Numer 9/2021

Więcej informacji:

Ambitne cele polityki klimatyczno-energetycznej, jakie wyznacza państwom członkowskim Unia Europejska, wymagają innowacyjnego podejścia do zarządzania spółkami naszego sektora. Dostosowanie przedsiębiorstw energetycznych do potrzeb zmieniającego się otoczenia jest procesem długotrwałym i bardzo złożonym, zarówno w aspekcie organizacyjnym jak i technologicznym. Zainicjowanie i realizacja transformacji energetycznej na poziomie spółki wymaga od niej wypracowania spójnej, ambitnej, ale i realnej strategii w wieloletniej perspektywie. Takie plany posiadają przedsiębiorstwa sektora dystrybucji energii elektrycznej. W dzisiejszym wydaniu „Energii Elektrycznej” przyglądamy się procesom transformacyjnym jakie zachodzą w spółce dystrybucyjnej o szczególnym charakterze, a mianowicie PKP Energetyka. Naszym gościem jest Marek Kleszczewski, członek zarządu tej spółki odpowiedzialny za dystrybucję. Zakres dokonujących się przeobrażeń we wszystkich obszarach działalności jest rzeczywiście imponujący. W ciągu ostatnich lat PKP Energetyka poprawiła najważniejsze wskaźniki niezawodności. Dość powiedzieć, że liczba awarii na sieci trakcyjnej spadła ponadtrzydziestokrotnie, SAIDI prawie trzykrotnie, a poziom cyfryzacji wzrósł z 30 do 85 proc. Na tym fundamencie PKP Energetyka buduje swoje długofalowe plany, stawiając w centrum uwagi kwestie środowiskowe. Wspólnie z przewoźnikami i firmami odpowiadającymi za 95 proc. zużycia energii, spółka wypracowała program, który umożliwia przejście na zasilenie z OZE w 85 proc. już do 2030 roku. Realizując swoje cele, w lipcu bieżącego roku firma uruchomiła największy w Europie trakcyjny magazyn energii o mocy 5,5 MW i pojemności użytecznej 1,2 MWh. Rozwiązanie to wzmocni bezpieczeństwo i jakość dostaw energii dla kolei, zbilansuje moc pobieraną z Krajowego Systemu Elektroenergetycznego oraz pozwoli na efektywniejsze wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w ramach programu Zielona Kolej. Docelowo ma powstać 300 takich magazynów współtworzących ekosystem zasilania kolei. Innowacyjne rozwiązania wspierane są przez prace badawcze i współpracę ze środowiskiem naukowym. Wydaje się, że tak kompleksowe podejście do zmian jest receptą na kolejne sukcesy, których w Europejskim Roku Kolei życzymy spółce i jej menadżerom.

W innych działach bieżącego wydania „Energii Elektrycznej” przyglądamy się energetyce w różnych aspektach. Na powrót koniunktury dla całej gospodarki, a co za tym idzie – dla przedsiębiorstw energetycznych, wskazują dane płynące ze spółek naszego sektora. Omawiamy je w dziale Rynek i regulacje. Z kolei wśród zagadnień technicznych analizujemy zmiany w sieciach dystrybucyjnych największych polskich operatorów w latach 2016-2020.

Pragnąc przybliżyć ideę technologicznej rewolucji realizującej się za sprawą technologii 5G, ukazujemy jej wpływ na różne dziedziny życia. W dziale Wydarzenia relacjonujemy organizowaną przez PTPiREE konferencję poświęconą oświetleniu dróg i miejsc publicznych. Publikujemy również relację z tegorocznych targów Energetab, będących jednym z największych wydarzeń w naszej branży. Targi odwiedziło ponad 8 tysięcy osób, co dowodzi, że tego typu wydarzenia są potrzebne i bardzo wyczekiwane przez klientów oraz dostawców.

W pozostałej części bieżącego wydania jak zawsze nie zabraknie analiz prawnych i omówienia aktualności z życia spółek.

Zapraszam do lektury.

Pobierz

Czytaj dalej