INFORMACJE ZE SPÓŁEK

Promocja kierunków elektroenergetycznych
(Stoen Operator)

Stoen Operator w ramach wieloletniej ścisłej współpracy z Politechniką Warszawską po raz kolejny zaprezentował szerokie możliwości rozwoju zawodowego w elektroenergetyce.

Podczas Studenckich Dni Elektroenergetyki 2023 na Kampusie Centralnym Politechniki Warszawskiej odwiedzający mieli okazję uzyskać wiele interesujących informacji o stażach, praktykach czy wsparciu, jakiego Stoen Operator może im udzielić w procesie uzyskania dyplomów. Studenci dowiedzieli się także więcej o pracy w sektorze energetyki bezpośrednio od inżynierów warszawskiego OSD.

Na uczestników czekały również bezpłatne warsztaty i wykłady otwarte nauczycieli akademickich i specjalistów-praktyków. Promocja studiów elektroenergetycznych to kolejny obszar współpracy stołecznego operatora z Politechniką Warszawską, której studenci korzystają z realizowanych w spółce Stoen Operator praktyk oraz płatnych stażów.

Warszawski OSD udziela także merytorycznego wsparcia przy pisaniu prac inżynierskich oraz magisterskich. Co roku spółka zaprasza tudentów ostatniego semestru studiów pierwszego stopnia na wizytę w swojej siedzibie. W jej trakcie mogą oni poznać specyfikę pracy w firmie, która odpowiada za bezpieczeństwo energetyczne ponad miliona odbiorców energii elektrycznej w stolicy. Oba podmioty sukcesywnie dzielą się doświadczeniami i pracują nad projektami z różnych obszarów energetyki, wydając wspólne ekspertyzy oraz publikacje naukowe.

Dzięki współpracy PW i spółki pojawiło się wiele artykułów w naukowych i branżowych czasopismach, takich jak ,,IEEE Transactions on Power Delivery’’, ,,Przegląd Elektrotechniczny’’, ,,Rynek Energii’’ czy ,,Wiadomości Elektrotechniczne’’.

Terytorialsi ćwiczyli wsparcie awaryjnego zasilania
(PGE Dystrybucja)

„Przyjazna Energia-23”, to kryptonim wspólnych ćwiczeń żołnierzy 2. Lubelskiej Brygady OT oraz pracowników spółki PGE Dystrybucja przeprowadzonych w Lublinie. Sprawdzano gotowość do awaryjnego zasilania w energię elektryczną wybranych obiektów użyteczności ublicznej. Z uwagi na warunki pogodowe konieczne było wykorzystanie sekcji konnej 2 LBOT.

Z uwagi na warunki pogodowe konieczne było wykorzystanie sekcji konnej 2 LBOT

Scenariusz zakładał awarię linii energetycznej i brak zasilania w newralgicznych obiektach użyteczności publicznej w Lublinie. Żołnierze wraz z energetykami przede wszystkim doskonalili współdziałania i weryfikowali zdolności wsparcia administracji publicznej i operatorów systemów dystrybucyjnych w sytuacji ograniczenia lub braku dostaw energii elektrycznej. Dodatkowo sprawdzano system ostrzegania, powiadamiania oraz alarmowania, a także odporności sieci dystrybucyjnej w przypadku zasilania przez zewnętrzne źródła. Ćwiczenia, takie jak te w Lublinie, ale także przeprowadzane w innych oddziałach spółki, bez wątpienia podniosą efektywność działań ich uczestników. Pierwszym zadaniem terytorialsów było wsparcie Pogotowia Energetycznego w lokalizacji uszkodzeń linii energetycznych w terenie trudno dostępnym. Wnioski po zakończeniu ćwiczeń potwierdziły, że patrole konne mogą być skutecznym wsparciem dla energetyków w sytuacjach kryzysowych. Następne zadanie polegało na uruchomieniu w szkole jednego z modułów Kontenerowej Elektrowni Polowej (KEP-900), jako awaryjnego źródła zasilania i tym samym przywrócenie prawidłowego funkcjonowania obiektu. PGE Dystrybucja i 2 Lubelską Brygadę Obrony Terytorialnej łączy porozumienie o współpracy. Jego celem jest zapewnienie mieszkańcom Lubelszczyzny bezpieczeństwa energetycznego m.in. poprzez wsparcie ze trony WOT w usuwaniu awarii w dostawie prądu na dużą skalę.

Wymiana LZO we Wrocławiu
(Tauron Dystrybucja)

Ponad 360 tys. klientów spółki Tauron Dystrybucja we Wrocławiu ma inteligentne liczniki zdalnego odczytu (LZO). Pierwsze takie urządzenia zainstalowano w 2014 roku. Ich 8-letni okres legalizacji właśnie mija i dlatego spółka wymienia teraz całe partie liczników na nowe. W 2023 roku w stolicy Dolnego Śląska już ponad 80 tys. LZO zamieniono na nowe. Do wymiany w tym roku planowanych jest jeszcze około 50 tys. liczników. Prace będą kontynuowane również w 2024 roku.

Ponad milion klientów spólki Tauron Dystrybucja posiada liczniki zdalnego odczytu

W sumie już ponad milion klientów spółki na całym obszarze jej działania ma już zamontowane LZO. Tauron Dystrybucja montaże na masową skalę liczników inteligentnych rozpoczął w tym roku.

Centrum umiejętności inżynierskich
(Tauron Dystrybucja)

Tauron Dystrybucja współtworzy Branżowe Centrum Umiejętności (BCU) w obszarze energetyki, które powstaje we Wrocławiu. Spółka wraz z partnerami wystartowała i wygrała dofinansowanie w konkursie MEiN. Obejmował on powstanie w różnych dziedzinach 120 placówek kształcenia zawodowego w całej Polsce.

Spółka Tauron Dystrybucja zaangażowana jest w tworzenie Branżowego Centrum Umiejętności we Wrocławiu

BCU to zaawansowane technologicznie ośrodki kształcenia, szkolenia i egzaminowania w danej branży. Z ich oferty będą mogli korzystać uczniowie, studenci, nauczyciele oraz osoby dorosłe zainteresowane podnoszeniem kwalifikacji lub ich zmianą w trakcie kariery zawodowej. We wrocławskim Centrum będzie można rozwijać swoje kwalifikacje w zakresie miernictwa oraz diagnostyki urządzeń i instalacji elektrycznych, a także ochrony przeciwporażeniowej na potrzeby nowoczesnej gospodarki w branży elektrycznej. Partnerami spółki w projekcie są: gmina Wrocław, Centrum Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu, Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej oraz Instytut Automatyki Systemów Energetycznych. Stawką było pozyskanie dofinansowania na poziomie około 13 mln zł i możliwość realnego wpływu na proces kształcenia kadr na potrzeby energetyki zawodowej. Wspólny projekt kilku podmiotów okazał się najlepszy w naszym kraju w dziedzinie elektryki. Zgodnie z warunkami konkursu prace związane z utworzeniem BCU powinny zakończyć się wraz z 2024 rokiem, tak aby pierwsi kursanci mogli rozpocząć naukę od stycznia 2025. Projekt zakłada przeszkolenie 300 uczestników, w tym 90 uczniów, 180 dorosłych oraz 30 nauczycieli do połowy 2026 roku.

Drugi tor linii 400 kV Ostrów Wielkopolski – Kromolice
(PSE)

Nowy tor linii 400 kV Ostrów – Kromolice pozwoli na podwojenie jej mocy przesyłowych. Zwiększy to bezpieczeństwo zasilania energetycznego Wielkopolski, umożliwi wyprowadzenie mocy z odnawialnych źródeł energii oraz poprawi stabilność Krajowego Systemu Elektroenergetycznego.

12-kilometrowa linia 400 kV łącząca stacje elektroenergetyczne Ostrów (koło Ostrowa Wielkopolskiego) oraz Kromolice (pod Poznaniem) powstała kilkanaście lat temu. Z myślą o zwiększeniu w przyszłości jej zdolności przesyłowych została od razu zaprojektowana jako linia dwutorowa. Wraz z rozwojem nowych źródeł wytwórczych oraz zwiększeniem się zapotrzebowania wykorzystano możliwości istniejącej linii podwieszono na niej drugi tor.

Koszt robót to 59 mln zł. PSE realizują inwestycje sieciowe o wartości prawie 62 mld zł. Do 2036 roku zostanie uruchomionych 5525 km linii 400 kV, ponad 700 km połączenia stałoprądowego, 27 nowych stacji i 110 zmodernizowanych.

Modernizacja sieci trakcyjnej Kolei Mazowieckich
(PGE Energetyka Kolejowa)

PGE Energetyka Kolejowa podpisała umowę z Kolejami Mazowieckimi na modernizację sieci trakcyjnej Sekcji Napraw i Eksploatacji Taboru Tłuszcz. Prace budowlane o łącznej wartości 2,3 mln zł netto wykona Zakład Mazowiecki PGE EK jeszcze przed końcem 2023 roku. W ramach prac zostaną wymienione wyeksploatowane przewody jezdne i liny nośne, a także izolatory sekcyjne i osprzęt. Powstaną także nowe konstrukcje wsporcze zamontowane na fundamentach palowych. Sekcja w Tłuszczu jest drugą pod względem powierzchni sekcją Kolei Mazowieckich, stacjonuje tam około 70
pojazdów szynowych. Jest wyposażona w nowoczesny system antyoblodzeniowy i jedną z najnowocześniejszych myjni w Europie. Koleje Mazowieckie są także aktywnym uczestnikiem Centrum Efektywności Energetycznej Kolei, którego inicjatorem jest PGE Energetyka Kolejowa. Spółki współpracowały również nad rozwojem SENSUM – narzędzia pomagającego maszynistom prowadzić pociągi przy jak najmniejszym zużyciu energii elektrycznej.

Wsparcie organizacji charytatywnych
(PGE Dystrybucja)

PGE Dystrybucja przekazała samochód Fundacji ,,Semper Fidelis’’. Posłuży on jako środek transportu leków, odzieży czy żywność w Arcydiecezji Lwowskiej. Dodatkowo Parafia Przemienienia Pańskiego w Siemieniu otrzymała od spółki czek na 50 tys. zł z przeznaczeniem na remont kościoła. Nawałnica zniszczyła więźbę dachową, a wlewająca się do budynku woda uszkodziła przewody elektryczne, organy oraz system wentylacji świątyni. Spółka już wielokrotnie przekazała wycofane z eksploatacji samochody. Do tej pory pojazdy trafiły m.in. do 32. Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Zamościu, Straży Rybackiej w Kraśniku oraz strażaków z OSP Kośmin i Franciszkany oraz dla Fundacji Wsparcie 112 z Krosna.

Poligon z nowym obliczem
(Energa-Operator)

Energa-Operator ukończyła prace związane z przebudową poligonu energetycznego w Bąkowie. Modernizacja obiektu objęła m.in. budowę hali szkoleniowej oraz dostosowanie układu służącej do szkoleń sieci do nowych technologii PPN opracowanych i wykorzystywanych przez Energa-Operator.

Poligon energetyczny w Bąkowie to obiekt, na którym energetycy mogą w sposób bezpieczny doskonalić swoje umiejętności

Należący do spółki poligon energetyczny w Bąkowie to obiekt, na którym energetycy mogą w sposób bezpieczny doskonalić swoje umiejętności oraz przećwiczyć w warunkach jak najbardziej zbliżonych do rzeczywistych technologie prac pod napięciem. W 2022 roku w Bąkowie zrealizowano 142 szkolenia, w których łącznie uczestniczyło ponad 1,6 tys. osób. Tylko do końca września obecnego roku odbyło się już natomiast 156 szkoleń dla przeszło 1,5 tys. energetyków. Na poligonie swoje umiejętności doskonalą nie tylko pracownicy spółki, ale także innych podmiotów. Odbywały się na nim m.in. wspólne ćwiczenia energetyków i straży pożarnej w ramach współpracy nawiązanej z Komendą Wojewódzką PSP w Gdańsku. Modernizacja poligonu podyktowana była rosnącymi potrzebami w zakresie szkoleń, jak też koniecznością dostosowania infrastruktury szkoleniowej do nowych technologii PPN. Nowa hala umożliwia prowadzenie równocześnie większej liczby kursów niezależnie od panujących na zewnątrz warunków. Znajdujące się w jej wnętrzu urządzenia do ćwiczeń wyposażono w system zasilająco-sterujący pozwalający śledzić proces szkolenia w technologii PPN na sieci niskiego napięcia i na bieżąco wychwytywać popełnione przez kursantów błędy, które następnie omawiane są z instruktorem. Przebudowa znajdującej się na poligonie elektroenergetycznej sieci szkoleniowej umożliwia prowadzenie ćwiczeń obejmujących zastosowanie nowych technologii PPN opracowanych dla sieci średniego napięcia. np. takich jak wymiana słupa przelotowego z wykorzystaniem tymczasowego słupa kompozytowego oraz prace pod napięciem na sieciach napowietrznych 15 i 20 kV metodami „z odległości”. Ponadto przebudowa poligonu wiązała się m.in. z modernizacją istniejącego budynku, rozbudową systemu zasilająco- terującego, wymianą grodzenia, a także zmianą zagospodarowania terenu i ciągów komunikacyjnych. Dzięki temu uzyskano przestrzeń, w której swobodnie można prowadzić nowe szkolenia, jakie już zapoczątkowano, m.in. te dotyczące montażu osprzętu kablowego SN czy też podstawowe dla nowo zatrudnionych elektromonterów.

Ekologia cyfrowa
(Stoen Operator)

Transformacja cyfrowa w krótkim czasie zmieniła zarówno globalne, jak i lokalne gospodarki w rynki oparte na danych. Dbałość o odpowiedzialne zarządzanie tego typu zasobem to jeden z priorytetów zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw. Stoen Operator w ramach programu Data Governance podkreśla znaczenie ekologii danych, zmniejszając negatywny wpływ codziennego funkcjonowania spółki na środowisko. Liczba generowanych, używanych i przechowywanych różnego rodzaju danych w ujęciu globalnym rośnie lawinowo. Szacuje się, że ich wolumen na świecie zwiększył się z 41 zettabajtów (10 247 bajtów) w 2019 roku do 120 zettabajtów w roku bieżącym, a już za dwa lata liczba ta wzrośnie aż do 181 zettabajtów. Powodem jest głównie coraz powszechniejsze wykorzystywanie technologii cyfrowej i przeniesienie codziennej pracy do wirtualnej rzeczywistości, a także szybki rozwój uczenia maszynowego (Machine Learning) oraz sztucznej inteligencji (Artificial Intelligence). Dane, które nie są wykorzystywane, stają się kosztem, a nie zarządzane lub wykorzystywane nierozważnie, mogą prowadzić do podejmowania szkodliwych decyzji biznesowych. Ich nadmiar zanieczyszcza także cyfrowe środowisko firmy.

Stoen Operator w ramach Data Governance angażuje wszystkich pracowników spółki w procesy kontroli i optymalizacji tworzenia danych, ich konserwacji, obsługi raz wykorzystania i usuwania zbędnych elementów. Rosnąca liczba danych, wymagając fizycznej, energochłonnej infrastruktury, nie pozostaje bez wpływu na środowisko naturalne. Globalny ślad węglowy technologii komunikacyjno-informacyjnych liczy między 2 a 3,7 proc. – tyle, ile cały przemysł lotniczy.

Jednym z przejawów ekologii cyfrowej jest poziom data maturity (dojrzałości danych) przedsiębiorstw. W ramach programu Data Governance oraz inicjatywy Clean Up Stoen Operator promuje dbałość o jakość danych, które są produkowane w przdsiębiorstwe. Zawierają się w tym takie czynności jak zapis w odpowiednim formacie i miejscu, nadawanie dostępu uprawnionym osobom, usuwanie duplikatów, cykliczne porządkowanie i archiwizacja zasobów czy tworzenie opisów, instrukcji i wytycznych dla innych pracowników. Poprzez właściwe i odpowiedzialne zarządzanie danymi Stoen Operator buduje wewnętrzne zaufanie do nich. Pracownicy spółki mogą podejmować lepsze decyzje oparte tylko na faktach i wykorzystywać potencjał danych do rozwijania innowacji oraz sukcesu biznesowego swojej firmy.

W programie kablowanie
(PGE Dystrybucja)

PGE Dystrybucja, spółka z Grupy PGE, sukcesywnie realizuje program kablowania sieci średniego napięcia. Zakłada on przeniesienie minimum 30 proc. obecnych linii pod powierzchnię ziemi do 2028 roku.

Kablowanie sieci SN to jedno z najważniejszych zadań, jakie stawia przed sobą PGE Dystrybucja. Na obszarze działania spółki znajduje się ponad 380 tys. km linii energetycznych wszystkich napięć (w tym 115 tys. km linii SN), które odpowiadają za dostarczanie energii do ponad 5,6 mln odbiorców wschodniej i centralnej Polski.

Realizacja programu ma strategiczne znaczenie dla PGE Dystrybucja – spółka kompleksowo rozbudowuje i modernizuje sieci dystrybucyjne, aby zapewnić odbiorcom jak najlepsze parametry jakościowe energii elektrycznej oraz zminimalizować ryzyko wystąpienia uszkodzeń, które mogą powodować awarie masowe – powiedział Jarosław Kwasek, prezes PGE Dystrybucja. – Linie kablowe, w porównaniu do linii napowietrznych, są odporne na uszkodzenia wynikające z czynników atmosferycznych. To właśnie gwałtowne wichury, intensywne opady śniegu czy ulewne deszcze bywają najczęstszą przyczyną awarii masowych. Umieszczając przewody pod powierzchnią ziemi znacznie ograniczymy ryzyko nieplanowanych wyłączeń. Ponadto przebudowa sieci napowietrznej na kablową wyeliminuje konieczność prowadzenia cyklicznych zabiegów konserwacyjnych, takich jak wycinka gałęzi i drzew w obrębie linii – dodał Jarosław Kwasek.

Na potrzeby kablowania linii SN spółka zakupiła specjalistyczne maszyny stosujące system układania kabli metodą płużenia. Zestaw składa się z dwóch pojazdów. Jednostka układająca jest przymocowana do lemiesza pługa w sposób umożliwiający jej regulację, co pozwala elastycznie dopasować konstrukcję do wszelkich krzywizn i nierówności terenu. Pojazd wyciągający, który zakotwicza się do podłoża za pomocą płyty stabilizującej, ciągnie pług ze stałą siłą do 180 ton przez każdy teren lub wodę, układając podwójny ciąg kablowy. Kable przewożone są na bębnie zamocowanym na pługu. Nowoczesne urządzenia są w stanie położyć około 5 km linii kablowej dziennie. Ułożenie takiego odcinka linii zajmuje około czterech dni, a nie – jak w przypadku standardowej metody – trzy tygodnie.

Do końca września 2023 roku na obszarze działania spółki PGE Dystrybucja łącznie skablowano ponad 3,2 tys. km linii SN.

Kolejna stacja 110/15 kV w warszawskiej sieci
(Stoen Operator)

Zgodnie z planami inwestycyjnymi przyjętymi na 2023 rok Stoen Operator uruchamia stację RPZ Krakowska na napięciu 110 kV. Dzięki nakładom w wysokości ponad 500 mln zł przeznaczonym na tegoroczne inwestycje energetyczne spółka wypełnia strategię rozwoju sieci i infrastruktury dystrybucyjnej Warszawy. Realizowane plany inwestycyjne spółki zakładały m.in. intensywną budowę nowych linii dystrybucyjnych wysokiego napięcia w stolicy i okolicach. W ramach tych działań Stoen Operator włącza do sieci 110 kV kolejny RPZ zlokalizowany przy ul. Krakowskiej. Uruchomienie stacji RPZ Krakowska na napięciu 110 kV jest następnym etapem dużego, kompleksowego zadania poprawy zasilania południowo-zachodniej części Warszawy. Wybudowany jest m.in. ciąg liniowych EC Siekierki – GPZ Mory za pomocą linii kablowej 110 kV o dużej przepustowości. Obecny etap polega na połączeniu stacji RPZ Wiktoryn z RPZ Krakowska dwutorową linią WN o długości około 4 km. Tym samym zasilana z sieci wysokiego napięcia stacja RPZ Krakowska tworzy potencjał dla poprawy parametrów oraz zwiększenia dostaw energii.

Na kanale ,,Do roboty”
(Enea Operator)

Jak dostać się do pracy w spółce Enea Operator? Kto to jest pomiarowiec? Elektromonter wymienia liczniki, czy usuwa awarie? Na te i inne pytania Wojtka Kaczmarczyka, popularnego youtubera prowadzącego kanał „Do roboty”, odpowiadali energetycy. Pokazali mu także jak wygląda dzień pracy pomiarowca i elektromontera.

Youtuber Wojciech Kaczmarczyk na swoim kanale pokazał pracę pomiarowców i elektromonterów ze spółki Enea Operator

Enea Operator wykorzystuje nowoczesne media, aby przybliżać klientom spółkę, jej pracowników i zasady funkcjonowania jako operatora sieci elektroenergetycznej.

Youtuber, którego kanał cieszy się duża popularnością wśród młodych ludzi, w ciekawy sposób pokazuje to, co interesuje uczniów szkół zawodowych: jaką szkołę należy ukończyć, żeby móc aplikować o pracę w danej firmie i na dane stanowisko, jaki jest zakres obowiązków itp.

Na swoim kanale ma już ponad 500 filmów, 136 mln wyświetleń, 507 tys. subskrybentów. W spółce Enea Operator youtuber miał możliwość towarzyszenia pracy pomiarowcom i elektromonterom. Odwiedził biura przedsiębiorstwa, gdzie dowiedział się, dlaczego firma montuje liczniki zdalnego odczytu i jak wykorzystywana jest wiedza pozyskana z analizatora pomiarów. Był też w terenie podczas usuwania awarii z ekipą Pogotowia Energetycznego.

Informacje ze spółek opracowała: Marzanna Kierzkowska

Czytaj dalej