innowacje-PGE-Dystrybucja

Innowacyjny program

PGE Dystrybucja Oddział Rzeszów realizuje pilotażowy program badawczo-rozwojowy usprawniający zarządzanie ruchem w sieci pn. „System autonomicznej redukcji skutków awarii w głębi sieci energetycznej” (SARSA).

Projekt współfinansowany jest ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Cel przedsięwzięcia to ograniczenie skutków awarii napowietrznej sieci dystrybucyjnej średniego napięcia poprzez szybszą i bardziej precyzyjną ich lokalizację. Zainstalowanie innowacyjnych urządzeń w sieci SN, umożliwiających nieprzerwaną i niezawodną łączność między poszczególnymi jej punktami a centralą
operatora systemu dystrybucyjnego, pozwoli służbom technicznym na szybszą reakcję na niepożądane zjawiska. Rezultatem będzie zmniejszenie liczby i czasu trwania przerw w dostawie energii elektrycznej do odbiorców oraz szybka i skuteczna izolacja miejsca zwarcia. Przewiduje się, że wdrożenie systemu pozwoli na izolację uszkodzonego odcinka w czasie nie większym niż 21 sekund.
– Obszar działalności PGE Dystrybucja podlega szybkim i dynamicznym zmianom. Projekty badawczo-rozwojowe, dzięki którym powstają unikalne rozwiązania i innowacje, pomagają dostosować się do nowych realiów rynkowych i wynikających z nich wymagań. Dzięki realizacji takich projektów PGE Dystrybucja może uzyskiwać własne patenty, optymalizować i usprawniać jakość świadczonych usług, a także zwiększać kompetencje zaangażowanej kadry pracowniczej. Te działania przekładają się na efekt w postaci wzrostu przewagi konkurencyjnej – powiedział Marcin Kowalczyk, prezes spółki PGE Dystrybucja. SARSA jest innowacyjnym w skali kraju programem badawczo-rozwojowym; PGE Dystrybucja jako pierwsza testuje takie rozwiązanie. Budżet projektu, realizowanego przez konsorcjum trzech firm: PGE Dystrybucja SA (lider), Apator Elkomtech SA i MindMade Sp. z o.o., wynosi ponad 8,5 mln zł, a łączna wysokość dofinansowania to ponad 4 mln zł. Zakończenie wdrożenia przewidywane jest na marzec 2022 roku.

Fot. PGE Dystrybucja

Czytaj dalej