Targi ENERGETAB 2021

Blisko osiem tysięcy gości odwiedziło zakończone 16 września Międzynarodowe Targi Energetyczne ENERGETAB. Tak duża frekwencja występująca w cieniu epidemii koronawirusa pozytywnie zaskoczyła
zarówno organizatorów wydarzenia, jak i ponad 270 wystawców, wśród których dominowały firmy krajowe, chociaż pojawiło się też kilkanaście zagranicznych.

Uczestnicy często wyrażali zadowolenie z możliwości odnowienia osobistych relacji pomiędzy oferentami urządzeń a ich klientami. Zagrożenie epidemią zdecydowanie jednak ograniczyło liczbę zwiedzających cudzoziemców, obawiających się konieczności odbycia kwarantanny.

Od lat bielskie targi wyróżnia bogata oferta ekspozycji plenerowych, z których część skupiona była w specjalnych strefach:

  • strefa odnawialnych źródeł energii, w której prezentowano m.in. zestawy PV, ich konstrukcje wsporcze, w tym do montażu paneli dwustronnych (bifacial), magazyny energii, także w zestawie z inwerterem, itp.;
  • strefa elektromobilności, w której obok różnorodnych stacji ładowania pojazdów prezentowały się samochody elektryczne;
  • strefa praktycznych pokazów technologii, w której dużym zainteresowaniem cieszyły się prezentacje podłączania w technologii prac pod napięciem mobilnego urządzenia zasilającego MUZ, wykonywane przez brygadę spółki Tauron Dystrybucja oraz demonstracje montażu tymczasowej, modułowej konstrukcji bramkowej firmy ARINET, wyróżnionej zresztą w konkursie pucharem Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej.

Spore zainteresowanie wzbudziły towarzyszące targom liczne konferencje. Podczas jednej z nich, poświęconej sprawiedliwej transformacji energetycznej, reprezentanci katowickiego Urzędu Marszałkowskiego i Wielkopolskiej Doliny Energii z Konina przedstawili regionalne plany zmierzające do przekierowania gospodarki na ścieżkę zielonego oraz cyfrowego wzrostu, oszczędzającego zasoby środowiska i energii. Z kolei pracownicy naukowi Małopolskiej Uczelni Państwowej w Oświęcimiu oraz Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej wskazali na działania szkół wyższych zmierzające do tworzenia nowych kierunków i specjalności odpowiadających na współczesne wyzwania. Wskazano na niezbędność transformacji energetycznej, jako skutku globalnej polityki Zielonego Ładu, a także na meandry wdrażania wspólnego rynku energii i handlu emisjami w Unii Europejskiej.

Na konferencji dotyczącej planów rozwojowych sieci elektroenergetycznych Tomasz Jakubowski, dyrektor ds. operacyjnych Centralnej Jednostki Inwestycyjnej PSE, przedstawił założenia nowego modelu realizacji inwestycji planowanych w najbliższych latach w zakresie sieci przesyłowej. A wiceprezes spółki Tauron Dystrybucja, dr hab. inż. Waldemar Skomudek, omówił priorytety i główne kierunki inwestowania przedsiębiorstwa do 2028 roku. Dr inż. Jarosław Tomczykowski z PTPiREE zaprezentował zmiany ilościowe w sieciach dystrybucyjnych, jakie wystąpiły w latach 2016-2020, szczególnie w dziedzinie poprawy wskaźników niezawodności dostaw energii SAIDI i SAIFI, powiększenia udziału linii kablowych SN, ale także (niestety) pogarszającej się struktury wiekowej tak sieci dystrybucyjnej, jak i 110 kV. Przewodniczący konferencji, Bogdan Pilch, dyrektor generalny Izby Gospodarczej Energetyki i Ochrony Środowiska, starał się zwrócić uwagę na wdrażanie rozwiązań służących zwiększeniu efektywności procesów inwestycyjnych, szczególnie poprzez dążenie do lepszej współpracy i równoważenie ryzyka obu stron kontraktów inwestycyjnych.

Otwarcie Targów Energetab 2021

,,Fotowoltaika dziś i jutro’’ to hasło jednej z konferencji, które odbyły się drugiego dnia targów. Kilka wygłoszonych podczas niej referatów poświęcono zastosowaniu magazynów energii w systemach OZE, a kolejne – badaniom porównawczym falowników fotowoltaicznych oraz autonomicznemu systemowi prewencji pożarowej, konstruowanemu z użyciem nanotechnologii. Omawiana tematyka znalazła swoje praktyczne odzwierciedlenie na pokazach w strefie OZE i stoiskach wybranych firm.

Sporym zainteresowaniem cieszyła się też konferencja spółki Energopomiar-Elektryka, zatytułowana „Energetyka rozproszona – wyzwania dla operatorów sieci i wytwórców”.

Ostatniego dnia targów wystawcy mają nieco więcej czasu na nawiązywanie związków kooperacyjnych i podpatrywanie konkurencji. Dlatego w tym dniu odbyła się konferencja na temat zastosowania robotów w przemyśle elektromaszynowym i energetyce, która była adresowana głównie do wystawców targowych. W pierwszej części przedstawiono „Dylematy i bariery decyzji o pierwszej automatyzacji i robotyzacji w przedsiębiorstwie produkcyjnym”, a także próbę odpowiedzi na pytanie, co zrobić, aby robotyzacja była skuteczna? W kolejnych prezentacjach zademonstrowano „platformę robotów DBR77”, ułatwiającą projektowanie potrzebnej infrastruktury automatyzacji produkcji, oraz nową generację robotów współpracujących. W drugiej części pt. „Robotyka w energetyce i dla potrzeb energetyki” pokazano zastosowanie robotów w pracach eksploatacyjnych i modernizacyjnych w energetyce, co jest nierozerwalnie związane z technologią prac pod napięciem i to praktycznie niezależnie od poziomu napięcia linii elektroenergetycznej czy stacji. Szczególnie interesujące były ilustracje i zdjęcia ukazujące wykorzystanie robotów pracujących samodzielnie na liniach napowietrznych WN czy z wykorzystaniem śmigłowców, dronów lub balonów.

Wśród produktów zgłoszonych do konkursu targowego najwyższe uznanie komisji konkursowej zdobyło „innowacyjne urządzenie służące do podnoszenia całego słupa energetycznego” firmy ENPROM, wspomniana już modułowa konstrukcja bramkowa przedsiębiorstwa ARINET, teleskopowy drążek izolacyjny krakowskiej AKTYWIZACJI, System Optymalizacji Produkcji i Magazynowania Energii ze ZPUE, czy sterownik polowy MIKRONIKI z rozbudowanymi funkcjami bezpieczeństwa, pomiarów i automatyki. Wszystkie nagrodzone produkty wymienione zostały na stronie energetab.pl.

Ze względu na sytuację epidemiologiczną, wielu potencjalnych uczestników nie zdecydowało się na przyjazd na targi. Dlatego też liczne konferencje i ważniejsze wydarzenia były bezpośrednio relacjonowane w internecie, zdecydowanie powiększając grono ich uczestników. Na stronie targów oraz w mediach społecznościowych można obejrzeć zarejestrowane konferencje i kilkanaście reportaży, w tym z wręczenia prestiżowych wyróżnień targowych bezpośrednio na stoiskach laureatów.

Po trudnym 2020 roku wracamy powoli do „normalności” i tym bardziej doceniamy możliwość osobistego spotkania z Państwem – wystawcami i wszystkimi uczestnikami targów ENERGETAB 2021. Już teraz zapraszamy na ENERGETAB 2022 od 13 do 15 września 2022 roku.

ZIAD Bielsko-Biała

Czytaj dalej