INFORMACJE ZE SPÓŁEK

Nowy obiekt prawie na półmetku
(PSE)

Realizacja nowego obiektu Polskich Sieci Elektroenergetycznych w Radomiu zbliża się do półmetka. Będą w nim realizowane kluczowe zadania dla funkcjonowania krajowego rynku energii elektrycznej oraz bezpieczeństwa energetycznego Polski.

Zakończenie budowy nowego obiektu PSE w Radomiu przewidziane jest na przyszły rok

W budynku PSE w Radomiu będzie zlokalizowany Operator Informacji Rynku Energii. Jest to nowa rola PSE, której celem będzie wsparcie funkcjonowania rynku detalicznego energii elektrycznej, w szczególności udostępnianie odbiorcom informacji o ich indywidualnym zużyciu energii, a także usprawnienie procedury zmiany sprzedawcy energii.

Wydajne i bezpieczne centrum przetwarzania danych działające w budynku w Radomiu wesprze cyfryzację krajowej elektroenergetyki. Nowa siedziba pomieści również Obszarową Dyspozycję Mocy oraz Regionalne Centrum Nadzoru, z których zarządzana będzie praca systemu elektroenergetycznego na obszarze blisko jednej piątej kraju. Prace rozpoczęły się w sierpniu 2022 roku.

Budynek będzie miał łączną powierzchnię około 12 200 m kw. Obecnie trwa kończenie stanu surowego zamkniętego. Wkrótce rozpoczną się prace wykończeniowe oraz instalacyjne. Zakończenie robót jest planowane na przyszły rok.

Modernizacja GPZ Wronki
(Enea Operator)

Enea Operator zakończyła gruntowną przebudowę stacji elektroenergetycznej 110/15 kV we Wronkach. Inwestycja znacząco poprawi zasilanie miasta i gminy Wronki, powiatu szamotulskiego, a także zwiększy bezpieczeństwo energetyczne północnej Wielkopolski.

Enea Operator zakończyła gruntowną przebudowę stacji elektroenergetycznej 110/15 kV we Wronkach

Jednym z głównych zadań nowej stacji jest umożliwienie rozwoju energetyki odnawialnej w regionie, a także możliwość przyłączenia nowych odbiorców, w tym przedsiębiorstw. Modernizacja GPZ Wronki zakładała budowę, w miejscu dotychczas istniejącej stacji, całkowicie nowej, napowietrznej infrastruktury elektroenergetycznej.

Jednym z priorytetów modernizacji infrastruktury energetycznej w spółce Enea Operator jest dostosowanie potencjału sieci do nowych przyłączeń odnawialnych źródeł wytwórczych oraz prawidłowy nadzór nad parametryzacją produkcji energii przez OZE. Już teraz do stacji przyłączone są cztery farmy fotowoltaiczne o mocy 40 MW, a w najbliższych planach są kolejne cztery.

Wartość inwestycji we Wronkach to niemal 28 mln zł. Przebudowę stacji elektroenergetycznej dofinansowano z funduszy europejskich kwotą ponad 14 mln zł w ramach działania 1.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Magazyny energii – projekt międzynarodowy
(Enea Operator)

W Bydgoszczy Enea Operator przyłączyła do sieci niskiego napięcia przemysłowy magazyn energii. Jego głównym zadaniem jest stabilizacja parametrów sieci energetycznej na obszarze z dużą liczbą odnawialnych źródeł energii. Celem tego przedsięwzięcia jest integrowanie sieci z rozproszonymi źródłami energii, głównie odnawialnymi.

W Bydgoszczy Enea Operator przyłączyła do sieci niskiego napięcia przemysłowy magazyn energii
Zdjęcie: Enea Operator

Budowa magazynu energii odbywała się przy współpracy spółki Enea Operator i Uniwersytetu Zielonogórskiego. W ramach projektu EnergyStore badano najlepsze parametry do budowy magazynu w określonych warunkach sieciowych. W rezultacie zdecydowano się wybrać magazyn energii wykonany w technologii litowo-jonowej (LI-Ion) o mocy nominalnej nie mniejszej niż 50 kW i pojemności nie mniejszej niż 200 kWh.

W trakcie realizacji zadania przewidziany jest stały nadzór pracy magazynu, który będzie m.in. gromadził nadwyżki mocy pochodzące z OZE w godzinach jej produkcji i oddawał do sieci w czasie zwiększonego zapotrzebowania na energię.

150 milionów na inwestycje w Stalowej Woli
(PGE Dystrybucja)

PGE Dystrybucja SA podpisała z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowę, na mocy której otrzyma 150 mln zł dofinansowania na budowę przyłącza sieciowego dla powstającej strefy ekonomicznej Euro-Park Stalowa Wola.

PGE Dystrybucja SA otrzyma 150 mln zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę przyłącza sieciowego dla strefy ekonomicznej Euro-Park Stalowa Wola
Zdjęcie: PGE Dystrybucja

Inwestycja ta zapewni stabilne i bezpieczne dostawy energii dla firm zlokalizowanych w Strategicznym Parku Inwestycyjnym Euro-Park Stalowa Wola. Zapotrzebowanie inwestorów na dostawy energii zidentyfikowano na poziomie 500 MW do grudnia 2027 roku i 1500 MW do 2030 roku.

Zapewnienie odpowiedniej ilości mocy przyczyni się do rozwoju strefy ekonomicznej i stworzenia docelowo tysięcy miejsc pracy. Zakończenie pierwszego etapu inwestycji planowane jest na koniec 2023 roku. Całość, w ramach której powstanie blisko 15 km sieci i przebudowane będą cztery punkty zasilania wyniesie 300 mln zł.

Wsparcie przyszłych energetyków
(PGE Energetyka Kolejowa)

Uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych w Rawiczu kształcący się w zawodzie technik elektryk będą wspierani przez PGE Energetyka Kolejowa
Zdjęcie: PGE Energetyka Kolejowa

Uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych w Rawiczu kształcący się w zawodzie technik elektryk będą wspierani przez PGE Energetyka Kolejowa. Umowę patronacką podpisano na pięć lat. Patronatem obejmowana będzie corocznie klasa czwarta kształcąca w zawodzie technik elektryk, bowiem jednym z wymagań dotyczących uczniów jest pełnoletność. Współpraca szkoły z PGE Energetyka Kolejowa trwa już od kilku lat. Jej sformalizowanie to przede wszystkim korzyść dla uczniów, którzy będą mogli czerpać z wiedzy i doświadczenia fachowców spółki. Dotychczas uczniowie byli kierowani na praktyki do małych, lokalnych firm.

Energetyczne Forum Samorządowe w Rzeszowie
(PGE Dystrybucja)

Rzeszowski oddział PGE Dystrybucja już po raz trzeci zaprosił lokalnych samorządowców do rozmów o najważniejszych działaniach i planowanych inwestycjach. III Energetyczne Forum Samorządowe było okazją m.in. do wymiany pomysłów, planów inwestycyjnych czy sygnalizowania potrzeb zarówno samorządowców, jak i energetyków.

Jednym z najważniejszych tematów poruszonych podczas Forum była transformacja energetyczna. W obliczu
dynamicznych zmian w branży elektroenergetycznej nowym wyzwaniem i szansą dla gmin będzie możliwość inwestowania w magazyny energii.

Uczestnicy wydarzenia wskazali na istotną rolę samorządów lokalnych w procesie przygotowania inwestycji, przede wszystkim pozyskiwania decyzji administracyjnych pozwalających na ich realizację. Podkreślali, że inwestycje w sieć dystrybucyjną oraz współpraca przy planowaniu i rozbudowie infrastruktury elektroenergetycznej, poprawiającej stabilność dostaw prądu, przynoszą wymierne korzyści inwestorom, samorządom lokalnym, a przede wszystkim mieszkańcom regionu podkarpackiego.

Podczas spotkania poruszono także tematykę współpracy z gminami przy realizacji prac eksploatacyjnych na ich terenie, przyłączaniu do sieci dystrybucyjnej mikroinstalacji OZE oraz procedury postępowania w przypadku wystąpienia masowych awarii sieciowych.

Kulminacyjnym wydarzeniem Forum było uroczyste wręczenie odznaczeń najbardziej zasłużonym pracownikom rzeszowskiego oddziału PGE Dystrybucja. Przyznawane są one przez kapitułę, która bierze pod uwagę zarówno staż pracy w spółce, zaangażowanie, jak i wkład pracowników w jej rozwój.

W finale konkursu branży VR
(Enea Operator)

Enea Operator znalazła się wśród finalistów prestiżowego, międzynarodowego konkursu branży wirtualnej rzeczywistości. Innowacyjny program szkoleń spółki znalazł się w gronie 12 nominowanych do nagrody w kategorii „Rozwiązanie roku w edukacji i szkoleniach VR”.

VRBus pozwala na prowadzenie mobilnych szkoleń oraz prezentacji ma konferencjach, targach branżowych oraz spotkaniach edukacyjnych dla studentów i uczniów
Zdjęcie: Enea Operator

Celem współzawodnictwa organizowanego przez AIXR (Academy of International Extended Reality) jest nagrodzenie wybitnych osiągnięć z całego świata w zakresie wykorzystania wirtualnej rzeczywistości. Nominacja w kategorii ,,Rozwiązanie roku w edukacji i szkoleniach VR’’ (VR Education and Training Solution of the Year) wyróżnia projekty, które umożliwiają efektywne doświadczenie edukacyjne. Finaliści powinni wykazać, w jaki sposób ich rozwiązanie zaspokaja konkretne potrzeby oraz jak skutecznie realizuje rolę edukacyjną w swoim działaniu. Konkurs zostanie rozstrzygnięty 30 listopada w Rotterdamie. Nominowany projekt opracowało Biuro Inicjatyw Innowacyjnych przy współudziale jednostek merytorycznych spółki Enea Operator.

Szkoleniowy VR zawiera trzydzieści interaktywnych scenariuszy, które stworzono na bazie skanowanych w technologii 3D konkretnych obiektów energetycznych operatora. Szkolenia VR odbywają się na dokładnie odwzorowanych w wirtualnej rzeczywistości 15 Głównych Punktach Zasilających, dziewięciu stacjach średniego napięcia oraz w graficznej wersji ośrodka szkoleniowego prac pod napięciem.

Projekt VR spółki Enea Operator z czasem ewoluował i został rozszerzony o możliwość szkoleń mobilnych za sprawą innowacyjnego VRBusa. Dzięki temu rozwiązaniu, przedsiębiorstwo jest w stanie organizować szkolenia wyjazdowe oraz prezentacje na konferencjach, targach branżowych oraz spotkaniach edukacyjnych dla studentów i uczniów szkół patronackich.

Inicjatywa badawczo-ozwojowa spółki dotycząca wykorzystania technologii wirtualnej rzeczywistości do szkolenia pracowników służb technicznych otrzymała w 2019 roku Diament Top Industry i wyróżnienie w kategorii „Innowacja roku”, a nagrodę wręczono podczas gali Top Industry Summit.

Projekt „Elastyczny system zwiększania kompetencji pracowników służb technicznych z zastosowaniem technik rzeczywistości wirtualnej” realizowany przez spółkę Enea Operator jest współfinansowany ze środków unijnych w kwocie ponad 3 mln zł w ramach Programu Badawczego „Szybka ścieżka dla dużych przedsiębiorstw i konsorcjów” wdrażanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Wartość całego projektu przekracza 6,2 mln zł.

Niemal milion zdalnych liczników
(Energa-Operator)

Energa-Operator zawarła umowy na dostawy blisko miliona liczników zdalnego odczytu wraz z modemami do komunikacji zastępczej. Już teraz ponad 2,3 mln odbiorców energii przyłączonych do sieci spółki korzysta ze zdalnego pomiaru. Do 2026 roku Energa-Operator planuje nim objąć wszystkich swoich klientów.

Zamówione urządzenia mają możliwość komunikacji zarówno z wykorzystaniem linii elektroenergetycznej (PLC – Power Line Communication), jak też za pomocą modemu LTE. Modemy mogą zostać wykorzystane do komunikacji zastępczej w miejscach, w których nie powstała jeszcze odpowiednia infrastruktura umożliwiająca przesyłanie danych za pomocą linii. Komunikacja z użyciem linii elektroenergetycznej, która jest podstawowym kanałem wymiany danych w zamówionych urządzeniach, prowadzona będzie w standardzie PRIME 1.4.

Zdjęcie: Energa Operator

Transmisja danych przez urządzenia pomiarowe oparte na standardzie PRIME 1.4, dzięki wykorzystaniu szerszego pasma, jest dużo bardziej odporna na ewentualne zakłócenia przez urządzenia klientów przyłączonych do sieci operatora, takie jak np. coraz częściej stosowane oświetlenie LED. Liczniki zdalnego odczytu pracujące w tym standardzie wykorzystują częstotliwość podzieloną na osiem kanałów, w których mogą się komunikować. Dodatkowym atutem standardu PRIME 1.4 jest możliwość przesyłania większej liczby informacji. Podobnie jak w przypadku dotychczas stosowanych przez spółkę Energa-Operator LZO, komunikacja na każdym poziomie oparta będzie na wielu zabezpieczeniach (m.in. szyfrowanie danych), a także odpowiednich mechanizmach weryfikacji i reglamentacji dostępu. Klienci przyłączeni do sieci spółki, u których zamontowano LZO, mogą już teraz korzystać z aplikacji Mój Licznik umożliwiającej szczegółowe monitorowanie sposobu korzystania z energii elektrycznej.

Wdrożenie procedury LMRA
(Stoen Operator)

Stoen Operator zwiększa bezpieczeństwo swoich pracowników terenowych i wprowadza procedurę LMRA (Last minute risk assessment). Zachowanie zasad BHP jest dla spółki najwyższym priorytetem. Świadczy o tym m.in. liczba wypadków przy pracy. W wynikach stołecznego OSD od 10 lat wskaźnik ten jest na bardzo niskim poziomie.

Nowy element oceny ryzyka to ocena zagrożeń LMRA, którą pracownik powinien przeprowadzić w ciągu ostatnich 2-3 minut przed rozpoczęciem wykonywania określonego zadania. Jest on zobowiązany rozpoznać wszystkie zagrożenia w miejscu wykonywanej pracy, np. przy urządzaniach energetycznych, pracach na wysokości, budowlanych, ale także przeanalizować ruch uliczny, ryzyko potknięcia czy stan pogody.

Stoen Operator zwiększa bezpieczeństwo swoich pracowników terenowych i wprowadza procedurę LMRA
Zdjęcie: Stoen Operator

Procedura LMRA będzie dodatkową funkcjonalnością w wykorzystywanym przez brygady terenowe w realizacji codziennych zadań systemu mTask. Zespoły terenowe wyposażono w tablety służące do odbierania i rejestracji zadań, komunikowania się ze zleceniodawcami, podglądu danych w systemie GIS, nawigacji samochodowej itp. Teraz na panelu w mTask przed przystąpieniem do realizacji zleconego zadania każdy pracownik będzie musiał przeczytać cztery polecenia i zastosować się do nich. Takie postępowanie jest kluczowe dla bezpieczeństwa, dlatego przycisk „Idź dalej” uaktywni się dopiero po kilku sekundach od pojawienia okna z komunikatem.

Procedura LMRA będzie również promowana wśród wykonawców realizujących zadania w obiektach oraz na infrastrukturze należącej m.in. do Stoen Operator.

84 miliony z NFOŚiGW na wymianę liczników
PGE Dystrybucja

Instalacja liczników zdalnego odczytu zapewni klientom kontrolę zużycia energii, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przyznał 84 mln zł dotacji na wymianę u odbiorców spółki PGE Dystrybucja liczników energii elektrycznej na liczniki zdalnego odczytu.

PGE otrzyma dotację w wysokości 58 proc. kosztów kwalifikowanych, czyli około 144 mln zł, na montaż 365 tys. LZO. Program obejmuje 151 tys. liczników jednofazowych i 214 tys. liczników trójfazowych, z planowanym zakończeniem do marca 2024 roku.

Liczniki zdalnego odczytu będą również umożliwiać bieżące monitorowanie i zarządzanie zużyciem energii, a klientom pozwolą na płacenie za rzeczywiste zużycie energii zamiast prognozowanych rachunków. PGE Dystrybucja ma zamiar zainstalować LZO u wszystkich klientów do lipca 2031 roku.

Dotacja pochodzi z Funduszu Modernizacyjnego w ramach Programu ,,Elektroenergetyka – inteligentna infrastruktura energetyczna”. Instalacja liczników zdalnego odczytu umożliwi klientom m.in. bieżącą kontrolę zużycia energii elektrycznej czy zdalne wybieranie optymalnych taryf.

Rozbudowa stacji 110/15 kV Wilkołaz
(PGE Dystrybucja)

Dzięki inwestycji wzmocniono pewność zasilania w liniach średniego napięcia w gminie Kraśnik oraz w gminach z nią sąsiadujących. Znacznie zwiększyły się także możliwości przyłączania nowych odbiorców oraz pewność dostaw energii elektrycznej, a w przypadku awarii – możliwości szybszej lokalizacji uszkodzonych odcinków i sprawnej ich naprawy.

Stację GPZ Wilkołaz pierwotnie wybudowano na potrzeby przyłączenia do sieci dystrybucyjnej dwóch obiektów PGE Energetyka Kolejowa – podstacji trakcyjnych Niedrzwica i Pułankowice o łącznej mocy przyłączeniowej 10 MW. Do momentu realizacji projektu rozbudowy, stacja dostosowana była wyłącznie dla potencjału PGE Energetyka Kolejowa. Dostrzegając rosnące zapotrzebowanie na energię elektryczną, spółka podjęła decyzję o rozbudowie Głównego Punktu
Zasilającego Wilkołaz.

W 2022 roku rozpoczęto prace polegające na wykonaniu dokumentacji projektowej oraz rozbudowie stacji 110/15 kV Wilkołaz. W 2023 roku wybudowano m.in. dwa pola transformatorowe 110/15 kV z transformatorami o mocy 25 MVA oraz 32-polową dwusekcyjną rozdzielnię 15 kV.

Modernizacja stacji realizowana w ramach Projektu „Rozbudowa GPZ Wilkołaz” to koszt niemal 13 mln zł, z czego około 9 mln zł pochodzi ze środków Unii Europejskiej.

Informacje ze spółek opracowała: Marzanna Kierzkowska

Czytaj dalej