Doroczne spotkanie Koła Seniorów PTPiREE

28 i 29 września w Warszawie, po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią, odbyło się szóste już spotkanie członków Koła Seniora PTPiREE. Otworzył je niżej podpisany przewodniczący Koła, witając dyrektora Biura Towarzystwa Wojciecha Tabisia i wszystkich zebranych. Przekazał pozdrowienia od tych członków Koła, którzy z uwagi na stan zdrowia czy też inne uwarunkowania życiowe nie mogli skorzystać z zaproszenia do udziału w spotkaniu. Wspomniał zmarłych w okresie od ostatniego spotkania Kolegów: Jerzego Seremeta, Dariusza Poppe, Krzysztofa Kalinowskiego, Michała Saganowskiego, Stefana Sowińskiego i Andrzeja Żaka. Zebrani chwilą ciszy uczcili Ich pamięć.

Pierwszy dzień spotkania poświęcono zaprezentowaniu działalności Biura PTPiREE oraz aktualnej problematyce szeroko pojętej energetyki. Działalność Biura przedstawił Wojciech Tabiś, koncentrując się na obszarze dystrybucji energii oraz działaniach Komisji i Zespołów roboczych Towarzystwa, a także na zmianach w prowadzeniu działalności, jakie wymusiła pandemia.

„Polskie projekty wiatrowe na Bałtyku” to temat, który przygotował i przedstawił Wojciech Kułagowski. Zebrani z uwagą wysłuchali tego wystąpienia. Było ono bazą do dyskusji o innych źródłach energii odnawialnej w aspekcie ich stabilności i wpływu na pracę systemu energetycznego.

Dalszą część spotkania zaszczycił swoją osobą prezes PTPiREE Robert Zasina. W wystąpieniu odniósł się m.in. do sytuacji w energetyce widzianej przez pryzmat stanowienia cen za energię i usługi dystrybucji uwarunkowanych potrzebami rozwoju sieci dystrybucyjnej. Problem ten narasta, a spowodowany jest m.in. dynamicznym rozwojem fotowoltaiki. Wymagane też są coraz wyższe standardy dostawy energii elektrycznej, zarówno w aspekcie dotrzymywania wskaźników SAIDI oraz SAIFI, jak i stosowania bonifikat dla odbiorców energii.

Pierwszy dzień spotkania zakończył się miłą kolacją koleżeńską, podczas której była sposobność i czas na kontynuowanie dyskusji, a także na wspomnienia z okresu aktywności zawodowej członków Koła. Drugi dzień przeznaczony był na zwiedzanie Muzeum Żydów Polskich „Polin”. Zapewne wizyta ta pozostanie w pamięci wszystkich na bardzo długo.

Organizatorzy dziękują za zainteresowanie i udział w spotkaniu i już dziś zapraszają na kolejne zebranie planowane w przyszłym roku, prosząc jednocześnie o podzielenie się refleksjami, a także o zgłaszanie uwag dotyczących przyszłych działań Koła.

Andrzej Pazda

Czytaj dalej