INFORMACJE ZE SPÓŁEK

Dofinansowanie z Ministerstwa Klimatu i Środowiska
(PGE Dystrybucja)

PGE Dystrybucja w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej na lata 2021-2027 podpisała dwie umowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych kwotą 90 mln zł. W najbliższym czasie zostaną podpisane jeszcze trzy kolejne umowy na kwotę 136 mln zł. Łącznie spółka pozyska ponad 226 mln zł dofinansowania na realizację jedenastu zadań inwestycyjnych na terenie działania pięciu oddziałów spółki.

W warszawskim oddziale PGE Dystrybucja wybudowane zostaną dwie stacje 110/15 kV: Wyszków oraz Krasnosielc. Nakłady inwestycyjne to ponad 69 mln zł, z czego 52 mln zł stanowi pozyskana przez spółkę dotacja.

Na rozwój inteligentnej sieci dystrybucyjnej na terenie oddziału Skarżysko-Kamienna uzyskano dofinansowanie w kwocie blisko 40 mln zł. Środki te zostaną przeznaczone na przebudowę trzech Głównych Punktów Zasilających: GPZ Końskie Stary Młyn, GPZ Kielce Wschód, GPZ Kazimierza Wielka. Koszty kwalifikowane tych inwestycji to ponad 55,5 mln zł.

W ramach Programu zrealizowana zostanie modernizacja linii 100 kV Nisko-Biłgoraj oraz modernizacja stacji 110/15 kV Boguchwała na terenie rzeszowskiego oddziału PGE Dystrybucja. Łączny koszt obu zadań to blisko 90,5 mln zł. Dofinansowanie (przeszło 70 mln zł) obejmie m.in. budowę i modernizację ponad 43 km sieci elektroenergetycznej dla wsparcia rozwoju energii generowanej w OZE.

W białostockim oddziale spółki pozyskane w ramach programu 34 mln zł zostaną spożytkowane na modernizację linii 110 kV Łomża 1 – Łomża 2 oraz modernizację stacji 110/15 kV Łomża. W ramach zadania zmodernizowanych zostanie 3,8 km linii WN. Łączny koszt zadania PGE Dystrybucja wynosi blisko 46,5 mln zł.

Budowa i modernizacja 4 stacji SN/nn oraz modernizacja 22,2 km sieci elektroenergetycznej w oddziale Zamość także pozyskały pozytywną opinię Ministerstwa Klimatu i Środowiska. W ramach pozyskanych 29,7 mln zł zamojscy energetycy przebudują linię 110 kv Chełm Systemowa – Chełm Cementownia 2 oraz linię SN (średniego napięcia) ZMJ-Południowa. Tu również zmodernizowane zostaną stacje transformatorowe Łanowa, Błonie KR, Błonie Surowce Wtórne i Klonowa oraz linie nn zasilanych z tych stacji zostaną zastąpione liniami kablowymi.

Zadania inwestycyjne, które spółka będzie realizowała w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej na lata 2021-2027, mają na celu zarówno podniesienie stabilności dostaw energii elektrycznej na terenie pięciu oddziałów PGE Dystrybucja, jak i zwiększenie udziału energii generowanej przez odnawialne źródła w miksie energetycznym. Modernizacja obiektów elektroenergetycznych pozwoli na przyłączanie kolejnych mocy wytwórczych do sieci dystrybucyjnych, a tym samym efektywniejsze wykorzystanie zielonej energii.

Unijne wsparcie na rozwój sieci w Polsce Wschodniej
(Energa-Operator)

Energa-Operator otrzyma ponad 53 mln zł na rozwój sieci dystrybucyjnej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej. Uzyskane środki posłużą do zwiększenia potencjału przyłączeniowego dla OZE oraz dalszej poprawie niezawodności dostaw energii elektrycznej.

Środki z Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej będą wspierały inwestycje w energetyce
Zdjęcie: PGE Dystrybucja, Energa-Operator

Umowa dofinansowania projektu „Rozwój inteligentnych sieci elektroenergetycznych Energa-Operator SA Oddział Płock i Oddział Olsztyn w celu zwiększenia potencjału dla przyłączenia OZE” zawarta została 15 maja 2024 roku. Jest to pierwsza umowa podpisana przez Energę-Operator w ramach funduszy unijnych pochodzących z nowej perspektywy finansowej na lata 2021-2027, w której znacznemu zwiększeniu uległy nakłady przeznaczone na energetykę. Energa-Operator w ramach środków dostępnych z Funduszy UE w perspektywie finansowej 2014-2020 pozyskała łącznie 235 ml zł na rozwój sieci elektroenergetycznej. W nowej perspektywie spółka planuje pozyskać sześciokrotnie więcej środków.

W ramach projektu, na terenie województw: warmińsko-mazurskiego i mazowieckiego, zrealizowane zostaną zadania inwestycyjne na kwotę ponad 86 mln zł, z czego ponad 70 mln zł stanowią koszty kwalifikowane. Poziom dofinansowania wynosi 75,5% kosztów kwalifikowanych. Projekt zakłada m.in. budowę ponad 48 km nowych odcinków sieci średniego oraz niskiego napięcia, a także przebudowę przeszło 12 km. Jego częścią jest również modernizacja dwóch stacji wysokiego napięcia – głównych punktów zasilania – GPZ Szkarada oraz GPZ Reszel. W ramach przeprowadzonych prac budowana oraz modernizowana ieć elektroenergetyczna wzbogacona zostanie o urządzenia umożliwiające zdalne sterowanie oraz pomiary, a dzięki skomunikowaniu ich z centralnym systemem sterowania ruchem sieci SCADA stanie się tzw. siecią inteligentną (smart-grid) zapewniającą dwukierunkową komunikację oraz zwiększoną lastyczność jej pracy. Pozwoli to m.in. na wdrożenie funkcji monitoringu obciążenia sieci w czasie rzeczywistym wraz z wizualizacją, funkcji dynamicznej rekonfiguracji sieci, optymalizacji rozdziału mocy oraz funkcji pomiaru obciążenia w czasie rzeczywistym wraz z wizualizacją. Wszystkie te działania przyczynią się do zwiększenia potencjału przyłączeniowego dla OZE o blisko 76 MW. Realizacja projektu dzięki skablowaniu większości odcinków linii wzmocni również odporność sieci na niekorzystne warunki atmosferyczne równocześnie zwiększając niezawodność dostaw energii elektrycznej dla ponad 28 tysięcy odbiorców znajdujących się w obszarze jego oddziaływania.

Z energią do pracy
(Stoen Operator)

Dlaczego warto rozwijać karierę w energetyce? Mogli się o tym przekonać uczestnicy Targów Pracy na Wojskowej Akademii Technicznej (WAT), gdzie Stoen Operator zaprezentował odwiedzającym możliwości zawodowe, jakie oferuje praca w strukturach operatora systemu dystrybucyjnego. Stołeczny operator był partnerem WAT na targach adresowanych do wszystkich studentów i absolwentów, którzy chcieliby poznać specyfikę pracy w zawodach związanych z dystrybucją energii elektrycznej.

Targi to dla odwiedzających także dobra okazja, by poznać plany i ofertę rekrutacyjną operatora
Zdjęcie: Stoen Operator

Targi to dla odwiedzających także dobra okazja, by poznać plany i ofertę rekrutacyjną operatora. W ramach targów Stoen Operator zapewnił studentom możliwość rozmowy z pracownikami firmy. Przekazywali oni uczestnikom wydarzenia wszystkie niezbędne informacje na temat procesu rekrutacji, programu praktyk i staży oraz specyfiki pracy w energetyce. Uczestnicy mogli także wziąć udział w konkursach Biura Karier. Wydarzenia kierowane do studentów, w których udział biorą eksperci i specjaliści z wybranych sektorów rynku, niosą ze sobą wiele możliwości. Młodzież zyskuje wiedzę na temat swoich szans i kierunków rozwoju ścieżki zawodowej, natomiast dla Stoen Operator jest to okazja do pozyskania najzdolniejszych młodych specjalistów technicznych kierunków.

Spółka ma dla takich osób szeroką ofertę. Studentom i absolwentom, którzy chcą zyskać doświadczenie w branży elektronergetycznej feruje udział w programie stażowym „#Z energią na staż”. Ich młodsze koleżanki i koledzy, po ukończeniu technikum, mogą spróbować sił w zawodzie elektromontera w ramach programu „#MOCny start”. Natomiast kierowany do szerokiego grona program praktyk zapewnia odpowiednie miejsce dla każdego chętnego. Wystarczy się do niego zgłosić, a firma przedstawi aplikującym propozycję zgodną z ich zainteresowaniami.

Kolejne przystanki Bezpiecznej Krainy
(Energa-Operator)

Miasteczko Bezpiecznej Krainy Energa-Operator gościło w Toruniu i Kępnie. Uczniowie odwiedzający mobilny park edukacyjny zobaczyli m.in. działanie takich urządzeń jak generator Van de Graaffa, a także stanowiska z eksponatami obrazującymi przewodzenie energii elektrycznej przez różne materiały. Dzieci mogły spróbować również same wytwarzać energię elektryczną: za pomocą generatora napędzanego korbą asilającego żarówki, a także rowerów, które napędzają samochodziki na torze wyścigowym. Bezpieczna Kraina to program, którego najważniejszym celem jest przekazywanie wiedzy o tym, jak bezpiecznie korzystać z energii elektrycznej, a także pokazywanie zagrożeń, jakie może powodować lekkomyślne zachowanie w pobliżu infrastruktury elektroenergetycznej. Bezpieczna Kraina Energa-Operator to również portal internetowy: https://bezpiecznakraina.energa-operator.pl/. Portal zawiera interaktywne zajęcia, filmy oraz gry, materiały do prowadzenia zajęć szkolnych, a także informacje z zakresu bezpiecznego korzystania z urządzeń elektrycznych czy oszczędzania prądu. Jeszcze przed wakacjami Miasteczko Edukacyjne Bezpiecznej Krainy Energa-Operator odwiedzi Gdańsk oraz Słupsk.

Energa-Operat od ponad 20 lat uczy dzieci, jak bezpiecznie korzystać z energii elektrycznej
Zdjęcie: Energa-Operator

GPZ Pilzno oddany do użytku
(Tauron Dystrybucja)

Tauron Dystrybucja uruchomił Główny Punkt Zasilania (GPZ) Pilzno. Budowa jednej ze strategicznych inwestycji operatora w regionie kosztowała 36 mln zł. Dzięki inwestycji poprawi się niezawodność sieci i pojawi się możliwość zasilania nowych obiektów na obszarze gmin Pilzno i Czarna w województwie podkarpackim.

Inwestycja realizowana była wieloetapowo i trwała 9 lat. Rozdzielnia 110 kV wyposażona jest w zintegrowane pola w izolacji gazowej, przystosowane do zabudowy napowietrznej. Ważną częścią inwestycji była budowa linii 110 kV zasilającej GPZ Pilzno oraz przebudowa linii elektroenergetycznych średnich napięć (SN). Nowy GPZ Pilzno zasilono poprzez rozcięcie linii 110 kV relacji Ładna-Latoszyn. W efekcie powstały dwa nowe ciągi liniowe 110 kV relacji Ładna-Pilzno oraz Pilzno-Latoszyn.

Inwestycja była realizowana w ramach Projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Został
on ujęty na Liście Projektów Strategicznych dla infrastruktury energetycznej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Kwota dofinasowania wyniosła 20,74 mln zł. Inwestycja wnosi wiele zmian w prace sieci energetycznej na tym terenie. Od poprawy bezpieczeństwa obsługi urządzeń poprzez podniesienie niezawodności zasilania sieci 15 kV na terenie Regionu Dębica, uzyskanie wysokich parametrów jakościowych oraz niezawodności sieci dystrybucyjnej SN, czy zwiększenie możliwości dokonywania planowanych wyłączeń i załączeń elementów sieci dystrybucyjnej. GPZ Pilzno daje możliwość zasilania nowych obiektów, jak i źródeł OZE na obszarze gmin Pilzno i Czarn . Dzięki tej inwestycji w najbliższym czasie pojawi się kilka nowych źródeł fotowoltaicznych o mocy ponad 10 MW.

Informacje ze spółek opracowała: Marzanna Kierzkowska

Czytaj dalej