gpz-cekow

Modernizacja GPZ Ceków

Energa Operator zmodernizowała Główny Punkt Zasilania w Cekowie k. Kalisza. Dzięki inwestycji wartej blisko 4 mln złotych zwiększy się bezpieczeństwo elektroenergetyczne mieszkańców tej części Wielkopolski.

GPZ Ceków zapewnia zasilanie dla kilkunastu tysięcy mieszkańców z siedmiu gmin: Cekowa-Kolonii, Liskowa, Koźminka, Mycielina, Malanowa, Tuliszkowa oraz Rychwała. W ramach prac przebudowano budynek dawnego Pogotowia Energetycznego znajdujący się w bezpośrednim sąsiedztwie stacji. Obiekt zaadaptowano na nowe pomieszczenia GPZ. Dzięki modernizacji, w GPZ Ceków znalazła się nowa dwusekcyjna, 16-polowa rozdzielnia średniego napięcia. Budynek wyposażono w nastawnię, nowe szafy zabezpieczeniowe oraz nowy węzeł telekomunikacyjny stacji, w którym umieszczono urządzenia umożliwiające zdalny nadzór i zarządzanie jej pracą.  GPZ wyposażono również w dwa stanowiska potrzeb własnych, służące do zapewnienia energii o odpowiednich parametrach w instalacji elektrycznej budynku stacji oraz zaplecze techniczne i sanitarne. W przypadku braku zasilania, zasilanie kluczowych elementów stacji, takich jak węzeł telekomunikacyjny, zapewni 106-ogniwowa bateria akumulatorów. Przeprowadzone prace nie kończą działań modernizacyjnych stacji. GPZ czeka jeszcze przebudowa związana z częścią wysokiego napięcia. Dzięki niej obiekt zyska m.in. dodatkowy transformator WN/SN, stanowiący rezerwowe urządzenie w przypadku awarii i zwiększy bezpieczeństwo energetyczne odbiorców zasilanych za pośrednictwem stacji.

Fot.: Energa Operator

Czytaj dalej