INFORMACJE ZE SPÓŁEK

Bezpieczeństwo najmłodszych
(Enea Operator)

W Szczecinie podczas pikniku rodzinnego pod hasłem „Dbamy o Twoje bezpieczeństwo. Ty też o nie zadbaj!” Enea Operator zachęcała najmłodszych i ich opiekunów, żeby przestrzegali zasad bezpieczeństwa nie tylko w szkole czy pracy, ale także w czasie wolnym.

We współpracy ze strażą pożarną i policją zapewniono dzieciom moc atrakcji, w tym zwiedzanie samochodu ogniowego i radiowozu oraz wjazd kilka metrów w górę podnośnikiem, z którego korzystają w codziennej pracy ekipy pogotowia energetycznego. Uczestnicy mogli też spożytkować swoją energię na blender bike’u, czyli specjalnym rowerze, dzięki któremu za pomocą własnych mięśni można było zrobić koktajl owocowy. Przygotowano również sporo zabaw, w tym malowanie twarzy czy fotościanki. Dzieci dowiedziały się także, jak zachować bezpieczeństwo w pobliżu infrastruktury energetycznej, poznały podstawy pierwszej pomocy oraz zagrożenia jakie niesie zabawa prądem. Sporym zainteresowaniem nie tylko najmłodszych cieszyła się prezentacja sprzętu pogotowia energetycznego. Policjanci i strażacy oprócz pokazu swoich pojazdów poprowadzili zajęcia z zakresu bezpieczeństwa.

Inteligentna sieć będzie gęstsza
(Energa-Operator)

Ponad 600 rozłączników więcej oraz tyle samo kolejnych modemów TETRA zamontuje Energa-Operator na sieci średniego napięcia w ramach realizowanego przez spółkę projektu smart grid. Program zakłada budowę pierwszego kompleksowego systemu zarządzania siecią SN w naszym kraju. Pierwotnie jego fundament miało stanowić blisko 1,2 tys. zdalnych rozłączników wraz z modemami TETRA. Dzięki rozszerzeniu zakresu przedsięwzięcia w jego ramach ich łączna liczba wyniesie prawie 1,8 tys.

Projekt smart grid jest bardzo ważnym wsparciem w procesie automatyzacji infrastruktury spółki. Rozszerzenie zakresu jego realizacji pozwoli przedsiębiorstwu osiągnąć określony przez PTPiREE optymalny poziom nasycenia sieci średniego napięcia łącznikami sterowanymi zdalnie. Wraz z zastosowaniem nowoczesnych rozwiązań informatycznych znacznie skróci się czas lokalizacji oraz usuwania awarii. Coraz częściej cały proces odbywa się zdalnie. Co więcej, może zostać zautomatyzowany z wykorzystaniem rozwiązań informatycznych, takich jak moduł FDIR, który jest w stanie w ciągu chwili odnaleźć i wyizolować uszkodzony odcinek sieci energetycznej.

W momencie ukończenia programu sieć średnich napięć, którą zarządza Energa-Operator wyposażona będzie w sumie w blisko 8 tys. zdalnie sterowanych rozłączników napowietrznych. Ich średnia liczba na sto kilometrów napowietrznych
sieci SN wyniesie tym samym 14,2, wobec 14 zalecanych przez PTPiREE. Osiągnięcie tego poziomu sprawi, że Energa- Operator będzie dysponowała inteligentną siecią średniego napięcia obejmującą cały obszar jej działania.

Sieć inteligentna wymaga również odpowiednich rozdzielnic wnętrzowych oraz zestawów telesterowania w stacjach energetycznych średniego napięcia. W ramach projektu smart grid zrealizowany zostanie pierwszy etap wprowadzania nowego systemu SCADA/ADMS, czyli najnowszej generacji centralnego systemu zarządzania ruchem sieci elektroenergetycznej.

Wartość projektu smart grid to ponad 240 mln zł (koszty kwalifikowane wynoszą prawie 196 mln zł). Uzyskał on dofinansowanie Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na poziomie 85 proc., czyli ponad 166 mln zł.

Portal Wytwórcy
(Enea Operator)

Portal Wytwórcy to nowe i w pełni autorskie narzędzie informatyczne przygotowane przez spółkę Enea Operator dla wytwórców energii elektrycznej. Dzięki tej platformie dane planistyczne, które ci ostatni zgodnie z tzw. wytycznymi SOGL są zobowiązani przekazywać operatorom systemu dystrybucyjnego, będą importowane bezpośrednio do portalu za pomocą intuicyjnego narzędzia.

Od początku roku wytwórcy energii elektrycznej na mocy „wytycznych SOGL” są zobligowani do przesyłania operatorom systemu dystrybucyjnego danych planistycznych dotyczących prognoz wartości mocy wprowadzonej do sieci. Nowe narzędzie informatyczne nie tylko umożliwi ich sprawne przekazywanie, ale także udostępni wytwórcom wszystkie niezbędne informacje pomiarowe na temat ich źródeł wytwórczych w celu weryfikacji. To nowoczesne narzędzie informatyczne daje także możliwość uzyskania szerokiego spektrum danych, ich bieżącą aktualizację oraz prezentację w formie tabelarycznej i graficznej. Enea Operator przygotowała także filmowy instruktaż, który krok po kroku wyjaśnia sposób poruszania się po portalu.

Niezawodność dostaw energii nad morzem
(Energa-Operator)

Energa-Operator ukończyła budowę Głównego Punktu Zasilania Rowy we wsi Objazda w gminie Ustka. Nowy obiekt służy zapewnieniu niezawodnych dostaw energii w pasie nadmorskim, przede wszystkim w Rowach i okolicach.

Nadmorskie miejscowości turystyczne mają duże wahania w zapotrzebowaniu na moc. W sezonie potrafi ono wzrosnąć
nawet kilkukrotnie. Budowa GPZ Rowy wraz z dwutorową linią wysokiego napięcia znacznie zwiększy bezpieczeństwo i niezawodność dostaw energii elektrycznej, a także umożliwi dalszy rozwój terenów, które zasilać będzie stacja. GPZ Rowy umożliwi też dalszy rozwój gospodarczy regionu, pozwalając na przyłączanie nowych odbiorców i wytwórców energii elektrycznej. Stację wyposażono w transformator 110/15 kV o mocy 16 MVA. Posiada ona rezerwowe pole, które umożliwi montaż drugiej jednostki w przyszłości. Stanowiska transformatorów ulokowano w zadaszonych, szczelnych komorach.

W budynku stacyjnym umieszczono nastawnię, rozdzielnię średniego napięcia (15 kV) oraz dwa w pełni izolowane stanowiska potrzeb własnych 15/0,4 kV. W pomieszczeniu rozdzielni 15 kV wybudowano rozdzielnicę 15 kV dwusekcyjną 16-polową (8 pól funkcyjnych i 8 pól liniowych w pełni wyposażonych) oraz przewidziano rezerwę miejsca na dalszą rozbudowę o dodatkowe minimum 12 pól liniowych, które umożliwią wyprowadzenie kolejnych linii średniego napięcia, kiedy zaistnieje taka potrzeba. Zasilenie stacji wiązało się z budową nowej dwutorowej linii wysokiego napięcia o długości 14 km. Łączny koszt inwestycji związanych z budową nowej stacji to ponad 34 mln zł.

W trosce o niezawodną pracę KSE
(Polskie Sieci Elektroenergetyczne)

Polskie Sieci Elektroenergetyczne i Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej zawarły porozumienie o współpracy w zakresie ratowania życia i zdrowia ludzi, mienia oraz środowiska, walki z pożarami, klęskami żywiołowymi, a w szczególności z zagrożeniami dla prawidłowego funkcjonowania krajowego systemu elektroenergetycznego. Obejmuje ono kompleksową współpracę operatora systemu przesyłowego i zawodowych pożarników m.in. poprzez realizację wspólnych szkoleń i ćwiczeń.

Pierwszym wspólnym działaniem po podpisaniu dokumentu był udział śmigłowców PSE w zorganizowanych przez gdańską Komendę Wojewódzką PSP makroregionalnych ćwiczeniach pożarniczych w Borsku. Spółka udostępniła dwa lekkie helikoptery, które wspierały strażaków kierujących działaniami ratowniczymi.

PSE dysponują trzema śmigłowcami Robinson R66, które napędzane są turbinowym silnikiem Rolls Royce RR300, mają zasięg do tysiąca kilometrów, a maksymalny czas trwania lotu to 5,5 godziny. Dzięki nim przeprowadzenie oględzin i oceny stanu sieci, wykrycie ewentualnych uszkodzeń infrastruktury sieciowej, a także zauważenie wszelkich naruszeń w pasie technologicznym linii przesyłowych odbywa się znacznie sprawniej i szybciej. W ostatnim półroczu wykonano aż 187 zadań lotniczych, które trwały łącznie 489 godzin. Helikoptery były niezastąpione także podczas badania skutków lipcowych wichur.

Energia ze słońca
(PKP Energetyka)

PKP Energetyka oraz przewoźnik towarowy LTE Polska podpisały list intencyjny w sprawie montażu i eksploatacji instalacji fotowoltaicznych. Ma to związek z koniecznością redukcji śladu węglowego transportu i dążeniem do osiągnięcia unijnych celów klimatycznych. Obie firmy zadeklarowały podjęcie współpracy, dzięki której przewoźnik będzie w stanie produkować na własne potrzeby nietrakcyjną energię elektryczną pochodzącą z odnawialnych źródeł. PKP Energetyka i LTE Polska współpracują także w ramach Centrum Efektywności Energetycznej Kolei. CEEK działa na rzecz bardziej konkurencyjnego, a jednocześnie energooszczędnego i przyjaznego środowisku transportu kolejowego. Głównym celem CEEK jest optymalizacja zużycia energii elektrycznej, przez co do 2030 roku możliwe będzie zmniejszenie jej zużycia przez kolej w naszym kraju o 1,2 TWh i zredukowanie emisji dwutlenku węgla do atmosfery o milion ton. Aby osiągnąć ten cel, należące do CEEK podmioty współpracują nad rozwojem i wdrożeniem rozwiązań wykorzystujących rekuperację energii elektrycznej, szerokim zastosowaniem techniki eco-drivingu czy montażem instalacji fotowoltaicznych na kolejowych budynkach i infrastrukturze. Od 2019 roku CEEK realizuje również Program Zielona Kolej, który zakłada, że w 2030 roku 2,5 TWh (85 proc. energii trakcyjnej zużywanej przez sektor kolejowy) będzie pochodziło z OZE, co da redukcję emisji dwutlenku węgla o 8 mln ton. Rolę integratora Programu Zielona Kolej CEEK powierzył PKP Energetyka.

Opracowała: Marzanna Kierzkowska

Czytaj dalej