Numer 7/2021

Więcej informacji:

Sprostanie wyzwaniom klimatycznym, przed którymi stoi Polska jako kraj Unii Europejskiej, wymaga podejmowania projektów o wielkiej skali oddziaływania. Z kolei ich realizacja nie jest możliwa bez współdziałania instytucji, biznesu, całych branż i sektorów gospodarki. Dobrym tego przykładem jest działalność Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w obszarze polityki klimatycznej, a zwłaszcza transformacji polskiej energetyki. Zaproszenie do spotkania z naszymi Czytelnikami przyjął prezes tej instytucji, profesor Maciej Chorowski. Punkt wyjścia do naszej rozmowy stanowią odnoszące ogromne sukcesy programy: Mój Prąd, Czyste Powietrze czy Stop Smog, będące swego rodzaju narzędziami realizacji polityki klimatycznej. Po pierwszym etapie, który przyniósł wymierny efekt ekologiczny a także społeczny, przychodzi pora na zmiany. Ich celem jest stworzenie systemu zachęt motywujących użytkowników energetyki prosumenckiej do autokonsumpcji energii. W ten sposób złagodzony zostanie negatywny wpływ niestabilnych rozproszonych źródeł energii na sieć energetyczną. Na innym poziomie, istotnym obszarem działania NFOŚiGW w zakresie energetyki jest zarządzanie Funduszem Modernizacyjnym i Funduszem Transformacji Energetyki. Wsparcie z tych programów będzie kierowane m.in. na modernizację sieci elektroenergetycznych, dlatego tak istotne jest, aby potrzeby sektora energetyki podczas tworzenia programów priorytetowych były wyraźnie artykułowane.

O wieloletnim doświadczeniu PTPiREE w obszarze regulacji prawnych naszych stałych Czytelników nie musimy przekonywać. Dział PTPiREE i legislacja co miesiąc przynosi omówienie podejmowanych przez nas działań w tym zakresie. W rubryce omawiamy m.in.: prace nad nowelizacją PE oraz akty prawne dotyczące AMI, implementację dyrektywy rynkowej, czy regulacje dotyczące OZE i rozwiązań prosumenckich. Z kolei w dziale prawnym przybliżamy zmiany na rynku mocy, nowelizację ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie oraz działania Prezesa URE dotyczące umów typu PPA.

W dziale Łączność relacjonujemy konferencję PTPiREE „Systemy łączności w energetyce – współpraca operatorów elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych”, która odbyła się pod patronatem Urzędu Komunikacji Elektronicznej.  Z kolei w rubryce Elektromobilność prezentujemy Smarta EQ Fortwo, którego można nabyć z dopłatą rządową.

Pobierz

Czytaj dalej