Wydarzenia w branży

Stabilna praca KSE

Ministerstwo Klimatu i Środowiska opublikowało „Sprawozdanie z wyników monitorowania bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej za okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.” Dokument stanowi przegląd najważniejszych informacji za dwa ostatnie lata. Wynika z nich, że w okresie sprawozdawczym krajowy system elektroenergetyczny funkcjonował bez zakłóceń, a bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej nie było zagrożone.

Jak podkreślił Michał Kurtyka, minister klimatu i środowiska, w tym okresie nie odnotowane zostały ograniczenia w poborze mocy, ani wyłączenia odbiorców z powodu braku mocy w systemie elektroenergetycznym.

Jak zaznaczono w sprawozdaniu, największe wyzwania w zakresie modernizacji i wzmocnienia sieci elektroenergetycznych dotyczą obszaru działalności OSD, w związku z rozwojem energetyki rozproszonej, w tym głównie prosumenckiej.

Raport branżowy

Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej opublikowało raport „Energetyka. Dystrybucja. Przesył”, który powstał we współpracy ze stowarzyszonymi w nim spółkami. Bogate w wykresy i infografiki wydawnictwo prezentuje kompleksowe informacje oraz dane na temat podsektora przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej w 2020 roku. To kolejna edycja rocznika PTPiREE. Obszerne wydawnictwo na ponad 120 stronach prezentuje wiele liczb, wskaźników i wykresów, a przede wszystkim analiz i opinii eksperckich, które składają się na kompleksowy obraz podsektora przesyłu i dystrybucji energii w Polsce. Interesujące dla Czytelników mogą być kwestie dotyczące inwestycji, innowacji, współpracy z samorządami oraz społecznej odpowiedzialności biznesu w energetyce. To ciekawa lektura dla osób zainteresowanych polską energetyką i gospodarką. Raport – oprócz danych za ubiegły rok – opisuje perspektywy branży.
Zapraszamy do lektury: Raport (ptpiree.pl)

Opracowanie: Biuro PTPiREE

Czytaj dalej