INFORMACJE ZE SPÓŁEK

Stacja za 27 milionów złotych
(PGE Dystrybucja)

Lubelski oddział spółki PGE Dystrybucja uruchomił nowy Główny Punkt Zasilający Felin. Wartość inwestycji to blisko 27 mln zł. Inwestycja objęła budowę rozdzielni 110 kV w układzie szynowym zasilającą dwa transformatory 110/SN/SN o łącznej mocy 80 MVA. Zainstalowane transformatory zasilają dwie dwusekcyjne rozdzielnie SN składające się łącznie z 32 pól liniowych. Nową inwestycję na Lubelszczyźnie zrealizowano w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 działanie 1.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych,
poddziałanie 1.1.2 Wspieranie projektów dotyczących budowy oraz przebudowy sieci umożliwiających przyłączanie jednostek wytwarzania energii z OZE. Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wyniosło około 17 mln zł.

Inwestycje na Mazurach
(PGE Dystrybucja)

Białostocki oddział spółki PGE Dystrybucja zakończył realizację trzech inwestycji na Warmii i Mazurach. Ich koszt to blisko 34 mln zł, a dofinansowanie wyniosło prawie 18,5 mln zł.

Pierwsza z inwestycji to modernizacja linii średniego napięcia w gminach Olecko i Świętajno. Wybudowano prawie 33 km linii kablowych średniego i niskiego napięcia, sześć łączy kablowych SN oraz zmodernizowano cztery stacje transformatorowe SN/nn. Druga inwestycja miała miejsce w gminach Gołdap i Kowale Oleckie. Tam również zmodernizowano odcinki linii SN. W ramach tych zadań w białostockim oddziale spółki PGE Dystrybucja powstało prawie 15 km linii średniego i niskiego napięcia, wybudowano 11 złączy kablowych SN oraz dwie nowe stacje transformatorowe SN/nn. W ramach trzeciej inwestycji wybudowano blisko 11,5 km linii SN, osiem złączy kablowych SN oraz zmodernizowano dwie stacje transformatorowe SN/nn.

Bezpieczeństwo najmłodszych
(Energa-Operator)

W programie Energi-Operator Bezpieczna Kraina udział wzięło blisko 10 tys. uczniów, którzy mogli poznać zasady bezpiecznego korzystania z energii elektrycznej. Obecna edycja Bezpiecznej Krainy obejmuje wizyty mobilnego miasteczka edukacyjnego w miejscowościach z obszaru działania spółki Energa-Operator oraz prowadzone przez jej pracowników lekcje w szkołach. Wirtualnym domem Bezpiecznej Krainy jest portal internetowy, na którym znaleźć można materiały edukacyjne przeznaczone dla nauczycieli, rodziców i dzieci.

Miasteczko Bezpiecznej Krainy to mobilny park edukacyjny, w którym nauka prowadzona jest poprzez zabawę i eksperyment. Wytwarzanie energii przedstawione jest na przykładzie modeli elektrowni wiatrowej, fotowoltaicznej oraz wodnej. Odwiedzający miasteczko mogą zobaczyć działanie takich urządzeń jak generator Van de Graaffa, a także stanowiska z eksponatami obrazującymi przewodzenie energii elektrycznej przez różne materiały. Dzieci mogą również wytwarzać energię elektryczną za pomocą generatora napędzanego korbą czy rowerów, które zasilają żarówki lub samochodziki na torze.

Miasteczko Bezpiecznej Krainy uczy dzieci zasad bezpiecznego korzystania z energii elektrycznej
Zdjęcie: Energa-Operator

Miasteczko Bezpiecznej Krainy odwiedziło już 11 miejscowości: Przywidz, Mławę, Sierpc, Bratian, Kętrzyn, Gdańsk, Koszalin, Olsztyn, Kalisz, Płock oraz Włocławek. Wszędzie spotkało się z ogromnym zainteresowaniem i już wkrótce wyruszy w tegoroczną trasę.

Portal Bezpiecznej Krainy zawiera materiały edukacyjne, scenariusze lekcji dla nauczycieli, interaktywne zajęcia i gry dla dzieci, ale równiez przydatne informacje dla rodziców. Najmłodsi mogą m.in. skorzystać z zajęć edukacyjnych odbywając podróż po bezpiecznej krainie. Portal https://bezpiecznakraina.energa-operator.pl/ jest stale rozbudowywany. Ostatnio wzbogacony został o nowe filmy oraz gry.

Centralna Dyspozycja Mocy w budowie
(PGE Dystrybucja)

Na terenie siedziby centrali spółki w Lublinie powstanie nowoczesny budynek CDM, który będzie przystosowany do realizacji zadań związanych z zarządzaniem siecią 110 kV na całym obszarze działania spółki PGE Dystrybucja. Obiekt będzie wyposażony w nowoczesne rozwiązania technologiczne, takie jak niezależne systemy zasilania, zapasowe systemy zasilania bezprzerwowego, pełen zestaw instalacji niskonapięciowych czy ściana graficzna wraz z procesorem obrazu. Centralna Dyspozycja Mocy stanowić będzie główny punkt zarządzania ruchem w sieci wysokiego napięcia PGE. Projekt ten jest częścią szeroko zakrojonych działań operatora, które mają na celu cyfryzację systemu energetycznego. Zastosowanie niezależnych rozwiązań komunikacyjnych, jak również teleinformatycznych (ICT/OT) umożliwi szczegółowe nieprzerwane monitorowanie sieci dystrybucyjnej i poprawności jej funkcjonowania w czasie rzeczywistym. Centralna Dyspozycja Mocy spółki PGE Dystrybucja zapewni jednolite standardy planowania prac, programowania i prowadzenia ruchu całej sieci wysokich napięć w przedsiębiorstwie. Pozwoli na większą koordynację pracy służb ruchu, umożliwiając sprawną i efektywną reakcję na zdarzenia pojawiające się w sieci wysokiego napięcia. W rezultacie poprawi to bezpieczeństwo i zapewni ciągłość dostaw energii elektrycznej do blisko 6 mln odbiorców. Inwestycja przyczyni się także do zapewnienia aktywnego zarządzania systemem dystrybucyjnym w zakresie infrastruktury sieciowej oraz potencjału użytkowników na płaszczyźnie technicznej i organizacyjnej, wykorzystującego możliwości integracji odnawialnych źródeł energii. To pozwoli zoptymalizować miks energetyczny. Szacowany koszt realizacji lubelskiej CDM wynosi ponad 34 mln zł.

Portal planowanych wyłączeń i awarii
(Stoen Operator)

Stołeczny OSD oddaje do użytku narzędzie, dzięki któremu odbiorcy energii mogą w prosty sposób zgłosić awarię sieci elektroenergetycznej lub sprawdzić w czasie rzeczywistym miejsca, w których aktualnie występuje brak zasilania. Dzięki wdrożeniu Portalu Stoen Operator w jednym miejscu pokazuje także informacje o obszarach, w których aktualnie występuje wyłączenie dostaw energii z powodu prowadzonych prac technicznych oraz potwierdzonych awarii. Podgląd jest dostępny w czasie rzeczywistym na mapie miasta, w formie czytelnych ikonek.

Odbiorcy mogą zgłosić awarię za pomocą formularza, bez wychodzenia z domu, bez konieczności korzystania z infolinii i oczekiwania na połączenie. Platforma jest dostępna również z poziomu urządzeń mobilnych. Portal został zaprojektowany w taki sposób, aby maksymalnie uprościć zgłoszenie przerwy w dostawie energii w sieci stołecznego operatora. Użytkownik, dzięki odpowiednim pytaniom pomocniczym, jest prowadzony przez proces rejestracji zdarzenia i instruowany o dalszych krokach (np. sprawdzenie, czy sąsiedzi mają prąd lub, czy zabezpieczenia w obiekcie są włączone).

Zgłoszona awaria jest od razu widoczna na mapie w formie charakterystycznej ikonki. Przejrzysty plan miasta pozwala także sprawdzić, czy w innych obszarach występują awarie lub planowane wyłączenia, jak również dowiedzieć się, czy konkretny adres jest nimi objęty. Ciekawą funkcjonalnością Portalu jest podgląd zmieniającego się w czasie rzeczywistym obszaru objętego przerwą w zasilaniu – w trakcie jego przywracania obszar na mapie zmniejsza się. Zgłoszenia za pomocą nowego narzędzia są przyjmowane przez całą dobę. Nowe narzędzie dostępne jest na stronie Stoen Operator pod adresem awaria.stoen.pl

Większa moc Brzeskiej Strefy Gospodarczej
(Energa-Operator)

Energa-Operator uruchomiła Główny Punkt Zasilania w Machnaczu w gminie Brześć Kujawski. Dzięki realizacji tej inwestycji znacząco zwiększającej potencjał przyłączeniowy w regionie możliwy będzie m.in. dalszy rozwój Brzeskiej Strefy Gospodarczej (BSG).

GPZ w Machnaczu to obiekt spełniający najnowsze standardy techniczne spółki. Wyposażony jest w rozwiązania zapewniające zdalny nadzór oraz możliwość sterowania jego pracą przez dyspozytorów odpowiadających za zarządzanie siecią dystrybucyjną wysokiego napięcia. Stacja ma dwa transformatory o mocy 25 MVA każdy, co przekłada się na większą niezawodność dostaw energii elektrycznej, np. w przypadku uszkodzenia jednego z nich. Ponadto stację przygotowano do doprowadzenia drugiej linii wysokiego napięcia. Jej budowa, która planowana jest w kolejnych latach, przyczyni się do dalszego zwiększenia pewności zasilania dla GPZ Machnacz.

GPZ w Mochnaczu zapewni rozwój Brzeskiej Strefy Gospodarczej
Zdjęcie: Energa-Operator

Inwestycja związana z powstaniem obiektu obejmuje utworzenie oraz przebudowę blisko 9 km linii wysokiego napięcia. Nowe powiązania sieci elektroenergetycznej z istniejącą infrastrukturą, znacznie podwyższą bezpieczeństwo dostaw energii dla odbiorców w tym regionie. Lokalizacja niemal w samym centrum Polski tuż przy węźle autostrady A1 to niewątpliwy atut gminy Brześć Kujawski. Utworzona na jej terenie BSG dodatkowo oferuje inwestorom szereg udogodnień, w tym m.in. ułatwienia w zakresie projektowania, dostęp do w pełni uzbrojonych nieruchomości, a także ulgi i zwolnienia podatkowe w ramach pomocy regionalnej oraz państwowej. Teraz, dzięki uruchomieniu GPZ Machnacz, przedsiębiorcy zyskają także znaczną moc przyłączeniową, która pozwoli m.in. na lokalizowanie na terenie BSG nowych zakładów produkcyjnych oraz centrów logistycznych.

Lubelski Orzeł
(PGE Dystrybucja)

PGE Dystrybucja znalazła się wśród laureatów „Orłów”, nagrody przyznawanej przez Wprost w województwie lubelskim. Spółka została wyróżniona za inwestycje i rozwój infrastruktury elektroenergetycznej w regionie. Kapituła tygodnika przyznaje nagrody osobom i instytucjom szczególnie wspierającym rozwój gospodarki i nauki. Zarówno w skali regionu jak i kraju. Spółka została wyróżniona „Orłem Lubelszczyzny” za wkład w postaci inwestycji poczynionych w regionie. W 2023 roku PGE Dystrybucja przeznaczyła 3,8 miliardy złotych na modernizację i przebudowę infrastruktury. Wśród prac modernizacyjnych znajduje się program kablowania sieci średnich napięć PK30, w ramach niego co najmniej 30 procent sieci napowietrznej zostanie przeniesione pod ziemię. Zmniejszy to awaryjność infrastruktury.

Zmiany funkcjonalne na www.stoen.pl
(Stoen Operator)

W trosce o wygodę klientów Stoen Operator przebudował i odświeżył swoją stronę internetową w taki sposób, aby poruszanie się po niej było łatwiejsze. Odwiedzający mogą skorzystać z nowych zakładek, które umożliwiają szybkie wyszukiwanie potrzebnych informacji i załatwienie formalności związanych z kontem klienta. Pozwolą one również usprawnić proces zmiany warunków umowy dystrybucyjnej czy przyłączeniowej. Nową stronę internetową Stoen Operator cechuje przejrzystość, intuicyjność i dostępność usług online. Stołeczny Operator Systemu Dystrybucyjnego kontynuuje proces wdrażania szeregu udogodnień dla obecnych i przyszłych odbiorców swoich usług. Zmiany to także kolejny krok na drodze do pełnej digitalizacji spółki.

Informacje ze spółek opracowała: Marzanna Kierzkowska

Czytaj dalej