34. Międzynarodowe Energetyczne Targi Bielskie ENERGETAB 2021

Międzynarodowe Targi Energetyczne ENERGETAB, które odbędą się od 14 do 16 września, są liderem wśród imprez wystawienniczych tej branży nie tylko w Polsce, ale i w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Również we wrześniu ubiegłego roku, mimo trwającej pandemii, organizatorom udało się je zorganizować, chociaż w mniejszym zakresie niż dotychczas i przy zastosowaniu dodatkowych środków ochrony sanitarnej.

Ostatnio rząd oficjalnie zezwolił na organizację wszelkich targów od 6 czerwca, wprowadzając pewne ograniczenie co do liczby osób mogących przebywać jednocześnie w pomieszczeniach ekspozycyjnych. Odmrożenie wyraźnie wpłynęło na zwiększenie zainteresowania udziałem w nich wśród firm, także tych spoza naszego kraju. Mamy nadzieję, że ENERGETAB szybko wróci do rozmiarów sprzed pandemii.

Wśród dominujących czynników, które zachęcają do udziału w tegorocznych targach należy wymienić chęć odnowienia osobistych kontaktów między wystawcami a ich klientami i porozmawiania bez elektronicznych pośredników.

Wraz z partnerami branżowymi ZIAD Bielsko-Biała SA, jako organizator, przygotowuje kilka konferencji, które powinny przybliżyć odpowiedzi na pytania nurtujące wystawców i zwiedzających. Jedna z nich dotyczyć ma problematyki sprawiedliwej transformacji energetycznej; jej program przewiduje omówienie zarówno krajowego planu w tym zakresie, jak i doświadczeń zagranicznych, a także udziału polskich firm w projektach innowacyjnych. Druga konferencja będzie poświęcona planom inwestycji w sieć przesyłową i wybrane sieci dystrybucyjne.

W ramach ENERGETAB 2021 odbędzie się też bardzo dobrze do tej pory przyjmowana konferencja „Fotowoltaika – dziś i jutro”. Na targach będzie specjalna Strefa OZE, w której można zapoznać się z czynnymi instalacjami PV czy napowietrznymi pompami cieplnymi. Ponadto zorganizowane zostaną – ciesząca się dotychczas dużym zainteresowaniem – Strefa Elektromobilności oraz Strefa Praktycznych Pokazów.

Te konferencje i pokazy odbędą się stacjonarnie, natomiast ich przebieg będzie również relacjonowany w Internecie. Szeroka transmisja online z wydarzeń targowych, w tym specjalnych prezentacji wystawców, umożliwi udział w imprezie także tym, którzy nie będą mogli odwiedzić jej osobiście.

Tradycyjnie już podczas targów odbędzie się konkurs nagradzający prestiżowymi medalami i pucharami szczególnie wyróżniające się produkty zgłoszone przez wystawców. Z satysfakcją informujemy, że zostanie przyznany również Puchar Ministra Klimatu i Środowiska.

Targi ENERGETAB, jako jedno z najważniejszych w tym roku spotkań przedstawicieli sektora elektroenergetycznego, będą też doskonałą okazją do nawiązania bezpośrednich kontaktów biznesowych między wystawcami a projektantami, dostawcami usług i czołowymi przedstawicielami przedsiębiorstw energetycznych – zarówno z Polski, jak i z zagranicy.

Po szczegółowe, aktualne informacje zapraszamy Państwa na stronę http://energetab.pl/ lub do kontaktu z Biurem Targowym.

Czytaj dalej