Wydarzenia w branży

Kolejna edycja programu Mój Prąd

1 lipca rozpoczął się kolejny nabór o dofinansowanie przedsięwzięć ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego Mój Prąd.

Celem programu jest zwiększenie produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie naszego kraju. Dofinansowanie dotyczy przedsięwzięć polegających na zakupie i montażu mikroinstalacji fotowoltaicznych o zainstalowanej mocy elektrycznej od 2 kW do 10 kW, wykorzystywanych na potrzeby istniejących budynków mieszkalnych. Dofinansowaniu nie podlegają projekty polegające na zwiększeniu mocy już istniejącej instalacji fotowoltaicznej.

Program cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem i zachęca Polaków do inwestycji w fotowoltaikę.

Edycja 3.0 programu różni się jednak od poprzednich. Najważniejszą zmianą w nowym naborze wniosków w programie Mój Prąd jest kwota dofinansowania – dotacja obejmuje do 50 proc. kosztów kwalifikowanych instalacji, ale nie więcej niż 3 tys. zł.

Kolejną zmianą jest mniejszy budżet programu, niż miało to miejsce w poprzednich dwóch naborach. Wyniesie on nie więcej niż 534 mln zł. Nabór wniosków zaplanowany jest do 22 grudnia 2021 roku lub do wyczerpania alokacji środków.

W kolejnym planowanym naborze wniosków w programie priorytetowym Mój Prąd w roku 2022 przewidziane jest rozszerzenie dofinansowania o dodatkowe komponenty z zakresu magazynowania energii, co uwzględni zmiany w regulacjach, w których przewidywane jest odejście od systemu opustów na rzecz prosumenta – aktywnego uczestnika rynku energii, który będzie dysponował prawem do sprzedaży wytworzonej przez siebie energii.

Rozwój elektromobilności w Polsce

Według Licznika Elektromobilności, prowadzonego przez Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych i Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego, na koniec czerwca 2021 roku w Polsce było zarejestrowanych łącznie 26 985 samochodów osobowych z napędem elektrycznym. Przez pierwsze półrocze ich liczba zwiększyła się o 8 249 sztuk, tj. o 150 proc. w porównaniu z takim samym okresem w roku ubiegłym. Pojazdy w pełni elektryczne (BEV, ang. battery electric vehicles) stanowiły 49 proc., (13 119 sztuk), a pozostałą część (51 proc.) stanowiły hybrydy typu plug-in (PHEV, ang. plug-in hybrid electric vehicles) – 13 866 sztuk. Zarejestrowano 1 001 sztuk elektrycznych samochodów dostawczych i ciężarowych oraz 10 544 elektrycznych motorowerów i motocykli.

Wraz ze wzrostem liczby pojazdów z napędem elektrycznym, rozwija się również infrastruktura ładowania. Według danych PSPA pod koniec czerwca w Polsce funkcjonowało 1 521 ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych (2 964 punkty). 33 proc. to szybkie stacje ładowania prądem stałym (DC), a 67 proc. – wolne ładowarki prądu przemiennego (AC) o mocy mniejszej lub równej 22 kW. W czerwcu bieżącego roku zostały uruchomione 23 ogólnodostępne stacje ładowania (33 punkty).

Czytaj dalej