Zarządzanie oświetleniem miejsc publicznych

8 i 9 września w Wiśle odbyła się XV Konferencja PTPiREE „Oświetlenie dróg i miejsc publicznych – sposoby zarządzania systemami oświetlenia”. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęły Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Partnerem głównym była PGE Dystrybucja SA, sponsorami – Schréder Polska Sp. z o.o., Signify Poland Sp. z o.o. oraz Biuro Techniczno-Handlowe ,,Technolight’’, zaś patronem medialnym – miesięcznik „Energia Elektryczna”.

W spotkaniu wzięło udział blisko 140 uczestników, w tym reprezentanci NFOŚiGW oraz bardzo liczne grono przedstawicieli samorządów lokalnych. Celem debaty było poszerzenie wiedzy i wymiana doświadczeń firm z branży elektroenergetycznej oraz samorządowców w zakresie budowy i eksploatacji urządzeń oświetlenia drogowego. Konferencji towarzyszyły liczne wystąpienia naukowców oraz wystawa urządzeń oświetlenia drogowego, a zebrani mieli okazję zapoznać się z nowymi rozwiązaniami i technologiami.

Ideą XV edycji było wypracowanie przez samorządy i firmy elektroenergetyczne optymalnych rozwiązań z zakresu prowadzenia inwestycji w oświetlenie uliczne, w szczególności poprawiających efektywność energetyczną. Zaprezentowano przy tej okazji najnowsze osiągnięcia techniczne w dziedzinie urządzeń infrastruktury oświetleniowej. Istotną kwestią było omówienie roli samorządów w promowaniu i inicjowaniu energetyki rozproszonej oraz możliwości wykorzystania urządzeń oświetleniowych jako miejsca nowych usług komunalnych. Podnoszono także zagadnienia optymalizacji efektywności energetycznej w oświetleniu drogowym czy strat mocy czynnej w jego instalacji. Zajęto się również charakterystykami funkcjonalnymi dla opraw oświetleniowych oraz najnowszymi wymaganiami związanymi z wyznaczaniem parametrów źródeł i opraw LED do rejestracji w obowiązkowym Europejskim Rejestrze Etykiet Energetycznych.

Dyskutowano na temat problemów z pomiarami parametrów oświetlenia drogowego oraz możliwości wykorzystania systemów sterowania do kreowania scenariuszy świetlnych w przestrzeniach miejskich. Poruszono zagadnienia związane z czynnikami mającymi wpływ na zubożenie nocnego krajobrazu miast oraz projektowaniem przejść dla pieszych.

Na konferencji nie zabrakło tematu elektromobilności. Zaprezentowano możliwości wsparcia jego rozwoju dla samorządów przez NFOŚiGW. Zaprezentowano inteligentne systemy zarządzania energią elektryczną z wykorzystaniem OZE oraz magazynów energii. Podczas dyskusji wskazano na kwestię współpracy operatora systemu dystrybucyjnego z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie oświetlenia ulicznego.

Konferencji towarzyszyła wystawa producentów oraz dostawców sprzętu i rozwiązań oświetleniowych, co umożliwiło uczestnikom praktyczne zapoznanie się z nowinkami. Wydarzenie tradycyjnie już jest miejscem wielu interesujących spotkań i cennych rozmów.

Czytaj dalej