INFORMACJE ZE SPÓŁEK

Sztuczna inteligencja i drony
(Enea Operator)

Enea Operator ogłosiła pilotażowy projekt, w którym istotną rolę odegrają drony i sztuczna inteligencja. Technologie te zostaną wykorzystane do gromadzenia danych o sieci energetycznej, a konkretnie o liniach napowietrznych średniego napięcia.

Enea Operator wykorzysta sztuczną inteligencję i drony w celu gromadzenia wiedzy na temat sieci energetycznej. W projekcie wykorzystano system informatyczny DRIM klasy IMS. Zakłada on wykorzystanie sieci neuronowych do automatycznej identyfikacji obiektów sieci energetycznej na podstawie m.in. zdjęć i danych z LIDAR-u.

Sztuczna inteligencja wbudowana w system DRIM umożliwi weryfikację i aktualizację danych w Systemie Informacji Geograficznej. Rozwiązanie to ma wspierać proces tzw. paszportyzacji sieci i automatyczną inwentaryzację rozbudowywanej sieci energetycznej. Paszportyzacja to szczegółowe ewidencjonowanie urządzeń i elementów tworzących sieć energetyczną i wprowadzanie ich do systemów informatycznych.

Projekt ma na celu ocenę skuteczności wsparcia procesu paszportyzacji, poprzez automatyzację identyfikacji obiektów i ich atrybutów przy zastosowaniu systemu klasy IMS oraz ocenę możliwości dostosowania modeli sztucznej inteligencji i potencjału systemu DRIM na potrzeby spółki Enea Operator. Istotną rolę w projekcie odegrają autonomiczne drony, które mają ułatwić proces oględzin infrastruktury energetycznej.

Pilotaż potrwa do końca przyszłego roku. Pierwszy etap prac na terenie Rejonu Dystrybucji Świecie obejmował obloty dwóch odcinków linii średniego napięcia o długości 100 km każdy. Na potrzeby ,,douczania systemu” w zakresie nowych atrybutów wykonano też obloty na odcinkach roboczych. Ich długość wynosiła mniej niż 600 km.

Więcej mocy w oddziale warszawskim
(PGE Dystrybucja)

Oddział Warszawa PGE Dystrybucja zakończył modernizację stacji 110/15 kV Ożarów Mazowiecki. W Rejonie Energetycznym Ostrołęka rozpoczęła się budowa nowego GPZ Krasnosielc. Obie inwestycje znacząco zwiększą możliwość zasilania odbiorców oraz pewność dostaw energii elektrycznej.

PGE Dystrybucja zakończył modernizację stacji 110/15 kV w Ożarowie
Zdjęcie: PGE Dytstrybucja

Modernizację stacji 110/15 kV Ożarów Mazowiecki, której budżet przekroczył 10 mln zł, ukończono w maju. Unikatową stroną przedsięwzięcia było wybudowanie „stacji w stacji”. Zdecydowano o dobudowaniu kolejnych urządzeń elektroenergetycznych na wolnej przestrzeni w już istniejącym obiekcie. Zmodernizowana stacja będzie ważnym impulsem dla rozwoju lokalnego przemysłu, usług oraz budownictwa mieszkaniowego, które szybko rozwija się na terenach okołowarszawskich. Wzrosną możliwości przyłączania nowych odbiorców, w tym także wytwórców zielonej energii.

Zakończenie inwestycji w Ożarowie zbiegło się z rozpoczęciem kolejnej – stacji 110/15 Krasnosielc w Rejonie Energetycznym Ostrołęka. Powstanie m.in. odcinek dwutorowej linii 110 kV, który doprowadzi zasilanie do stacji, nowoczesna rozdzielnia SN oraz ekologiczne stanowiska transformatorowe pozwalające na zamontowanie jednostek do 40 KVA.

Obiekt zostanie wyposażony w najnowszą telemechanikę, a także rozwiązania pozwalające na bieżąco monitorować pracę urządzeń i skalować ją w zależności od obciążeń. Koszt inwestycji to ponad 21 mln zł. Nowoczesna infrastruktura elektroenergetyczna zapewni znaczne wzmocnienie jakości i pewności zasilania na tym terenie, a także zwiększy możliwości przyłączeniowe dla odnawialnych źródeł energii. ale również do zagospodarowania terenu Wolnych Torów.
Łączny koszt wyniósł 35 mln zł.

Współpraca ze strażą pożarną w Wielkopolsce
(Enea Operator)

Enea Operator i Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu zawarły porozumienie o współpracy. Zawiera ono deklarację wzajemnego wsparcia, wymiany doświadczeń i współdziałania w zakresie ratowania życia i zdrowia ludzi, mienia oraz środowiska, a także walki z pożarami oraz likwidacji skutków awarii infrastruktury energetycznej i klęsk żywiołowych.

Porozumienie zawiera deklarację wzajemnego wsparcia,
wymiany doświadczeń i współdziałania w zakresie ratowania życia i zdrowia ludzi, mienia oraz środowiska
Zdjęcie: Enea Operator

Dokument określa zakres i formy współpracy obu stron, niezbędne do podjęcia działań obejmujących przede wszystkim likwidację skutków klęsk żywiołowych, zdarzeń pożarowych i związanych z awariami infrastruktury elektroenergetycznej. W ramach podpisanego porozumienia energetycy i strażacy będą m.in. wspólnie realizować zajęcia udoskonalające w formie szkoleń, warsztatów i ćwiczeń z zakresu organizacji i koordynacji działań ratowniczych oraz niesienia pomocy potrzebującym, którzy znajdują się w pobliżu urządzeń energetycznych. Istotnym elementem
współpracy jest także bezzwłoczna i niezakłócona wzajemna komunikacja o zagrożeniach i innych istotnych zdarzeniach, wymagających natychmiastowej interwencji służb.

Zasila europejskie igrzyska
(Tauron Dystrybucja)

Od 21 czerwca do 2 lipca Kraków oraz Małopolska i Śląsk są gospodarzami Igrzysk Europejskich. To wydarzenie jest przedsięwzięciem o ogromnej skali, wymagającym zapewniania stabilnych dostaw energii elektrycznej dla wszystkich obiektów imprezy.

Organizacja igrzysk wiąże się nie tylko z zasilaniem obiektów sportowych, ale również obiektów pomocniczych i socjalnych
Zdjęcie: Tauron Dystrybucja

Organizacja imprez sportowych o tak dużej skali wymaga współpracy między lokalnymi władzami, komitetem organizacyjnym oraz różnymi służbami i firmami zapewniającymi dostawy mediów. Dlatego pracownicy krakowskiego oddziału spółki Tauron Dystrybucja odbyli wcześniej kilkanaście spotkań z organizatorami, podczas których uzgadniany był zakres prac związanych z zapewnieniem dostaw energii do wszystkich obiektów sportowych i pomocniczych imprezy. Chodzi o kilkadziesiąt megawatów mocy przyłączeniowej dla obiektów oraz o realizację 14 wniosków o przyłączenie do sieci w krakowskim i tarnowskim oddziałach spółki.

Organizacja wydarzenia wiąże się nie tylko z zasilaniem obiektów sportowych, takich jak Stadion Miejski im. Henryka Rejmana, Tauron Arena Kraków, Stadion Śląski czy Krynica-Zdrój Arena, ale również obiektów pomocniczych i socjalnych. Te największe obiekty i hale mają wielostronne układy zasilania i zapewnione moce przyłączeniowe gwarantujące możliwość organizacji najbardziej widowiskowych imprez. W ich przypadku konieczne więc było wykonanie jedynie przeglądów istniejących urządzeń na stacjach transformatorowych i sprawdzenie stanu infrastruktury.

Inaczej wygląda sytuacja przy mniejszych obiektach sportowych i przy zapleczu technicznym, takim jak kuchnie, stoiska cateringowe, telebimy służące kibicom oraz sama Wioska Olimpijska zlokalizowana przy ulicy Piastowskiej w Krakowie. Zasilenie wioski wymagało rozbudowania istniejącej stacji transformatorowej średniego napięcia 15 kV. Natomiast organizacja sprintu kajakarskiego na Zalewie Kryspinów – zabudowy przez służby energetyczne dodatkowego trójpolowego złącza kablowego średniego napięcia koniecznego do zasilenia stacji transformatorowej organizatora zawodów.

Igrzyska Europejskie to największa multidyscyplinarna impreza sportowa w historii Polski i najważniejsze wydarzenie sportowe na świecie w tym roku. Dla sportowców to ważny krok na drodze do Igrzysk Olimpijskich w Paryżu w 2024 roku. Dla energetyków ze spółki Tauron Dystrybucja to kolejna duża impreza, która nie odbyłaby się bez ich zaangażowania i pracy.

Inwestycje na Mazowszu
(Energa-Operator)

Energa-Operator ukończyła modernizację Głównego Punktu Zasilania w Działdowie, której głównym celem było zwiększenie potencjału przyłączeniowego dla OZE. Wartość inwestycji to ponad 8 mln zł, z czego ponad połowę stanowiło dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. Najważniejszą częścią prowadzonych prac była wymiana dwóch dotychczasowych transformatorów 110/15 kV o mocy 25 MVA na jednostki o mocy 40 MVA, co pozwoliło na zwiększenie potencjału przyłączeniowego dla OZE o 14 MW. Jeszcze w trakcie realizacji projektu udało się wydać pierwsze warunki przyłączenia dla nowych odnawialnych źródeł energii.

GPZ Działdowo to stacja elektroenergetyczna transformująca napięcie wysokie na średnie (110/15 kV). Z jej pomocą energia elektryczna przekazywana jest dalej do ponad 56 tys. mieszkańców oraz 4 tys. przedsiębiorstw z Działdowa, a także gmin Działdowo, Rybno, Płośnica, Iłowo-Osada i Kozłowo. Prace, poza wymianą samych transformatorów, objęły również m.in. przebudowę mostów szynowych łączących transformatory z rozdzielnią średniego napięcia. Połączenia wykonane przewodami gołymi jako napowietrzne przebudowano na kablowe. Takie rozwiązanie poprawi bezpieczeństwo dostaw energii dla odbiorców oraz zredukuje straty związane z jej przesyłem. Inwestycja prowadzona była ze wsparciem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w ramach projektu „Przebudowa GPZ Działdowo w celu umożliwienia rozwoju energetyki odnawialnej”. Łączna wartość nakładów wyniosła 8 mln zł, z czego 4,1 mln zł stanowiło uzyskane dofinansowanie. Energa-Operator aktywnie poszukuje pozataryfowych źródeł finansowania ważnych inwestycji. W ostatnich kilku latach spółka pozyskała dofinansowanie o łącznej wartości ponad 255 mln zł.

Żuraw wagi ciężkiej
(Energa-Operator)

Waży ponad 22 tony, może poruszać się w trudnym terenie i wynieść ładunek o wadze ponad 900 kg na wysokość
przeszło 30 metrów. Do energetyków z olsztyńskiego oddziału spółki Energa-Operator trafił właśnie nowy pojazd wyposażony w hydrauliczny dźwig samochodowy, który ułatwi m.in. usuwanie awarii. Samochód ciężarowy Volvo FMX ma napęd 6×6 i moc silnika 510 KM. W wybranej przez energetyków konfiguracji będzie mógł być wykorzystywany zarówno jako żuraw, dźwig oraz podnośnik koszowy.

Nowy pojazd będzie nam służył m.in. do wstawiania ciężkich wirowanych słupów sieci średniego napięcia, które są zgodne z nowymi standardami spółki Energa-Operator. Dzięki znacznemu zasięgowi pracy żurawia będzie mógł być także wykorzystywany do realizacji zadań związanych z liniami wysokiego napięcia, również tych pilnych, niezbędnych do usuwania awarii.

Nowy pojazd ma bogate wyposażenie, które umożliwia wykonywanie z jego pomocą wielu prac. Do jego elementów należy m.in. wyciągarka z liną syntetyczną o uciągu ponad 13,5 tony, obrotnica do przewozu słupów, przyczepa dłużycowa, a także świder do wiercenia w ziemi, który ułatwi wstawianie słupów. Częścią ekwipunku jest też chwytak rolniczy pomocny przy pracach pielęgnacyjnych dotyczących znajdujących się na słupach elektroenergetycznych bocianich gniazd.

Samochód wyposażono także w belkę oświetleniową ze zintegrowanym szperaczem, co pozwoli na wykonywanie części zadań również po zmroku.

Nowy samochód ciężarowy będzie miał swój stały posterunek w Ostródzie, położonej w centrum obszaru, jaki stanowi teren olsztyńskiego oddziału spółki Energa-Operator. Pozwoli to na względnie szybki dojazd do wszystkich miejsc, w których prace wymagają zarówno dużego udźwigu, jak również posadowienia elementów w znacznej odległości od usytuowania pojazdu.

Energa-Operator planuje wyposażyć w samochody ciężarowe z HDS również inne swoje oddziały.

Forum Energetyczne dla Samorządów
(PGE Dystrybucja)

13 czerwca w Białymstoku odbyło się VI Forum Energetyczne dla Samorządów. Podczas zorganizowanego z inicjatywy spółki PGE Dystrybucja wydarzenia z energetykami spotkali się przedstawiciele władz samorządowych Podlasia oraz Warmii i Mazur. Gospodarze przedstawili m.in. plany dotyczące rozwoju infrastruktury elektroenergetycznej w regionie.

Z energetykami spotkali się przedstawiciele władz samorządowych Podlasia oraz Warmii i Mazur
Zdjęcie: PGE Dystrybucja

Omówiono m.in. zakres inwestycji w poszczególnych powiatach i gminach, tak wykonanych już, jak i planowanych. Tylko w minionym roku białostocki oddział spółki PGE Dystrybucja zainwestował w Podlaskiem i Warmińsko-Mazurskiem ponad 315 mln zł. Duża część robót to realizacja programu kablowania, którego celem jest zwiększenia udziału linii podziemnych do 30 proc. w sieci średniego napięcia. W oddziale Białystok skablowano około 540 km linii energetycznych. Ponadto, mając na uwadze bezpieczeństwo pracy sieci, dokonano przeglądu 2,5 tys km linii SN i nn oraz oczyszczono pasy technologiczne z drzew, gałęzi i krzewów wzdłuż blisko 6,5 tys. km linii SN i nn.

W szóstej edycji Forum wzięło udział ponad 140 osób. Obecny był wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski, a także starostowie, prezydenci, burmistrzowie, wójtowie oraz inni reprezentanci samorządów Podlasia oraz Warmii i Mazur, przedstawiciele Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego i Państwowej Straży Pożarnej.

W dyskusjach, które toczyły się po wystąpieniach prelegentów, zgodnie podkreślano, że współpraca przy planowaniu i rozbudowie infrastruktury elektroenergetycznej, podnoszącej stabilność dostaw energii elektrycznej, przynosi wymierne korzyści inwestorom, samorządom lokalnym oraz mieszkańcom regionu. Kontakty nawiązane podczas tego spotkania będą z pewnością kontynuowane w formie roboczej współpracy na szczeblach Rejonów Energetycznych.

Schron z czasów II wojny światowej ocalony
(PGE Dystrybucja)

PGE Dystrybucja, spółka z Grupy PGE, podjęła współpracę z Fundacją Ochrony Zabytków Mazowsza dla upamiętnienia dziedzictwa historycznego Sochaczewa i całego regionu. W jej ramach schron z czasów II wojny światowej znajdujący się na terenie sochaczewskiej stacji elektroenergetycznej przy ul. Partyzantów należącej do spółki zostanie przekształcony w Izbę Pamięci.

Fundacja zrewitalizuje schron w ramach programu pn. „Sochaczewskie fortyfikacje”
Zdjęcie: PGE Dystrybucja

Fundacja zrewitalizuje schron w ramach programu pn. „Sochaczewskie fortyfikacje”. Jego celem jest ocalenie od zapomnienia historycznych obiektów militarnych, a także przywrócenie pamięci trudnego okresu niemieckiej okupacji. Fundacja odnowiła już i bezpłatnie udostępniła zwiedzającym trzy schrony.

Wraz z NFOŚiGW dadzą napęd elektromobilności
(Energa-Operator)

Energa-Operator zmodernizuje pięć stacji wysokiego napięcia znajdujących się w pobliżu autostrad A1 oraz A2. Pozwoli to m.in. na zwiększenie możliwości przyłączeniowych dla Miejsc Obsługi Podróżnych (MOP-y), w tym dla stacji ładowania pojazdów elektrycznych. Realizacja inwestycji możliwa jest dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, które wynieść ma blisko 20 mln zł. Umowę na dofinansowanie inwestycji w ramach programu priorytetowego nr 4.6 „Zeroemisyjny system energetyczny. Rozwój infrastruktury elektroenergetycznej na potrzeby rozwoju stacji ładowania samochodów elektrycznych” zawarto 1 czerwca. Celem wsparcia, przeznaczonego dla operatorów systemów dystrybucyjnych, jest zwiększenie przepustowości sieci elektroenergetycznej na potrzeby rozwoju infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych. Co w konsekwencji przyczyni się do zmniejszenia emisji CO2 i pyłów oraz tlenków azotu. Suma środków kwalifikowanych wynosi blisko 33 mln zł, z czego 60 proc. stanowić będzie dofinansowanie przyznane przez NFOŚiGW. Inwestycje obejmują przebudowę pięciu Głównych Punktów Zasilania: Lisewo (Kujawsko-Pomorskie, powiat chełmiński, gmina Lisewo), Toruń Bielawy (Kujawsko-Pomorskie, Toruń), Kraski (Łódzkie, powiat łęczycki, gmina Świnice Warckie), Słupca (Wielkopolskie, powiat słupecki, gmina Słupca) oraz Krągola (Wielkopolskie, powiat koniński, gmina Stare Miasto).

Umowę na dofinansowanie inwestycji zawarto 1 czerwca
Zdjęcie: Energa-Operator

Dzięki inwestycjom możliwy będzie montaż i przyłączenie do sieci elektroenergetycznej szybkich punktów ładowania prądu stałego o dużej mocy przeznaczonych dla samochodów elektrycznych w 16 MOP-ach. Powstanie takich punktów na trasie głównych szlaków komunikacyjnych – dróg ekspresowych i autostrad – jest kluczowe dla dalszego rozwoju elektromobilności w Polsce.

Kolejne porozumienia o współpracy z WOT
(Tauron Dystrybucja)

Zawarte w ostatnich dniach maja porozumienia dotyczą współpracy w zakresie obronności państwa i bezpieczeństwa energetycznego mieszkańców województw śląskiego i małopolskiego. Zadania wynikające z porozumień mają być realizowane podczas sytuacji kryzysowych, w tym zdarzeń lub działań, których skutkiem będą rozległe przerwy w dostawie energii elektrycznej.

Zawarte porozumienia dotyczą m.in. bezpieczeństwa energetycznego mieszkańców województw śląskiego i małopolskiego
Zdjęcie: Tauron Dystrybucja

Kluczowym elementem zawartych porozumień są wspólne ćwiczenia terenowe energetyków i wojskowych przeprowadzane na infrastrukturze energetycznej spółki Tauron Dystrybucja. Takie terenowe ćwiczenia z wykorzystaniem agregatów dużej mocy były już przeprowadzane kilkakrotnie, m.in. w Częstochowie, Bytomiu i Nowym Targu. Podczas organizowanych ćwiczeń terytorialsi szkolą się, czerpią z wiedzy specjalistów w zakresie energetyki i uczą się prowadzenia działań na wypadek sytuacji kryzysowych. Ćwiczenia mają na celu sprawdzić zdolności osobowe i sprzętowe do niesienia wsparcia społecznościom lokalnym na wypadek przerwy w dostawie energii. Ich celem jest również wymiana doświadczeń. WOT dysponuje specjalistycznym sprzętem, który w trudnych, awaryjnych sytuacjach może być wykorzystany jako zasilanie doraźne kluczowych obiektów na danym terenie. Ten sprzęt to m.in. kontenerowe elektrownie polowe (KEP). KEP-900 składa się z trzech zespołów spalinowo-elektrycznych o mocy 2×250 kW i 1×400 kW.

Porozumienie dla bezpieczeństwa w budownictwie
(PSE)

Dbałość o bezpieczeństwo ludzi i środowiska jest priorytetem dla Polskich Sieci Elektroenergetycznych. Spółka będzie dzielić się swoim doświadczeniem w tym zakresie w ramach Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie. PSE przystąpiły do niego jako partner instytucjonalny. Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie jest inicjatywą generalnych wykonawców, których celem jest ograniczenie liczby wypadków na budowach w całej Polsce.

Sygnatariusze oraz firmy zrzeszone w Porozumieniu dla Bezpieczeństwa w Budownictwie wdrażają wspólne standardy bezpieczeństwa, w tym wprowadzają systemowe rozwiązania z dziedziny BHP oraz prowadzą działalność edukacyjno-szkoleniową. Sygnatariusze dzielą się wiedzą i wypracowują wspólne standardy prac oraz inicjatywy propagujące bezpieczne środowisko pracy.

PSE realizują obecnie największy program inwestycyjny w swojej historii, który przewiduje do 2036 budowę m.in. ponad 5 tys. km nowych linii 400 kV i 27 stacji. Spółka zarządza także prawie 16 tys. km linii najwyższych napięć i 110 stacji. Taka skala działalności wymaga szczególnej dbałości o bezpieczeństwo wykonawców prac budowlanych i eksploatacyjnych, dlatego spółka od lat stosuje system zarządzania HSEQ (Health, Safety, Environment, Quality – Zdrowie, Bezpieczeństwo, Środowisko, Jakość), który pozwala na całościowe podejście do tych zagadnień.

Informacje ze spółek opracowała: Marzanna Kierzkowska

Czytaj dalej