Wydarzenia w branży

Zmiany w Zarządzie PTPiREE

XXXV Zgromadzenie Krajowe Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej obradowało 15 września w Wiśle. W wyborach uzupełniających, do Zarządu PTPiREE został wybrany Pan Marek Rusakiewicz, prezes Zarządu Enea Operator.

Marek Rusakiewicz jest doktorem nauk społecznych, absolwentem Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończył liczne kursy i szkolenia z bankowości, finansów i zarządzania, w tym dla członków rad nadzorczych oraz z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. Był posłem na Sejm X kadencji, sekretarzem miasta Gorzowa Wielkopolskiego, dyrektorem Invest-Banku oraz prezesem: Agencji Rozwoju Regionalnego SA, PGNiG ,,Termika’’ Energetyka Przemysłowa SA. Ma ponad 20 lat doświadczenia w zarządzaniu spółkami, przedsiębiorstwami i majątkiem Skarbu Państwa. Doświadczony konsultant, doradca ministra środowiska oraz kilku wojewodów.

65.Konferencja Generalna MAEA

W dniach 20-24 września br. w Wiedniu odbyła się Konferencja Generalna Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA). W związku z ograniczeniami spowodowanymi pandemią, wydarzenia miało formułę hybrydową. W posiedzeniu uczestniczył, w sposób zdalny, minister klimatu i środowiska, Michał Kurtyka.

Szef resortu klimatu podkreślił, że energetyka jądrowa jest bardzo ważnym elementem transformacji polskiej energetyki w kierunku realizacji celów porozumienia paryskiego i osiągnięcia neutralności klimatycznej.

Minister zaznaczył, że Polska przyjęła dwa kluczowe dokumenty w tym zakresie: „Politykę energetyczną Polski do 2040 roku” oraz zaktualizowany Program Polskiej Energetyki Jądrowej. Podkreślił również, że Polska uważa energetykę jądrową za istotną i niezbędną część przyszłego niskoemisyjnego globalnego miksu energetycznego.

W corocznej Konferencji Generalnej MAEA uczestniczyli przedstawiciele 173 krajów członkowskich. Podczas spotkania podsumowano działania podjęte w ostatnim roku i ustalono priorytety w zakresie pokojowego wykorzystania energii jądrowej na kolejny rok.

Mój Prąd 3.0

Jak informuje Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, kończy się budżet trzeciej edycji programu „Mój Prąd”, który wynosi 534 mln zł. Ta kwota alokacji wystarczy na dofinansowanie maksymalnie 178 tys. mikroinstalacji fotowoltaicznych, a według danych z 24 września br. zarejestrowanych było dokładnie 162.052 wniosków o dofinansowanie. Od początku naboru do NFOŚiGW codziennie wpływało nawet 3 – 4 tys. wniosków.

Nabór w tegorocznej edycji Programu rozpoczął się 1 lipca br. i miał być prowadzony najwyżej do 22 grudnia br. lub do wyczerpania puli pieniędzy przeznaczonych na dofinansowanie domowych mikroinstalacji fotowoltaicznych. Zainteresowanie programem w bieżącej edycji, podobnie jak w dwóch poprzednich, okazało się tak duże, że już pod koniec września br. nabór może zostać zamknięty z powodu braku środków.

innogy Stoen Operator zmienia nazwę

innogy Stoen Operator poinformował, że w efekcie integracji spółki z europejską Grupą E.ON warszawski operator systemu dystrybucyjnego energii elektrycznej zmieni nazwę na Stoen Operator. Powstanie nowa identyfikacja wizualna spółki, a logotyp zyska dopisek: „powered by E.ON”. Integracja operatora nie pociąga za sobą konieczności dokonywania żadnych formalności przez klientów – umowy, wysokość opłat i taryfy pozostają bez zmian.

Jesienią 2019 roku została sfinalizowana transakcja wymiany aktywów pomiędzy RWE, do której należała spółka innogy Stoen Operator, a firmą E.ON. W jej wyniku E.ON stał się właścicielem warszawskiego operatora oraz pozostałych spółek, działających na polskim rynku pod marką innogy.

Zmiana nazwy i identyfikacji wizualnej oznacza finalizację dwuletniego procesu integracji z Grupą E.ON. Zachowano w nazwie spółki historyczny człon „Stoen”, który nawiązuje do stołecznej energetyki. Spółka dołączyła do jednej z największych grup energetycznych w Europie, zyskując dodatkowy dostęp do technologii i kapitału.

Działania informacyjne dotyczące zmiany marki w odniesieniu do klientów rozpoczęły się na początku września i potrwają trzy miesiące. Wraz ze zmianą nazwy spółki zostanie wprowadzony nowy logotyp i szata graficzna materiałów dla klientów. Logo uzupełnione będzie dopiskiem „powered by E.ON”.

Rebranding nie ma wpływu na dotychczasowe zapisy umów z klientami. Nie wpływa również w żaden sposób na rozliczenia, wysokość opłat i wybrane taryfy. Bez zmian pozostają numery konta i dane rozliczeniowe. Wszelkie formalności związane ze zmianą nazwy są realizowane przez innogy Stoen Operator. Klienci nie muszą podejmować żadnych działań.

Adres biura obsługi klienta i kontakty telefoniczne pozostają bez zmian. Nowa strona internetowa i nowe adresy mailowe zostaną uruchomione w grudniu tego roku. Stare adresy mailowe będą działały równolegle przez rok. Konsultanci infolinii zostali specjalnie przeszkoleni w celu udzielania informacji nt. rebrandingu innogy Stoen Operator.

Stoen Operator nadal będzie angażować się w inwestycje na terenie Miasta St. Warszawy w celu zapewnienia mieszkańcom bezpieczeństwa energetycznego. W uzgodnieniu z przedstawicielami instytucji publicznych spółka realizować będzie także prace modernizacyjne i inwestycje związane z usprawnianiem pracy sieci, jej unowocześnianiem i obniżaniem śladu węglowego. Strategicznymi obszarami inwestycji pozostaną automatyzacja sieci,
inteligentne opomiarowanie.

Integracja Stoen Operator z E.ON pozwoli na jeszcze efektywniejsze wykorzystywanie na polskim rynku międzynarodowych doświadczeń i poprawę obsługi klientów.

Czytaj dalej