Informacje ze spółek

Aktualne wydarzenia z działalności Operatorów Systemów Dystrybucyjnych i Operatora Systemu Przesyłowego.

Modernizacja zasilania ujęcia wody w Ostrowcu Świętokrzyskim (PGE Dystrybucja)

infrastruktura
Inwestycja energetyczna służy poprawie bezpieczeństwa jedynego ujęcia wody dla Ostrowca Świętokrzyskiego
(Zdjęcie: PGE Dystrybucja)

Wspólna inwestycja spółki PGE Dystrybucja Oddział Skarżysko-Kamienna oraz Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Ostrowcu Świętokrzyskim służyła poprawie bezpieczeństwa jedynego ujęcia wody dla Ostrowca Świętokrzyskiego. Zastosowano odporne na warunki terenowe kable ułożone po nowej, krótszej trasie. Zmieniono miejsce przyłączenia ujęcia wody, zmniejszając odległość torów prądowych od stacji energetycznej GPZ Ostrowiec do stacji ujęcia wody Kąty Denkowskie. Wybudowano również nowoczesne złącze kablowe średniego napięcia. Jest ono wyposażone w system zdalnego sterowania i sygnalizacji, który pozwala na elastyczność układu ruchowego na sieci elektroenergetycznej, co wpływa na stałe dostawy energii dla odbiorców w przypadku wystąpienia awarii lub potrzeby wykonania prac planowych. Jednocześnie zmodernizowano stację transformatorową zasilającą odbiorców energii elektrycznej we wsi Sudół. Skarżyski oddział spółki PGE Dystrybucja planuje przebudowę linii tak, aby całość odcinka od GPZ Ostrowiec do nowo wybudowanego złącza przy stacji ujęcia wody Kąty Denkowskie była kablowa.

Dobra Energia (PKP Energetyka)

Dobra energia

Pół tysiąca nowych komputerów do nauki zdalnej dostaną dzieci z najbardziej potrzebujących rodzin pracowników Grupy Kapitałowej PKP Energetyka w całej Polsce. To pierwsza akcja realizowana w ramach nowo powołanej z inicjatywy PKP Energetyka Fundacji Dobra Energia, która ma na celu m.in. przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu najmłodszych. Sprzęt trafi nie tylko do tych, których rodzice wnioskowali o wsparcie zależne od kryterium dochodowego, lecz także do wszystkich rodzin wychowujących dzieci z niepełnosprawnością, jeśli taką potrzebę zgłosiły. Obdarowani otrzymają ponadto opłacony na rok dostęp do internetu oraz zdalną pomoc techniczną. Tak stworzony pakiet pozwoli im w pełni uczestniczyć w edukacji zdalnej. Na pierwszą akcję przeznaczono w sumie 1,5 mln zł. Powołanie fundacji to jedna z wielu inicjatyw zrealizowanych w ostatnim czasie na rzecz zatrudnionych w spółce. PKP Energetyka do tej pory wydała ponad 18 mln zł na zabezpieczenie warunków pracy oraz wyposażenie w niezbędne środki higieny i ochrony osobistej, uruchomiła także infolinię pomocową dla pracowników przebywających na kwarantannie czy przygotowała wsparcie dla swoich emerytów.

Najdłuższa linia 400 kV na Dolnym Śląsku (PSE)

Polskie Sieci Elektroenergetyczne uruchomiły 155-kilometrowy ciąg liniowy o napięciu 400 kV, który połączył stacje elektroenergetyczne Mikułowa przy zachodniej granicy kraju i Pasikurowice niedaleko Wrocławia. Koszt inwestycji to pół miliarda złotych. Dzięki połączeniu dwóch odcinków nowo budowanych linii 400 kV Mikułowa – Czarna i Czarna – Pasikurowice powstała najdłuższa linia elektroenergetyczna w regionie. Zastąpi ona wysłużone linie, które dostarczały energię mieszkańcom Dolnego Śląska od blisko 50 lat. Linia 400 kV Mikułowa – Pasikurowice to jedna z czterech inwestycji liniowych, które PSE zrealizują w województwie dolnośląskim do 2025 roku. Po ich ukończeniu powstanie nowoczesny układ zasilania południowo-zachodniej Polski. Łącznie na inwestycje w infrastrukturę przesyłową na Dolnym Śląsku spółka przeznaczy około 950 mln zł.

mapa infrastruktury
Dzięki połączeniu dwóch odcinków nowo budowanych linii 400 kV Mikułowa – Czarna i Czarna – Pasikurowice powstała najdłuższa linia elektroenergetyczna w regionie
(Zdjęcie: PSE)

PSE otrzymały 380 mln zł dofinansowania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na budowę linii Mikułowa – Czarna i Czarna – Pasikurowice oraz rozbudowę i modernizację obsługujących je stacji najwyższych napięć.

Nowy system zarządzania (Energa-Operator)

Energa-Operator przystąpiła do prac nad wdrożeniem SCADA/ADMS, czyli najnowszej generacji centralnego systemu zarządzania ruchem sieci elektroenergetycznej. Modernizacja ma pozwolić m.in. na szybsze usuwanie awarii oraz ułatwienie sterowania rozproszonymi odnawialnymi źródłami energii. Dyspozytorzy zyskają zautomatyzowane procesy wspierające sterowanie pracą sieci. System samodzielnie wskaże optymalne rozwiązania, dokona także analizy ewentualnych zagrożeń dla stabilnej pracy sieci. Wprowadzenie nowego systemu znacznie zwiększy możliwość nadzoru i kontroli nad pracą sieci nie tylko wysokich, ale również średnich i niskich napięć.

Wprowadzenie nowego systemu znacznie zwiększy możliwość nadzoru i kontroli nad pracą sieci
(Zdjęcie: Energa-Operator)

Proces wdrożenia podzielono na dwa etapy. Pierwszy realizowany jest w ramach projektu smart grid, który jest dofinansowany przez Unię Europejską (Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020).

Nowy, scentralizowany tryb sterowania SCADA/ADMS będzie pierwszym w Polsce kompleksowym system dyspozytorskim sterowania pracą sieci wysokich, średnich i niskich napięć. Pozwoli na połączenie elementów inteligentnej infrastruktury w jedną sprawnie działającą całość. Zastosowanie modułu FDIR (ang. Fault Detection, Isolation and Restoration), znacznie ograniczy czas usuwania awarii. System będzie również dokonywał samoczynnej rekonfiguracji sieci. Wdrożenie funkcji kontroli przepływu mocy czynnej i biernej ułatwi m.in. sterowanie źródłami rozproszonymi. Ważną funkcją nowego systemu będzie planowanie rozwoju sieci dystrybucyjnych z uwzględnieniem rozproszonych źródeł generacji. Zakończenie drugiego etapu modernizacji planowane jest na koniec 2026 roku. System wzbogaci się m.in. o funkcję symulatora treningowego dla dyspozytorów. Dodane zostaną również funkcje: kontroli i regulacji wielkości generowanej mocy w źródłach wytwórczych przyłączonych do sieci wszystkich napięć, planowania i uzgadniania wyłączeń dla sieci WN, SN i nn z możliwością tworzenia sekwencji łączeniowych, obsługi zgłoszeń, reklamacji i awarii z możliwością wyznaczania wskaźników realizacji zadań oraz automatycznego generowania i aktualizacji schematów sieci niskich napięć. Partnerem wykonawczym wdrożenia nowego systemu jest firma Mikronika.

Nowy punkt zasilania w Kostrzynie nad Odrą (Enea Operator)

GPZ Kostrzyn II poprawi warunki zasilania blisko trzech tysięcy odbiorców
(Zdjęcie: Enea Operator)

16,5 mln zł zainwestowała Enea Operator w budowę nowego GPZ w Kostrzynie nad Odrą (Lubuskie). Stacja transformująca napięcie 110/15 kV GPZ Kostrzyn II z dwoma transformatorami o mocy 25 MVA każdy poprawi warunki zasilania blisko trzech tysięcy odbiorców, ograniczy skutki potencjalnych awarii i umożliwi rozwój energetyki odnawialnej. GPZ połączono z istniejącą infrastrukturą za pomocą dwutorowej linii wysokiego napięcia liczącej 1,6 km oraz liniami kablowymi średniego napięcia o łącznej długości 7 km. Inwestycja otrzymała wsparcie funduszy Unii Europejskiej w wysokości 9,2 mln zł.

35 milionów odczytów dziennie (Tauron Dystrybucja)

Codziennie 35 milionów nowych odczytów z inteligentnych liczników trafia do systemu informatycznego spółki Tauron Dystrybucja. Zbudowany w ramach projektu badawczo-rozwojowego system korzysta z danych ponad 400 tys. inteligentnych liczników zamontowanych już u klientów we Wrocławiu.

W projekcie B+R Taurona opracowano prototyp systemu Platforma MDM (Meter Data Management) klasy Big Data do zaawansowanej analizy danych pochodzących z infrastruktury pomiarowej AMI w powiązaniu z danymi z innych systemów OSD. Każdego dnia do Platformy MDM przekazywanych jest ponad 35 mln danych pomiarowych oraz informacji o zdarzeniach z infrastruktury pomiarowej działającej w ramach Smart City Wrocław. Inteligentne liczniki gromadzą ogromną liczbę danych o stanie i ruchu w sieci energetycznej, obciążeniach oraz innych zdarzeniach, które dystrybutor energii elektrycznej może wykorzystywać do usprawnienia swoich procesów biznesowych. Przykładem może być prowadzenie zaawansowanej analityki wykrywania awarii oraz zakłóceń w pracy infrastruktury pomiarowej czy też możliwość monitorowania zapotrzebowania na moc, a następnie planowania i realizowania optymalnych inwestycji w infrastrukturę sieci elektroenergetycznej. Analiza i zarządzanie dużą liczbą danych pomiarowych i zdarzeń pochodzących z liczników inteligentnych oraz korzystanie z inteligentnej aplikacji umożliwia również optymalizację pracy sieci dystrybucyjnej. Projekt badawczo-rozwojowy ,,Platforma zarządzania danymi z zaawansowanej infrastruktury pomiarowej” realizowany był w partnerstwie z gliwicką firmą Future Processing SA i został uruchomiony w ramach sektorowego programu B+R Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Pracodawca na topie (PKP Energetyka)

PKP Energetyka po raz trzeci z rzędu została uhonorowana prestiżowym tytułem Top Employer przyznawanym przez Top Employers Institute. Tym samym spółka znalazła się w gronie 67 laureatów, najlepszych pracodawców w Polsce. Wyróżnienie Top Employer jest poświadczeniem zaangażowania firmy w tworzenie przyjaznego środowiska pracy poprzez spełnianie wysokich, międzynarodowych standardów oraz wdrażanie najlepszych praktyk polityki personalnej. PKP Energetyka stawia na rozwój zawodowy pracowników i poszerzanie ich kompetencji wraz z wprowadzaniem innowacji oraz nowoczesnych technologii. Dużą wagę przykłada do kultury organizacyjnej opartej na dialogu i angażowaniu pracowników. Top Employers Institute to globalny autorytet w zakresie badania praktyk zarządzania zasobami ludzkimi w organizacjach na całym świecie.

Awarie przez bobry (PGE Dystrybucja)

Nie tylko złe warunki pogodowe mogą utrudnić pracę energetykom ze spółki PGE Dystrybucja. Zdarza się, że awarie powodują również zwierzęta.

Kłopotów dokładają przede wszystkim niezwykle aktywne bobry. Bóbr europejski to ważny element przyrody Polski i podlega ochronie, ale jednocześnie to jeden z tych gatunków, które wywołują najpoważniejsze szkody. Są doskonałymi inżynierami i hydrotechnikami; potrafią na wielką skalę kształtować środowisko.

W ubiegłym roku elektromonterzy z Oddziału Lublin kilkanaście razy usuwali zniszczenia w sieci powstałe w wyniku upadku podgryzionego przez bobry drzewa na linię średniego napięcia. W listopadzie zwierzęta podcięły drzewa na trasie linii SN Kock – Radzyń. Teren, na którym przyszło działać energetykom, był bardzo trudny, gdyż linia przebiega nad stawem.

Podobna sytuacja miała miejsce w RE Busko (Oddział Skarżysko-Kamienna) na odgałęzieniu Kije Smugi. W wyniku upadku drzewa podgryzionego przez bobry na linię 15 kV uszkodzeniu uległa stacja trafo i odłącznik SN przed nią. Cała operacja była skomplikowana, ponieważ zwierzęta zrobiły tamę, wokół której powstało duże rozlewisko. Podmokły teren i opady śniegu znacznie utrudniały dojazd ekip pogotowia energetycznego. Zadecydowano o podłączeniu agregatu, dzięki czemu prace mogły być wykonane bez przerw w dostawach energii elektrycznej do okolicznych mieszkańców. Na obszarze działania RE Busko takie sytuacje nie są odosobnione, ponieważ Ponidzie obfituje w podmokłe łąki i torfowiska, które stwarzają idealne warunki żerowania dla bobrów.

Również Posterunek Energetyczny Otwock i Rejon Energetyczny Wyszków (Oddział Warszawa) ma problemy z bobrami. Brygady elektromonterów z PE Otwock musiały ostatnio dokończyć rozpoczętą przez zwierzęta „wycinkę”, ponieważ drzewa zagrażały linii średniego napięcia. Zadanie było trudne i wymagało użycia specjalistycznego sprzętu, lin i siły fizycznej, zwłaszcza gdy brak jest możliwości dojazdu. W Karczewie, wzdłuż rzeczki Jagodzianka, monterzy usunęli kilkanaście drzew.

Podobne sytuacje zdarzają się często w RE bardziej oddalonych od stolicy. Wiele takich sytuacji spotkało ekipy z Wyszkowa. Tam brygady nawet zabezpieczały niektóre drzewa, okręcając wokół pnia siatkę ogrodzeniową, aby skłonić bobry do przeniesienia się w miejsce oddalone nieco od linii energetycznych. Także w Oddziale Łódź w RE Piotrków Trybunalski bobry podgryzały drzewa, które przewróciły się na linie 15 kV w okolicach Dłutowa, Grobli, Brodowych i Trzebcy. Dwukrotnie doszło do zerwania przewodów w okolicach Dłutowa i Gościmowic.

Słonik nadziei (PGE Dystrybucja)

PGE Dystrybucja po raz kolejny przyłączyła się do akcji TVP Lublin ,,Słonik nadziei”. Tym razem spółka spełniła marzenia podopiecznych Domu Małych Dzieci w Chełmie oraz Chełmskiego Centrum Pomocy Dziecku i Rodzinie. PGE Dystrybucja wsparła finansowo m.in. zakup mebli, dywanów, zmywarki, a także gier i zabawek. Każde dziecko dostało też paczkę ze słodyczami. Z kolei pracownicy Oddziału Zamość zorganizowali zbiórkę słodyczy, ubrań oraz zabawek dla wychowanków obydwu placówek. Najwięcej darów zgromadzili energetycy RE w Chełmie, który dodatkowo sfinansowali zakup meblościanki. W chełmskich placówkach przebywają podopieczni od 2. do 21. roku życia. Uczestniczą w zajęciach edukacyjnych i wychowawczych, mających na celu uzupełnienie wieloletnich braków społecznych, dydaktycznych i emocjonalnych.

Kamery do inspekcji urządzeń pod napięciem (Enea Operator)

Enea Operator zakupiła kamery do odczytu danych z tabliczek znamionowych transformatorów średniego napięcia na niskie, które często zamontowane są w trudno dostępnych miejscach. Zastosowanie nowoczesnego sprzętu pozwoli na oglądanie „na żywo” lub rejestrowanie obrazów i filmów z niewidocznej części urządzeń będących pod napięciem. Kamera zamontowana na drążku wykonuje zdjęcia i wideo wysokiej rozdzielczości, ma też kilka trybów nagrywania. Jest zdalnie sterowana za pomocą aplikacji dostępnych dla systemów iOS oraz Android. Zakup kamer służy rozwojowi technologii prac pod napięciem, które są prowadzone w firmie od ponad dekady. Zastosowane rozwiązanie przynosi korzyści zarówno klientom, którzy w trakcie PPN mają zapewnioną nieprzerwaną dostawę energii elektrycznej o najwyższych parametrach, ale także sprzyja bezpieczeństwu i komfortowi pracowników spółki oraz wpływa na poprawę wskaźników niezawodności.

Marzanna Kierzkowska

Czytaj dalej