XL Zgromadzenie Krajowe PTPiREE

Podczas XL Zgromadzenia Krajowego Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej, odbywającego się 18 października w Warszawie, wybrano nowy Zarząd.

Zarząd VIII kadencji PTPiREE będzie pracował w składzie: Radosław Pobol (prezes), Jarosław Kwasek (wiceprezes), Jan Frania, Marcin Gawroński, Marek Kasicki, Alicja Barbara Klimiuk, Maciej Mróz, Marek Rusakiewicz, Robert Stelmaszczyk, Sylwester Szczensnowicz.

Podczas Zgromadzenia przedstawiono sprawozdanie Zarządu z działalności PTPiREE w latach 2018-2023 oraz wskazano główne kierunki działania w VIII kadencji. Obejmują one współpracę z URE w zakresie kształtowania elementów regulacji dotyczących operatorów systemów elektroenergetycznych, współpracę z organami administracji rządowej i właściwymi instytucjami w zakresie tworzenia ram legislacyjnych dla działalności operatorów w Polsce oraz kwestie finansowania rozwoju sieci dystrybucyjnej. Istotne będą wyzwania stawiane sieciom dystrybucyjnym związane z efektywną integracją i współpracą sieci elektroenergetycznych oraz rozproszonych źródeł energii.

W trakcie Zgromadzenia, w uznaniu dla wieloletniej pracy na rzecz rozwoju branży elektroenergetycznej, członkostwo honorowe Towarzystwa otrzymał Wojciech Lutek.

Spotkanie członków Towarzystwa było także okazją do wręczenia odznak honorowych Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej przyznawanych za szczególne zasługi w działalności na rzecz polskiej energetyki w ramach Towarzystwa. Odznaczenia otrzymali: Leszek Bitner, Waldemar Borowiak, Ewa Dębska, Grażyna Hańderek, Grzegorz Krajewski, Ewa Mataczyńska, Piotr Ordyna, Michał Roman, Ewa Sikora.

Spotkanie członków Towarzystwa było okazją do wręczenia odznak honorowych Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej.
Zdjęcie: PTPiREE

Czytaj dalej