkół oraz daje uczniom przestrzeń do eksperymentowania, testowania, a nawet popełniania błędów, dzięki czemu z większą ciekawością odkrywają świat i zdobywają wiedzę.

Sala edukacyjna powstała w ramach projektu „Zielone laboratoria Taurona”

Szkoła w Mysłowicach to kolejna placówka edukacyjna, która otrzymała 100 tys. zł na kompleksowe odnowienie pracowni do nauki przedmiotów ścisłych oraz zakup pomocy dydaktycznych. Dzięki wsparciu spółki Tauron do pracowni zakupiono m.in.: laptopy, monitor interaktywny, drukarkę, dzwony planetarne, teleskopy, najnowszej generacji mikroskopy, modele organów ludzkich oraz innych organizmów czy odczynniki chemiczne.

W tegorocznej, drugiej edycji programu wzięło udział 238 szkół – 193 podstawowe i 45 średnich, w tym 100 ze Śląska, 69 z Małopolski, 40 z Dolnego Śląska i 29 z województwa opolskiego.

Nowa stacja w Małopolsce
(Tauron Dystrybucja)

Tauron Dystrybucja zakończył inwestycję związaną z uruchomieniem nowej stacji wysokiego napięcia Targowisko w gminie Kłaj w województwie małopolskim. Jej wartość sięgnęła 16,8 mln zł.

Nowa stacja ma poprawić jakość dostaw energii elektrycznej. Impulsem do budowy Głównego Punktu Zasilania Targowisko było usytuowanie dużych inwestycji przemysłowych w gminie Kłaj oraz konieczność poprawy stabilności dostaw dla mieszkańców regionu. GPZ Targowisko dostarcza energię do klientów w gminie Kłaj oraz na obrzeżach sąsiednich gmin: Bochnia, Gdów i Niepołomice.

Nowa stacja ma poprawić jakość dostaw energii elektrycznej
Zdjęcie: Tauron Dystrybucja

Nowa stacja 110/15 kV wpłynie na ograniczenie strat energii elektrycznej i poprawi parametry zasilania odbiorców na tamtym obszarze. Kolejne korzyści z budowy GPZ-u to poprawa parametrów jakości energii elektrycznej na średnim napięciu oraz optymalizacja pracy sieci średniego napięcia poprzez skrócenie rozległych ciągów linii napowietrznych zasilanych ze stacji Niepołomice i rozdzielni sieciowej Gdów. Z kolei krótsze ciągi liniowe powodują, że potencjalne awarie na liniach dotykają jednorazowo mniejszej liczby klientów spółki.

Energetyczna wspólnota w Sopocie z nową stacją transformatorową
(Energa-Operator)

W Sopocie, na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej im. Adama Mickiewicza, Energa-Operator zamontowała nowatorską stację elektroenergetyczną średniego napięcia (SN/nn), która m.in. automatycznie dostosowuje parametry pracy lokalnej sieci do poziomu energii generowanej przez przyłączone do niej mikroinstalacje.

Sopot jest jedną z kilku miejscowości z różnych stron świata, w których testowane są obecnie rozwiązania dla wspólnot energetycznych. Odbywa się to w ramach międzynarodowego projektu Sustenance (Program Horyzont 2020), w którego realizację zaangażowanych jest 21 partnerów – przedsiębiorstw, w tym Energa-Operator, oraz instytucji naukowych. Poza Polską obszary demonstracyjne zlokalizowano w Indiach (Borakhai oraz Barubeda), Danii (Voerladegaard) i Holandii (Olst).

Na sopockim osiedlu zainstalowane zostaną m.in. panele fotowoltaiczne, magazyn energii, a także dwukierunkowa stacja ładowania pojazdów (V2G), która umożliwia również w razie potrzeby przekazywanie energii z samochodu do sieci elektroenergetycznej. Innowacyjna stacja SN/nn ułatwi współdziałanie wszystkich tych urządzeń, m.in. poprzez odpowiednie dostosowanie parametrów pracy sieci. Stacja to wspólne dzieło spółki Energa-Operator oraz Instytut Energetyki w ramach innego projektu wspartego przez Komisję Europejską – EUniversal (Program Horyzont 2020).

Wsparcie dla OSP
(PGE Dystrybucja)

PGE Dystrybucja przekazała dwie darowizny na rzecz druhów z Ochotniczych Straży Pożarnych. Samochody otrzymała OSP Blinów oraz OSP Józefów. To kolejne już wsparcie jednostek odpowiedzialnych za bezpieczeństwo obywateli, jakiego udzieliła ostatnio PGE Dystrybucja. Przekazane pojazdy wcześniej służyły energetykom w terenie, a teraz będą mogły wspierać strażaków OSP.

Pojazdy nadal są w dobrym stanie technicznym, a dodatkowo przeszły niezbędne naprawy. Do tej pory samochody przekazano m.in. do 32. Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Zamościu, Straży Rybackiej w Kraśniku czy OSP Kośmin i Franciszkany.

Murale na stacjach energetycznych
(Tauron Dystrybucja)

W Legnicy, Głogowie, Polkowicach i Lubinie na niektórych obiektach energetycznych już niebawem pojawią się murale, które zastąpią nieestetyczne, często poniszczone przez wandali elewacje stacji transformatorowych. Tauron Dystrybucja i Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna podpisały porozumienie o wspólnych działaniach w tym zakresie.

Murale tematyką będą nawiązywać do lokalnego patriotyzmu. Projekty zostaną wyłonione drogą konkursową, a ich realizacja odbędzie się pod ścisłym nadzorem służb energetycznych, odpowiadających za infrastrukturę energetyczną. Do tej pory Tauron Dystrybucja zrealizował kilkanaście takich projektów, ostatnio w Gliwicach, gdzie spółka włączyła się w powstanie ptasich murali na osiedlu Sikornik.

Informacje ze spółek opracowała: Marzanna Kierzkowska

Czytaj dalej